claves para traspasar tu plan de pensiones de entidad
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Claus per traspassar el teu pla de pensions d'entitat

Mon Jun 20 08:24:38 CEST 2022

Tot i que és un procés senzill, és important tenir en compte diferents aspectes per garantir la rendibilitat i l'èxit del traspàs.

Traspassar un pla de pensions consisteix a mobilitzar la suma de les aportacions realitzades pel partícip al pla -juntament amb els rendiments obtinguts fins aquell moment- a un altre pla. Es pot realitzar tant per l'import total que l'estalviador té en un producte com de manera parcial. El motiu principal per traspassar un pla de pensions és canviar d'inversió per adaptar-la al nivell de risc del partícip, amb l'objectiu d'incrementar el rendiment del capital invertit o bé per reduir la volatilitat del producte.

Pot interessar-te: Ja tens un pla de pensions? Traspassa el teu pla de pensions i aconsegueix un 6 % d'incentiu econòmic

Tal com indica Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, «traspassar un pla de pensions a una altra entitat és un procés senzill. Per fer-ho, s'ha d'obrir un pla de pensions a la nova entitat bancària, establint les aportacions periòdiques que es voldrien realitzar, i sol·licitar el traspàs de pla». En cas de, per exemple, sol·licitar el traspàs a Banc Sabadell, el client no s'ha de preocupar ni fer cap tràmit més enllà de notificar aquesta voluntat de canvi a la nova entitat, per la qual cosa seria aquesta la que ho gestionaria tot amb l'anterior gestora.

Els beneficis del pla de pensions i els drets consolidats no varien encara que es faci un traspàs. És a dir, és possible aconseguir el reemborsament dels diners d'un pla de pensions quan es produeix alguna de les contingències recollides en els supòsits previstos, com ara la jubilació; la incapacitat permanent per a la professió habitual, absoluta o gran invalidesa; la mort del partícip o del beneficiari; o una dependència severa. Hi ha també uns supòsits excepcionals de liquiditat derivats d'una malaltia greu, de la desocupació de llarga durada o, a partir del 2025, de les aportacions que compleixin 10 anys d'antiguitat.

A més, en el cas dels plans de pensions individuals, no només els partícips poden traspassar el pla, sinó que també tenen aquest dret els beneficiaris que estiguin cobrant prestació. 

En qualsevol cas, tot i ser un tràmit senzill, sempre és recomanable comptar amb l'assessorament professional que ofereix la nova entitat per trobar el pla de pensions que s'adapti millor al perfil del client i resoldre qualsevol dubte que pogués sorgir.

Què cal analitzar abans de traspassar un pla de pensions?

Abans de fer el traspàs, convé tenir en compte el següent:

  • Què ofereix la nova entitat en cas que el traspàs sigui a un producte d'una altra entitat financera, com ara un tracte més personalitzat, millors perspectives de beneficis o participar en alguna campanya promocional.
  • Si la política d'inversió i el nivell de risc del nou pla s'avenen amb el perfil de l'inversor i de risc.
  • Quina ha estat la rendibilitat obtinguda del pla en els darrers anys.
  • Saber si el pla t'obliga a vincular les seves condicions a altres productes de l'entitat i, si és així, quines despeses comporta.

Destacat: «Cal triar sempre el pla que més s'adeqüi a les nostres necessitats, i deixar-se assessorar per experts», Pichardo, BanSabadell Vida i Pensions

Com assenyala Pichardo, igual que passa quan es vol contractar un pla de pensions, en un traspàs «cal triar sempre el pla que més s'adeqüi a les nostres necessitats, i deixar-se assessorar per experts. El més important és entendre que cap inversió ens hauria d'alterar mai la son». Aquesta experta afirma que «s'ha d'invertir segons el nostre perfil de risc i l'horitzó temporal que tenim per a aquesta inversió». En aquesta línia, recorda que «una bona opció són sempre els plans de pensions de cicle de vida, que a més d'adaptar-se al perfil de risc de cada estalviador, també s'adapten al moment vital en què es troba cada client: més o menys llunyà a la jubilació».

Quin és l'impacte fiscal de traspassar un pla de pensions?

Un traspàs no té cap impacte fiscal o econòmic pel que fa al pla de pensions, ni suposa la pèrdua de beneficis fiscals que tinguessin les aportacions realitzades en funció de la seva antiguitat. Tot i això, recorda Pichardo, «és habitual al mercat oferir bonificacions econòmiques als clients per traspassar o contractar un pla de pensions, a canvi d'un compromís de permanència del saldo en un pla de l'entitat. En cas que el traspàs entre entitats provoqui l'incompliment del compromís de permanència acordat, l'entitat d'origen podrà recuperar l'incentiu prèviament abonat».

És possible traspassar un pla de pensions a una altra persona?

No és possible traspassar un pla de pensions a una altra persona, ja que no està legalment permès que el client que contracti aquest producte pugui canviar la titularitat a favor d'un altre. En qualsevol cas, sí que hi ha l'opció de canviar en qualsevol moment els beneficiaris del pla en cas de defunció.

Què passa amb les aportacions quan es traspassa un pla de pensions?

Quant a les aportacions que es facin al nou pla, seran les sol·licitades en el moment de la contractació d'aquest producte.

En aquest sentit, Pichardo aclareix que «en el marc normatiu actual, si un partícip no té pla d'ocupació, o en té, però la seva empresa no li fa aportacions, l'aportació màxima que pot fer a un pla de pensions individual és de 1.500 euros anuals». En cas que es tingués un pla de pensions d'ocupació amb aportacions per part de l'empresa, el partícip pot excedir els 1.500 euros per un import igual o inferior a l'aportat per l'empresa, sempre respectant el màxim legal conjunt per a aportacions individuals i d'empresa, que és de 10.000 euros cada any per a cada partícip.

A més, aquesta experta indica que per evitar que els traspassos entre entitats provoquin excessos d'aportacions dels partícips, en traspassar un pla de pensions entre entitats s'informa, juntament amb la resta de conceptes, de les aportacions realitzades durant l'any fiscal en curs».

Pot interessar-te: Quant he d’aportar al meu pla de pensions?

 

-Temes relacionats-
up