movi-image-hijos-pension-jubilacion-1
Envia'ns suggerències
Estalvi
4 min del teu temps

Així influeixen els fills en la pensió de jubilació

28/01/2020

Si has tingut dos o més fills, la teva pensió s’incrementarà

A l’hora de calcular la teva futura jubilació hi ha dues variables fonamentals: la base de cotització i els anys cotitzats. Però el que molta gent no sap és que els fills també compten en la pensió de jubilació.

La Seguretat Social va modificar un criteri sobre pensions el 2 de gener de 2016 per premiar les mares per la seva aportació demogràfica a la societat. A partir d’aquest moment, les dones jubilades que hagin tingut fills poden gaudir d’un complement en la seva pensió en una escala que va des d’un 5% fins a un 15% addicional.

Quant puja la pensió per fill

El complement de fills en la pensió de jubilació depèn del nombre de fills que tingui la persona jubilada. L’escala és la següent:

  • Si té dos fills, la pensionista gaudeix d’un complement de jubilació del 5%.
  • En el cas de tres fills, el complement puja fins al 10%.
  • Si té quatre fills o més, el complement és del 15%.

Malgrat això, aquests percentatges es redueixen en cas que la treballadora tingui dret a rebre la pensió màxima o li falti poc per arribar-hi, o quan no es tracti d’una jubilació ordinària.

Pot interessar-te: Calcula aquí com serà la teva pensió de jubilació

Un complement només per a dones

Hi ha diversos requisits per accedir al complement per fills en la pensió de jubilació. En primer lloc, és necessari que la pensionista sigui dona. Els homes no poden accedir a aquest complement encara que hagin tingut fills.

El segon requisit és haver tingut almenys dos fills biològics o adoptats amb anterioritat al fet causant, és a dir, a la jubilació.

Finalment, el complement per a mares s’aplica únicament per a pensions contributives de jubilació, viduïtat o d’incapacitat permanent, que són les que exigeixen uns requisits mínims de cotització. Aquesta cotització pot haver-se fet en qualsevol règim de la Seguretat Social (règim general, règim especial de treballadors autònoms, etc.). No s’aplica en cas de pensions no contributives en les quals no s’exigeix un període mínim de cotització. A més, no és aplicable en els casos de jubilació anticipada ni en els de jubilació parcial.

Límits a les quanties

Hi ha diversos límits i supòsits restrictius respecte a les quanties anteriors, especialment si la pensionista ja rep la pensió màxima, quan no s’arriba a la pensió mínima o quan no es tracta d’una pensió de jubilació plena.

La pensió màxima de jubilació està establerta en 2.659,41 € el 2019. Una persona que ja rebi aquesta quantia només té dret a afegir un 50% del complement al percentatge corresponent en funció del nombre de fills.

Pot interessar-te: Com cobrar la pensió completa

En alguns casos, pot ser que la pensionista superi el màxim una vegada sumat el complement. En aquest supòsit, la pensionista pot sumar el complement complet fins a rebre la pensió màxima i, després, una vegada arribat a aquest límit, només se sumarà un 50% del complement.

En cas de jubilació flexible, la que permet al treballador compatibilitzar la jubilació amb un contracte a temps parcial, la pensió d’una dona amb fills es complementa de manera proporcional en el mateix percentatge que el contracte laboral. És a dir, si ha reduït la jornada de treball un 50%, el complement de maternitat serà també un 50% menor. En el moment que es jubili del tot, passarà a cobrar el 100% del complement, sempre que compleixi els requisits de pensió màxima explicats en el punt anterior.

Quan la pensió contributiva no arriba al mínim establert per la llei, s’aplica un complement per a mínims. Per exemple, la pensió mínima de jubilació per a una persona de més de 65 anys i amb cònjuge a càrrec és de 810,60 € al mes. És a dir, ningú que compleixi els requisits per accedir a una pensió contributiva de jubilació pot cobrar menys que aquesta xifra, amb independència del que hagi cotitzat.

En el cas de mares que no arribin a la pensió mínima de jubilació, primer s’aplica el complement per a mínims i després se suma el complement per fills. Per a una dona amb dos fills, la pensió resultant és de 851,13 € bruts al mes.

En el cas que la persona tingui dret a dues pensions de jubilació, es reconeix el complement per fill només a una de les pensions de la beneficiària. L’ordre de prioritat s’estableix de la manera següent:

  • A la pensió que resulti més favorable.
  • En cas que concorrin la pensió de jubilació i la de viduïtat, llavors es concedeix únicament a la pensió de jubilació.

Exemples pràctics

Per exemple, imaginem-nos una pensionista que té dos fills i té dret a una pensió de jubilació de 1.500 €. Si s’hagués jubilat abans del 2016, tindria una pensió de jubilació d’exactament 1.500 €. No obstant això, atès que els seus fills també compten, la pensió se li incrementa en un 5% i arriba a 1.575 € al mes.

En cas que hagués tingut tres fills, la pensió s’hauria apujat fins als 1.650 €. I si hagués tingut quatre fills o més, la pensió es quedaria en 1.725 € al mes.

Però suposem ara que la futura pensionista té dret a una pensió de jubilació màxima o s’hi acosta molt. En aquest cas, caldrà sumar només el 50% sobre l’excés de la pensió màxima.

Les quanties mensuals brutes dels diversos supòsits queden reflectides en el quadre següent.

FALTA TABLA

En definitiva, fent bona la dita que els nens neixen amb el pa sota l’aixella, a Espanya els fills tenen premi tant des del punt de vista fiscal com, posteriorment, en el moment de la jubilació. 

Fotografia de Nicolas Mejia a Unsplash
-Temes relacionats-
up