movi-image-bono-final-ano-paga-extra-1
Envia'ns suggerències
Estalvi
4 min del teu temps

Bo de final d'any o paga extra, com podem rendibilitzar aquests diners?

12/01/2021

Rebre un ingrés extra al compte corrent és sempre una bona notícia, però pensant en la salut financera sempre sembla convenient evitar gastar-lo tot de manera compulsiva. A llarg termini, l'economia familiar ho agrairà.

Desembre té moltes característiques que fan que sigui un mes especial: comença l'hivern, s'acaba l'any i, a l'hemisferi nord, és el període amb els dies amb menys llum solar de tot l'any. En l'àmbit laboral, per a molts treballadors vol dir que, a més del seu salari habitual, rebran una remuneració més alta, ja sigui perquè ho han pactat prèviament amb l'empresa si han estat capaços d'assolir una sèrie d'objectius (el que es coneix com a bo o prima) o perquè, de manera directa, obtenen una paga extra perquè ja figura en els seus contractes. 

Planificar amb temps

Rebre al compte corrent un ingrés extra sempre és motiu d'optimisme, si bé cal evitar que això es transformi en una eufòria desmesurada, tenint present que juntament amb l'estiu el Nadal és el període de més volum de despeses per a qualsevol família. Un cost que, si es tenen fills, és molt probable que es dispari encara més, ja que caldrà fer diferents activitats d’oci, ja que no aniran a l'escola durant diversos dies de desembre i de principi d'any.

Per evitar una costa de gener dura, sobretot davant la incertesa que continua estant present a causa de la situació provocada per la pandèmia i que es preveu que es mantingui a principi del 2021, el més sensat és que es planifiquin, de manera aproximada, les despeses que s'hauran d'afrontar abans que es produeixin. En aquest sentit, elaborar un pressupost realista, que serveixi per fer-se una idea aproximada del que costarà afrontar el període nadalenc, és una bona alternativa per, més endavant, intentar cenyir-s’hi al màxim possible i evitar que els estalvis familiars minvin més del compte.

Fer un pressupost sobre les despeses previstes per al Nadal ajudarà a saber si es pot destinar part dels ingressos extra a l'estalvi o a pagar deutes pendents

Un cop feta aquesta estimació, també és oportú dedicar una mica més de temps a analitzar la situació financera de la llar, que per exemple serveixi per concretar els deutes que es tenen (els préstecs, les quotes pendents de la hipoteca o els pagaments a termini d'un cotxe o d'un electrodomèstic) i decidir si compensa destinar part dels diners rebuts a satisfer el que es deu. Convé tenir en compte que normalment com més es tardi a pagar un deute, més interessos s'hauran d'abonar. En el cas dels productes financers, abans de fer res és aconsellable consultar a les condicions del contracte si hi ha alguna penalització per amortització anticipada.

Estalvi i planificació versus gaudi immediat 

Per a aquells diners que no es destinin als deutes, hi ha diverses alternatives que es poden dur a terme. Una opció és reservar-ne una part per a imprevistos; és a dir, per afrontar les despeses que apareixen de manera sobtada. Si s'està pensant a poder fer front a pagaments més petits com, per exemple, el pagament d'una multa o la reparació d'un aparell elèctric, el més oportú és crear un fons de contingència. No obstant això, i donada la conjuntura econòmica actual de recessió propiciada per la crisi sanitària, en la qual és possible perdre la feina o patir una pèrdua rellevant d'ingressos, es fa més necessari que mai disposar, també, d'un fons d'emergència per poder afrontar, de manera solvent, qualsevol desemborsament econòmic elevat com, per exemple, una operació sanitària de gravetat.

Si ja es tenen aquests fons, part dels diners extres rebuts a finals d'any es poden destinar a augmentar el coixí financer de tots dos, de manera que es redueixi encara més la possibilitat futura d’haver de demanar un préstec per atendre el pagament d'alguna incidència. A més, així també es contribueix de manera rellevant a generar en el si familiar una cultura de l'estalvi que és clau per poder afrontar els reptes econòmics vitals que es marquin a llarg termini.

Pot interessar-te: Com ens podem replantejar la nostra economia en la nova normalitat

En qualsevol cas, és comprensible que, almenys, una part dels diners es destinin a activitats d'oci, tot i que si s'ha fet una planificació correcta, serà possible estalviar gastant. Per exemple, si es vol fer un viatge, qualsevol persona que rebi un salari en 14 pagues (12 mensualitats més dues extraordinàries) pot saber per endavant que, a més de a l'estiu, al desembre disposarà de més liquiditat, de manera que si busca per avançat ofertes d'estada en hotels o bitllets d'avió és probable que s'estalviï una quantitat de diners important en comparació amb si ho fa durant el mateix mes de desembre.

A més de destinar part dels ingressos extra a l'oci, és important pensar a reservar part dels diners per a possibles emergències i com a coixí financer

I si s'inverteixen?

Amb independència de si ja es té una cartera d'inversió o de si es té contractat algun producte financer, sempre és una bona opció destinar part dels diners a fer que els estalvis creixin. Si es tenen dubtes sobre on invertir el capital, el més convenient és recórrer a un assessor professional, que proporcionarà una ajuda clau per contribuir al fet que s'aconsegueixin ordenar les prioritats i sigui possible construir una planificació financera que respongui a les metes fixades a llarg termini. D'aquesta manera, es tenen presents el perfil de risc del client i la seva edat, així com les seves despeses diàries i la seva capacitat d'estalvi.

Entre les diferents opcions possibles a les quals es poden destinar aquests diners extres, una és apostar per un fons d'inversió o per un pla de pensions. Tots dos permeten el traspàs flexible del patrimoni d'un producte a un altre, encara que tenen les seves particularitats fiscals, tant amb relació a les plusvàlues com, en el cas dels plans, al rescat, que convé tenir present.

Una altra alternativa és comprar directament accions al mercat i títols de renda fixa. Les primeres són actius més volàtils i, en principi, comporten més risc d'inversió que la renda fixa o els fons d'inversió. A més, impliquen haver d'estar pendents de la realitat de la companyia en la qual s'inverteix per conèixer les perspectives de rendibilitat que ofereix (per exemple, a través d'eines com l'anàlisi tècnica o l'anàlisi fonamental). Juntament amb les plusvàlues potencials que es poden recollir per la seva variació de cotització, hi ha companyies que també ofereixen dividends. La renda fixa, tot i la conjuntura actual de tipus d'interès propers a zero, és una bona opció per diversificar les inversions, ja que aporta més seguretat sobre el capital invertit.

Pot interessar-te: Com diversificar en renda fixa

Una altra alternativa, encara que potser sigui massa ambiciosa amb un bo de final d'any o amb una paga extra, és invertir en el segment immobiliari, però cal tenir en compte diversos elements abans de prendre una decisió en aquest sentit, com els impostos que s'hauran de pagar, com de complicat és tornar a transformar en diners líquids la compra d'una casa en un període curt de temps i la volatilitat d'aquest mercat, especialment en els moments d'incertesa econòmica.

Pot interessar-te: La rendibilitat a la inversió immobiliària: què cal tenir en compte?

A més de l'ajuda clau que pot oferir un assessor financer, també és possible recórrer a la tecnologia per gestionar millor les finances. Per exemple, cada vegada hi ha més apps i altres eines digitals que ajuden a controlar millor les despeses, que faciliten l'estalvi i que estan a només un clic a través de l'smartphone.

 
-Categories i etiquetes-
up