Com afecta el divorci a les inversions i les finances conjuntes | EDE
movi-image-divorcio-inversiones-finanzas-conjuntas-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Com afecta el divorci a les inversions i les finances conjuntes

09/09/2020

Els internautes espanyols van buscar “advocats de divorci” un 49 % més durant el primer semestre del 2020 en comparació del mateix període de l’any anterior. A això s’hi afegeix que les cerques sobre el concepte “divorci” van créixer més del 20 % durant aquest mateix període.

Amb l’aplicació del decret de l’estat d’alarma el 14 de març passat també va arribar la convivència forçosa de moltes parelles que no estaven acostumades a compartir sostre durant tant de temps i, encara menys, fer-ho en un escenari d’incertesa, de por i de risc per a la salut. A conseqüència d’això, els experts apunten a un repunt històric en el nombre de divorcis. Segons una anàlisi recent elaborada per SEMrush, la plataforma d’anàlisi de trànsit web, els internautes espanyols han buscat el concepte “advocats de divorci” un 49 % més durant el primer semestre del 2020 que en el mateix període del 2019, i altres termes com ara “divorci amb fills” i “quina diferència hi ha entre separació i divorci” també han experimentat un creixement en les cerques de més del 20 %.

I en matèria de divorci, és el tema econòmic el que sol generar més conflicte: comptes comuns, habitatge familiar, inversions conjuntes… En el cas excepcional viscut arran de la crisi de la COVID-19, la majoria de les parelles que començaven el tràmit de divorci es trobaven en una situació d’incertesa pel que fa a la seva realitat econòmica i laboral a curt termini. Per això, una solució a la qual s’ha recorregut en molts casos ha estat fixar per part dels dos cònjuges la intenció de poder complir el que s’estableix en els pactes econòmics i, en cas que no sigui així, poder modificar les condicions d’aquest acord, cosa que “només es pot fer si tots dos hi estan d’acord i si les circumstàncies en les quals es va definir el pacte han variat substancialment”, explica María Paloma Ruiz Escalera, advocada, mediadora i especialista en dret de família a Manosalvas Abogados.

Per a Ruiz Escalera, el que crida més l’atenció és que “tots els casos han estat de mutu acord”, cosa que no sol ser habitual. Els temes econòmics, afirma, són els que acostumen a generar més discòrdia, perquè comporten una reorganització total de la vida que, fins ara, era en comú. 

Et pot interessar: Quant costa divorciar-se?


Què passa amb els diners dipositats en comptes bancaris o en un dipòsit?

El que passa amb els diners que es tenen dipositats en els comptes bancaris o en un dipòsit dependrà, principalment, del règim matrimonial amb què s’hagi contret el matrimoni. Si es tracta de separació de béns, els estalvis només pertanyen al titular del producte. Tanmateix, si hi ha un compte o un dipòsit en el qual tots dos són titulars, els diners es reparteixen al 50 % entre els dos. Aquí, cal tenir en compte que un autoritzat no és propietari dels diners i, per això, si un dels cònjuges figura com a tal en el compte de l’altre, no li correspon part d’aquests diners, sinó que només es reparteixen els diners al 50 % si tots dos són cotitulars.

En un matrimoni en règim de guanys o de partició, els fons presents en els comptes bancaris i els dipòsits de la parella (siguin de titularitat única o compartida) pertanyen a tots dos, per la qual cosa es reparteixen al 50 %. En el cas dels guanys, només es reparteixen els béns obtinguts després d’haver contret matrimoni, però en un matrimoni sota el règim de participació es reparteixen el conjunt de tots els béns de la parella.

Què passa si un dels dos utilitza fons d’un compte compartit?

Si un dels dos cònjuges utilitza part dels diners d’un compte bancari compartit en règim de guanys una vegada que la parella ja s’ha separat i ha iniciat el procés de divorci, ha de demostrar que la finalitat era afavorir la societat matrimonial. En cas contrari, quan es faci la repartició de béns, es descomptaran els fons que s’hagin utilitzat. Aquí s’ha de recordar que un compte bancari només es pot cancel·lar amb l’autorització de tots dos, per la qual cosa no cal témer un possible blanqueig de diners.

Quines opcions hi ha per gestionar un préstec quan la parella es dissol

Sol·licitar un préstec en parella és habitual, atès que les probabilitats que es concedeixi augmenten quan al contracte hi figuren dos titulars. No obstant això, el divorci d’una parella amb deutes a mitges es pot complicar. Si tots dos tenen la responsabilitat de pagar les quotes del préstec mentre han conviscut com a parella, amb el divorci aquesta obligació no s’elimina.

