movi-image-hipoteca-segundas-residencias-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Així són les hipoteques per a segones residències

18/10/2021

Cal conèixer quins són els requisits, les condicions i les despeses que suposa sol·licitar una hipoteca per a un segon habitatge abans de formalitzar aquest tràmit

Comprar un segon habitatge a la platja, a la muntanya o al camp és un somni per a molts espanyols. Una propietat per gaudir de les vacances sentint-se com a casa o per llogar-la i aconseguir un ingrés extra. Tanmateix, abans de fer el pas és important analitzar les despeses de compra i de manteniment, que sovint s'uneixen a les de l’habitatge habitual, i tenir en compte que la hipoteca d'aquest tipus d'habitatges té condicions diferents. Com són les hipoteques per a les segones residències?, què s'ha de tenir en compte abans de demanar una hipoteca per comprar un segon habitatge?

 

En què es diferencien les hipoteques de segon habitatge de les de primer habitatge?

 • El percentatge de finançament màxim

La diferència fonamental és que el percentatge de finançament màxim és més baix. Mentre que a les hipoteques per a primers habitatges els bancs presten habitualment el 80 % del valor de taxació, en les segones ofereixen entre el 60 % i el 70 %.

 • Els terminis d'amortització

Els terminis d'amortització són més reduïts. A aquells que demanen la seva primera hipoteca solen atorgar-los terminis de fins a 30 anys, però quan es tracta de la segona residència s'aconsegueixen amb prou feines els 20 o els 25 anys. Això implica que es pagaran interessos durant menys temps, i, per tant, provoca que les quotes siguin més elevades.

 • El tipus d’interès

Igual que les de primer habitatge, aquestes hipoteques poden ser variables (l'interès canvia al llarg dels anys), fixes (l'entitat que les concedeix sempre cobra el mateix interès) o mixtes (es cobra un interès fix durant un període de temps determinat per passar a aplicar després un interès variable). No obstant això, en el cas de les segones residències, la majoria de les entitats solen aplicar un tipus d'interès més elevat que en el primer habitatge.

Calculadora: descobreix què t'interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

 • Els requisits

Per a la compra d'una segona residència els bancs solen ser més exigents pel que fa a la solvència, ateses les característiques d'aquestes hipoteques (menys finançament i quotes més altes). A més, és habitual que l'entitat sol·liciti una garantia addicional que, per exemple, pot ser la primera residència en cas que ja estigui pagada. Així mateix, s'hi inclouen els requisits habituals en sol·licitar qualsevol hipoteca (estabilitat laboral, ingressos recurrents, historial creditici, etc.).

Què cal tenir en compte abans de demanar una segona hipoteca?

Atès que els requisits per sol·licitar una hipoteca per a segon habitatge són més estrictes, és recomanable tenir en compte una sèrie de factors abans de sol·licitar-la:

 1. S’ha de tenir un volum d'estalvis més gran per poder dur a terme la compra, ja que el percentatge de finançament és més petit.
 2. Les quotes mensuals són més elevades, ja que es paguen interessos durant menys temps.

Puc demanar una segona hipoteca si encara estic pagant la primera?

Hi ha la possibilitat de demanar una hipoteca per comprar una segona residència malgrat que encara s'estigui pagant el préstec de l'habitatge habitual. Per a això, es pot recórrer a les opcions següents:

 • Pagar dues quotes simultàniament. L'opció més directa és demanar una hipoteca independent de la que ja existeix i passar a pagar dues quotes diferents al mes, una per cada habitatge.
   
 • Ampliar la hipoteca existent. Per a això serà necessari realitzar una novació hipotecària per ampliar els diners del préstec i afegir-hi la segona residència com a garantia addicional. Amb aquesta opció, el propietari només ha de pagar una quota mensual i les despeses són més petites.
   
 • Rehipotecar l'habitatge habitual. Consisteix a demanar una nova hipoteca sobre l'habitatge habitual que cancel·la la hipoteca anterior per un import més gran. En aquest cas les despeses són més grans, ja que cal pagar la cancel·lació de la hipoteca anterior així com la constitució de la nova.

Calculadora: descobreix quines són les despeses associades a la compra d'un habitatge

 

-Temes relacionats-
up