movi-image-edad-recomendable-plan-pensiones-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

A quina edat és recomanable obrir un pla de pensions?

21/06/2021

Els dubtes sobre la sostenibilitat del sistema de pensions tal com el coneixem actualment fan més necessari que mai planificar l'estalvi de cara a la jubilació i fer-ho al més aviat possible

El context actual porta els experts a afirmar que, per gaudir d'una jubilació tranquil·la des del punt de vista econòmic, l'estalvi és més necessari que mai. I com més aviat es comenci, millor serà el resultat. Per a Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, el més important és generar l'hàbit d’estalviar en els ciutadans perquè siguin capaços de començar a planificar el seu futur al més aviat possible.

Espanya és, juntament amb França, el país en què el període de vida després de la jubilació és més llarg. La sostenibilitat del sistema de pensions tal com està plantejat actualment està en dubte i les últimes reformes ja han suposat una contenció de la despesa i han moderat les prestacions per assegurar la viabilitat del sistema a llarg termini. A més, tot apunta que aquesta tendència romandrà en els anys vinents. El Govern està perfilant la futura reforma de les pensions en el marc de la recepció del Fons de Recuperació Europeu, també conegut com a Next Generation EU, i la fórmula de revaloració de les prestacions és un dels seus punts més sensibles.

Per tant, les prestacions hauran de ser necessàriament una mica més reduïdes del que ho són actualment per assegurar la sostenibilitat, tal com assegura Inmaculada Domínguez, professora d'Economia Financera i experta en pensions en el Podcast de Banc Sabadell. «Amb les reformes ja aprovades, les dels anys 2011 i 2013, les pensions baixaran un 20 %, de manera que complementar les prestacions serà més necessari que mai en el futur per mantenir el nivell d'ingressos després de la jubilació», afegeix.

 

El pla de pensions com a alternativa

Entre els productes que existeixen per planificar l'estalvi de cara a la jubilació destaquen els plans de pensions. Aquí, les inversions es fan amb l’objectiu d’estalviar a molt llarg termini, intentant aprofitar els avantatges que els mercats ofereixen per a aquest horitzó temporal llarg.

Les inversions d'un pla de pensions es fan per estalviar a molt llarg termini i aprofitar els avantatges que els mercats ofereixen per a aquest horitzó temporal ampli

Així, com més aviat es comencin a fer les aportacions periòdiques al pla de pensions, més diners s'haurà aportat quan arribi el moment de la jubilació i el període per aprofitar els avantatges de l'interès compost també serà més gran.

Calcula quant tindràs quan et jubilis si comences a estalviar avui

Un altre dels avantatges de començar a estalviar al més aviat possible és que s'aconseguirà un millor resultat quan arribi la jubilació i l'esforç econòmic haurà estat menor que si es comença a estalviar en edats més avançades. Per tant, la pregunta «a quina edat és recomanable obrir un pla de pensions?» té una resposta senzilla: com més aviat millor.

Dins dels plans de pensions, Pichardo destaca els plans de pensions de cicle de vida. Aquests productes s'adapten a la situació del partícip, el que permet optimitzar la inversió. Són productes capaços d’adaptar el seu binomi entre rendibilitat i risc i combinar-lo amb l'edat dels seus partícips i les seves característiques particulars. «Són plans que actualment estan funcionant bé i que ofereixen excel·lents rendibilitats», ha subratllat l'experta de BanSabadell Vida y Pensiones.

Què s'ha de tenir en compte a l’hora de contractar un pla de pensions?

El primer pas és conèixer quin és el perfil de l'estalviador: conservador, moderat o agressiu. Per regla general, els estalviadors més joves, a qui els queda més temps per jubilar-se, poden permetre’s ser més agressius i optar principalment per la renda variable; mentre que els d'edats més avançades han de ser més conservadors i recórrer preferentment a la renda fixa. Aquí, també és important definir la quantitat de diners que s’aportaran de forma periòdica, així com el temps d'inversió.

Un altre dels aspectes a tenir en compte són els beneficis fiscals. Recentment, el Govern ha introduït canvis en la fiscalitat dels plans de pensions, a través d'una disminució dels límits de les aportacions. A partir d'aquest any, les aportacions màximes que un contribuent pot dur a terme en els plans de pensions individuals, en els plans de previsió assegurats i en les aportacions individuals a plans d'ocupació són de 2.000 euros. Per contra, les contribucions empresarials màximes en els plans d'empresa són de 8.000 euros anuals, ampliables fins als 10.000 euros si el contribuent no ha fet els 2.000 euros d'aportacions individuals comentades prèviament. I el límit de deduccions que un contribuent pot aplicar-se en aquests productes és la xifra més petita de les aportacions realitzades per ell i la seva empresa o el 30 % dels rendiments nets del treball.

No obstant això, també cal tenir present que es tracta de productes amb una liquiditat limitada. «Els plans de pensions són productes totalment finalistes orientats a aconseguir l’estalvi de cara a la jubilació», defineix Pichardo. Un cop contractat, el pla es pot cobrar quan succeeixi alguna de les contingències previstes: invalidesa, jubilació, dependència o mort; o en casos concrets de liquiditat excepcional: malaltia greu del partícip o d'un familiar de primer grau, atur de llarga durada o transcorreguts 10 anys des de les primeres aportacions, a partir del 2025.

Així mateix, la situació dels mercats financers influeix en la rendibilitat dels plans de pensions, que dependrà del risc que s'assumeixi i dels actius que suporten el pla esmentat. En aquest sentit, recórrer a l'assessorament d'un professional és vital per conèixer quina és l'opció que millor s'adapta a la situació financera i als objectius vitals de cada persona.

Els plans de pensions d'empresa

A més dels plans de pensions individuals, hi ha també els plans de pensions d'empresa (PPE). Són plans que les empreses posen a disposició dels seus treballadors perquè, de manera voluntària, tinguin un complement a la seva pensió quan es jubilin. A Espanya, només l'1 % de les empreses ofereix aquest tipus de plans als seus treballadors.

«És crucial promoure l'estalvi privat, a través de les empreses, que tan important és en molts països d'Europa per poder complementar la pensió pública», Pichardo, de BanSabadell Vida i Pensions

En països com el Regne Unit existeix un sistema semiobligatori pel qual «l'empresa està obligada a inscriure-hi tots els empleats que compleixen uns requisits mínims i, encara que els empleats poden renunciar-hi, per defecte ja estan aportant al pla un percentatge del seu sou», explica Pichardo.  «El repartiment d'aquest cost és del 3 % per a l'empresari, del 4 % per a l'empleat i de l'1 % per a l'Estat, aquest últim a través de deduccions fiscals».

A Espanya, el Govern treballa en la creació d'un Fons Públic de Pensions d'Ocupació, amb l'objectiu d'impulsar una major participació dels col·lectius i fomentar així els sistemes de previsió social complementaris i l'estalvi a llarg termini. Per a Pichardo, «exemples com el britànic subratllen encara més la necessitat de promocionar el segon pilar de les pensions a Espanya, el de l'estalvi privat, a través de les empreses, que tan important és en molts països d'Europa per poder complementar la pensió pública».

Pot interessar-te:  L’impuls als plans de pensions d'ocupació

 

Fotografia de Joslyn Pickens a Pexels
-Categories i etiquetes-
up