L’opció més senzilla a l’hora de gestionar un préstec quan la parella es dissol és compartir el pagament de les quotes. Per fer-ho, n’hi ha prou de deixar un compte corrent en el qual figurin com a titulars tots dos i ingressar-hi l’import mensual. Tanmateix, aquesta opció no és l’òptima per a totes les exparelles, ja que, perquè es pugui produir, la ruptura ha de ser amistosa o, si més no, cordial.

Si una de les dues persones es queda amb el bé que s’ha adquirit amb el capital del préstec, es pot negociar perquè només ella es faci càrrec de pagar les mensualitats i es quedi amb el bé. Això no obstant, cal assegurar-se que es farà així, perquè, si no, el banc tindrà dret a reclamar la quota a l’altre titular.

Una altra opció és cancel·lar totalment el préstec i, d’aquesta manera, eliminar el deute. El problema és que és difícil dur-ho a terme, atès que per a això cal disposar dels fons necessaris per amortitzar anticipadament el préstec. Una solució, en aquest cas, és vendre aquest bé i, amb els diners de la transacció, amortitzar el deute.

Què passa amb la hipoteca?

Igual que passa amb els préstecs, sol·licitar una hipoteca en parella és força habitual, atès que això augmenta les possibilitats de concessió. Però, quan la parella es dissol, la hipoteca es pot convertir en una llosa molt més feixuga i pot ser el fruit de molts maldecaps. Si s’arriba a aquesta situació, una de les opcions a les quals es recorre més és vendre l’habitatge a un tercer i amb els diners de la transacció cancel·lar el deute amb el banc. Mitjançant aquesta opció, les parts eliminen el vincle en matèria de pagament de deutes i gestió patrimonial, un aspecte que acostuma a ser una font de conflictes. 

Aquesta opció és recomanable sempre que cap dels dos no vulgui continuar vivint a l’immoble. Si no, pot passar que un dels membres de l’exparella es quedi amb l’habitatge i amb la hipoteca. Per a això, cal fer una extinció de condomini, pel qual un dels membres cedeix la seva part de l’habitatge a l’altre. No obstant això, aquest procés no acaba aquí. Amb l’extinció del condomini se cedeix la propietat, però per al banc ambdues parts continuen figurant com a deutors, per la qual cosa caldrà negociar amb l’entitat la sortida del préstec hipotecari. 

Et pot interessar: Buscar un habitatge després de la separació, per on començo?


Què passa amb els plans de pensions?

Els plans de pensions tenen caràcter privatiu i la titularitat és individual, per la qual cosa no es poden considerar dins del règim de guanys. Tanmateix, les aportacions que s’hi puguin fer durant el matrimoni sí que es poden considerar guanys, sempre que la parella estigui casada sota aquest règim. En aquest cas, es poden produir dues situacions: que hi hagi un acord entre ambdues parts i que, per exemple, es permeti que, arribat el moment de jubilació del propietari del pla, els diners es puguin repartir entre tots dos, o que no hi hagi acord i, en aquest cas, és el jutge qui decideix si es reparteixen o no els fons aportats durant el temps que hagi durat el matrimoni, atès que es tracta d’un aspecte que no està regulat per llei. 

Et pot interessar: Què passa amb el meu pla de jubilació si em divorcio?


Com es gestionen els fons d’inversió, accions i altres inversions?

Invertir en parella pot comportar grans avantatges, atès que l’aportació sempre serà doble i les qüestions fiscals també poden ser compartides. No obstant això, en el moment del divorci o de la separació afloren els inconvenients. Dit això, és important remarcar que només poden causar problemes després d’un divorci els productes d’inversió que s’hagin obert en conjunt amb l’exparella, i que el més aconsellable a l’hora d’invertir és comptar amb assessorament financer professional. Malgrat que la inversió més comuna que es fa en parella és la compra d’un habitatge, també es pot invertir de manera conjunta en fons d’inversió, accions i altres productes. En el cas dels fons d’inversió, si no es vol conservar el compte compartit, cal liquidar-lo al 50 % per a cada membre, i pagar els impostos que se’n derivin. Així mateix, si es volen fer les mateixes inversions però a títol individual, cal tornar a comprar els mateixos fons o accions. En qualsevol dels casos, abans de contractar el producte, és important tenir en compte les condicions de cancel·lació i com es repartiran els diners. 

Fotografia de Henri Pham a Unsplash
-Temes relacionats-
up