Claus per expandir el teu negoci | EDE
Claves para expandir tu negocio
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
3 min del teu temps

Claus per expandir el teu negoci

19/07/2022

Fer créixer un negoci requereix planificació i anàlisi, amb una distribució adequada dels recursos, propis i aliens.

Sempre és un bon moment per expandir un negoci. Per això, cal tenir en compte els recursos propis de què disposa una empresa, el finançament que pot aconseguir tant internament com mitjançant vies externes i els riscos que es deriven d'entrar en altres mercats. Per exemple, una companyia pot comptar amb un pla de negoci realista i ben estructurat per a l'enlairament internacional però, tot i fer les coses bé, un factor exogen com la fluctuació en el tipus de canvi pot dificultar el procés. Per assolir l'èxit, és clau comptar amb un servei d'assessorament i acompanyament, com ara el que pot oferir el banc.

Què he de tenir en compte, abans d'expandir un negoci?

No hi ha una fórmula màgica, encara que sí que hi ha indicadors per detectar que es pot dur a terme una estratègia de creixement empresarial.

  • Vendes en auge. Un dels més importants és conèixer si les vendes han crescut durant un període de temps, ja que això reflecteix que els clients confien en la marca i que l'empresa s'ha consolidat als mercats en què opera.
  • Excedent de capital. Un altre indicador que convé tenir present és el que certifica que es compta amb un excedent al capital circulant, és a dir, que la companyia disposa de la liquiditat suficient per atendre sense dificultat tots els compromisos de pagament que té a curt termini.

Pot interessar-te: És un bon moment, per internacionalitzar la meva empresa?

  • Acords de col·laboració. Comptar amb acords de col·laboració sòlids amb proveïdors que ja es trobin operant al mercat al qual es vol dirigir l'activitat facilitarà el procés de desembarcament.

Com s'ha d'afrontar, l'expansió d'una empresa?

A més de tots aquests indicadors, convé tenir en compte altres elements, com ara:

  • Productivitat. Cal avaluar quins valors afegits diferencials aportarà la companyia, incidint en el percentatge de recursos que es destina a la innovació de productes i de processos, i el nivell de digitalització amb què es compta.
  • Estratègia d’expansió. Per analitzar la situació real de la companyia, el mercat on es vol entrar, l'estat dels competidors, la conjuntura econòmica i social actual, els possibles aliats i les tendències del mercat de cara a futur. Una anàlisi DAFO (sigles de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) pot suposar un pas imprescindible en aquest sentit.
     

Tres possibles estratègies per expandir un negoci

Hi ha tres alternatives principals per expandir l'activitat d'una companyia. En totes, l'elaboració d'un pla de negoci és fonamental:

  • Entrar a un nou mercat. Bé sigui un sector d'activitat o un país, per això cal fer prèviament una anàlisi per avaluar l'interès dels consumidors potencials cap als productes i els serveis de la companyia, la competència, les possibles barreres d'entrada o els requeriments normatius i fiscals per començar a operar.

Pot interessar-te: Com fer negocis a l'estranger

  • Comercialitzar nous productes o serveis. Requereix dur a terme una estratègia de venta associada de cara a identificar els consumidors potencialment més oberts a aquesta nova oferta.
  • Obrir noves sucursals o establiments comercials. De manera que l'oferta de béns i serveis de la companyia arribi a un nombre més gran d'usuaris.

En qualsevol cas, és clau comptar amb l'assessorament professional d'un gestor del banc abans de d’expandir el negoci, ja que resoldrà qualsevol dubte i aconsellarà què és el més adequat segons la situació de l'empresa.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Noodles a Pexels
-Temes relacionats-
up