movi-image-autonomos-jubilacion-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

Autònoms i jubilació anticipada en plena crisi: és una bona decisió?

29/12/2020

Davant d’una situació de pèrdues, molts autònoms que s’acosten a la jubilació es plantegen retirar-se abans d’hora

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències econòmiques han comportat que alguns professionals autònoms d’edat avançada estudiïn l’opció de jubilar-se de forma anticipada a causa de les dificultats per sostenir el seu negoci. 

Aquesta forma de jubilació permet als treballadors, sigui per compte propi o per compte d’altri, retirar-se de l’activitat laboral abans de l’edat ordinària establerta per llei. Però s’ha de tenir en compte quin impacte té aquesta decisió en l’economia individual.

Pot interessar-te: I si em prejubilo? Raons per avançar l’edat de jubilació


Avançar la jubilació per evitar més pèrdues

Sens dubte, un dels col·lectius més castigats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus és el dels professionals autònoms. Tot sembla indicar que la ‘nova normalitat’ encara queda lluny d’assentar-se i, en qualsevol cas, la recuperació serà lenta.

Segons indica el Ministeri de Treball i Economia Social en el seu ‘Informe relatiu al 3T de 2020’, en data de 30 de setembre del 2020 hi havia 1.999.630 treballadors inscrits en els diferents règims per compte propi de la Seguretat Social (21.089 més que en el mateix període del 2019). D’aquests, el 28% són persones de més de 55 anys.

“Han augmentat les consultes d’autònoms per accelerar el procés de jubilació anticipada. No deixa de ser una altra de les conseqüències del coronavirus en l’economia espanyola”, afirma Cristina Pérez, experta de l’àrea laboral de l’assessoria Fiducis.

Els professionals autònoms s’enfronten a una decisió difícil de prendre. El tancament total o parcial dels seus negocis planteja el dilema de si continuar treballant fins a l’edat de jubilació ordinària, o bé si avançar-la per evitar encara més pèrdues. Més d’un 80% de les jubilacions anticipades provenen de la desocupació o de tancaments de negocis, segons Pérez.

Tal com recull l’‘Estudi sobre la situació de l’autònom en la crisi de la COVID-19’, d’Infoautónomos i la Universitat de Granada, un 38% dels treballadors per compte propi es va plantejar la baixa definitiva i el tancament del seu negoci al començament de l’estiu. Malgrat les ajudes proposades pel Govern i altres institucions, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’agost passat reflectien que s’havien perdut més de 57.000 autònoms que donaven feina a altres persones. Unes xifres que se sumen a les estimacions del Banc d’Espanya que el 25% de les empreses espanyoles estan en situació de fallida tècnica.

Requisits per a la jubilació anticipada

Amb aquestes dades sobre la taula, molts autònoms decideixen avançar la jubilació. Existeixen diverses opcions de jubilació anticipada i diferents requisits per acollir-s’hi, i sempre cal tenir en compte la situació particular del sol·licitant.

Per cessament voluntari

És la jubilació a la qual s’acull el treballador per voluntat pròpia, sense ser resultat d’un acomiadament o un altre cessament forçós. A aquesta modalitat de jubilació anticipada s’hi poden acollir tant treballadors per compte d’altri com professionals per compte propi. En aquest procés és possible avançar dos anys el retir respecte a l’edat de jubilació legal establerta.

Per cessament involuntari

La jubilació anticipada per cessament involuntari es pot aplicar en aquells casos en què l’activitat professional del treballador acaba per diverses causes, com per exemple una reestructuració empresarial forçosa. És important destacar que els professionals autònoms no poden acollir-s’hi. Avui dia, amb la modalitat de cessament involuntari és possible avançar quatre anys el retir respecte a l’edat de jubilació establerta en el règim.

En qualsevol cas, l’edat per accedir a la jubilació ordinària i el període mínim de cotització són els mateixos. El càlcul de la pensió també es duu a terme de la mateixa manera; malgrat això, el resultat varia per les diferències en les bases de cotització que determinen la base reguladora.

Segons Pérez, com més alta sigui la base de cotització, més alta serà també la quantia de la prestació per jubilació. Per aquest motiu es recomana als professionals autònoms que no cotitzin per la base mínima a partir de certa edat.

Els treballadors per compte propi també han de tenir en compte que no poden integrar-hi les denominades llacunes de cotització, períodes en els quals el treballador no ha cotitzat. El Règim General de la Seguretat Social permet mitigar els efectes d’aquests períodes a través d’unes regles d’integració amb cotitzacions fictícies; però, en paraules de Pérez, “això no està permès per als autònoms, fet que repercuteix negativament sobre la pensió, perquè aquest període computa amb base de cotització zero, que s’afegeix a la mitjana de la resta de cotitzacions”.

Com prendre la decisió: atenció als coeficients de correcció

Amb la crisi econòmica derivada de la COVID-19 i la incertesa de la recuperació, el director de Fiducis, José Luis Ballester, assenyala que “els autònoms que s’estiguin plantejant acudir a la jubilació anticipada haurien de tenir present la part negativa que pot comportar i l’impacte que suposaria per a la seva economia, perquè han de tenir en compte que no cobraran el total de la pensió”.

La planificació és essencial a l’hora de plantejar-se la jubilació anticipada. A més, és necessari fer correctament un càlcul de la reducció de la prestació, que s’obté tenint en compte, entre altres variables, el temps que s’anticipi la jubilació sobre l’edat legal establerta i els anys que s’hagin cotitzat. En funció d’això, s’aplicaran els anomenats coeficients de correcció.

Pot interessar-te: Com afecta un ERTO a la jubilació

Fotografia de wu yi a Unsplash
-Temes relacionats-
up