movi-image-cosas-saber-antes-autonomo-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

10 coses que has de saber abans de fer-te autònom

18/10/2019

3,2 milions de treballadors autònoms a Espanya s’enfronten a diari als obstacles i exigències de ser el seu propi cap

Cada dia a Espanya neixen 137 nous autònoms. Professionals pel seu compte que han decidit llançar-se a alguna cosa més que una aventura empresarial en la qual és reinventen cada dia. És una dada relativa a 2018 que va revelar l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA). Ser freelance ja no és una alternativa sinó un encaix laboral que sembla donar resposta a les necessitats d’un mercat que s’allunya del treball per a tota la vida. L’autoocupació representa l’oportunitat professional perfecta no exempta d’obstacles ni exigències amb els quals lidien més de 3,2 milions d’espanyols.

Viure sense cap, sense horaris i sense oficines. Més enllà del miratge ‘sense’, s’hi amaga una carrera de fons en la qual la dedicació 24/7 i la incertesa seran fidels companys. Sense oblidar altres molts ‘amb’: IRPF, IVA i risc d’impagaments. Malgrat les dificultats, cada vegada més treballadors pel seu compte aconsegueixen consolidar els seus negocis. Dos de cada tres continuen la mateixa activitat empresarial més de tres anys i un de cada dos continua més de 5 anys al capdavant del seu negoci, segons infoautónomos.

1. Primers passos

Hisenda i Seguretat Social, en aquest ordre, seran els primers dos llocs als quals hauràs d’anar per donar-te d’alta si vols començar a treballar pel teu compte. A Hisenda t’hauràs de registrar en el Cens d’Empresaris a través del model 036 o 037. Una vegada ho hagis fet, disposes d’un termini d’un mes per formalitzar la teva alta com a autònom a la Seguretat Social.

2.  La ‘famosa’ quota d’autònoms

Mensualment hauràs de pagar la quota mensual d’autònoms, la principal ‘obligació’ d’un treballador pel seu compte que haurà d’abonar, sí o sí, des del primer dia (o millor dit, mes). Fins i tot encara que no s’hagi facturat. El 2019 ha augmentat fins a 283 euros al mes (5 euros més al mes que el 2018). Per la seva banda, la quota mínima mensual dels autònoms societaris s’elevarà en 6,89 euros al mes (83 a l’any).

3. Tarifa plana durant el primer any

La quota d’autònoms és un element dissuasori per a molts professionals que estan començant la seva activitat. Per això existeix una tarifa plana a la qual es poden acollir tant els nous autònoms, aquells que hagin acabat la seva activitat dos anys abans com les dones que reemprenguin la seva activitat després del període de maternitat. Es tracta d’una tarifa de 60 euros durant el primer any d’activitat.

4. Declaració trimestral d’IVA’s

A més del pagament mensual a la Seguretat Social, hauràs de declarar els teus ingressos trimestralment a Hisenda, complint amb el calendari fiscal de 2019. Els impostos que afecten a la majoria dels autònoms són l’IVA i l’IRPF. Si ets un nou autònom o han passat més de 12 mesos des de que et vas donar de baixa, podràs aplicar un tipus reduït del 7% durant l’any que inicies l’activitat i els dos següents.  

movi-image-cosas-saber-antes-autonomo-2

5. Capitalització del atur Tens atur?

Les persones interessades en iniciar el seu propi negoci que estan en situació d’atur poden sol·licitar la capitalització de l’atur. Pots escollir entre percebre-la en un únic pagament, una solució perfecta si cal cobrir alguna despesa important d’inversió, o a terminis mensuals, que poden ajudar-te a alleugerar les quotes mensuals d’autònoms.

6. Baixa laboral per malaltia i atur

Després de les negociacions portades a terme a finals d’any entre el Govern i les principals organitzacions d’autònoms (ATA, UPTA, Uatae i CEAT), es va aprovar que, a partir de l’1 de gener de 2019, els autònoms cotitzaran per totes les contingències que cotitzen ara els assalariats. Tindran dret a cobrar l’atur i prestació per accident de treball o malaltia professional. Tindran accés a la formació contínua i reciclatge professional i deixaran de cotitzar a la Seguretat Social el segon mes de baixa per malaltia o incapacitació temporal fins al moment de l’alta.

7. Autònom pluriempleat

Sí que es pot. No només és compatible sinó que a més ara s’han alleugerit les ‘càrregues’ derivades de cotitzar en dos Règims diferents (General i Autònoms) a través d’unes bonificacions per a nous autònoms -exclosos autònoms societaris- en situació de pluriactivitat aprovades en el marc de la Llei d’Emprenedors. De fet, la devolució del 50% de l’excés de les cotitzacions d’autònoms pluriempleats va ser una de les principals novetats aplicades el 2018.

8.  Despeses deduïbles

Dietes, allotjament, material, rebuts. Són moltes les despeses que el professional autònom es pot deduir. No obstant això, aquests han de complir tres requisits i la picaresca no és benvinguda. El més important és que han de ser despeses vinculades a l’activitat econòmica realitzada. Per altra banda, han d’estar convenientment justificades mitjançant les seves corresponents factures (de vegades poden valdre rebuts) que l’autònom haurà de recopilar i guardar.

9. Autònoms i pensions

Els treballadors pel seu compte tenen dret a cobrar la pensió pública però per un general la seva jubilació és molt menor –fins a un 40% menor- que la dels treballadors pel seu compte ja que els autònoms opten per cotitzar a la seguretat social per la base mínima. Tal i com expliquen en Infoautónomos, per aconseguir la pensió màxima han d’incrementar a partir dels 42 anys les seves quotes a la seguretat social fins a aproximadament 500 o 600 euros. A més hauran de cotitzar ininterrumpidament des dels 30 anys.

10. Maternitat i autònoms

Les treballadores autònomes tenen dret a les mateixes prestacions per maternitat que les treballadores del règim general. És a dir, perceben el 100% de la seva base reguladora. El principal handicap, com en el cas de les pensions, és que normalment es cotitza per la quota mínima, per la qual cosa es percebrà poc més de 880 euros al mes. Com a novetat, la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom ha inclòs que les autònomes que sàpiguen que seran mares puguin canviar la seva base de cotització amb anterioritat per tenir una prestació millor.  

 

 

 

Fotografies de Markus Spiske i Volkan Olmez a Unsplash
-Temes relacionats-
up