movi-image-afecta-empresas-estado-alarma
Envia'ns suggerències
Competència i Mercats
3 min del teu temps

Com afecta les empreses la finalització de l’estat d’alarma?

11/06/2020

El Govern ha posat data de caducitat a l’estat d’alarma: el 21 de juny acabarà aquesta situació excepcional que viu Espanya des del passat 13 de març. A més, en tots aquells territoris que ja estiguin en fase 3, seran els presidents de cada comunitat autònoma, junt amb el Ministeri de Sanitat, qui tinguin autoritat per modificar, eliminar o aprovar diferents mesures. 

Després de mesos plens de BOEs extraordinaris i una infinitat de mesures orientades a pal·liar l’impacte que la crisi de la COVID-19 està tenint en l’activitat empresarial, què passa ara que finalitza l’estat d’alarma? T’expliquem les últimes novetats que afecten el teixit empresarial espanyol: 

Impostos

Des del passat 27 de maig, els autònoms i pimes amb un volum inferior a sis milions d’euros que s’acullin al seu dret d’ajornar el pagament d’impostos durant el termini de sis mesos establert pel Govern, disposaran de quatre mesos (i no de tres) sense pagar interessos per a aquesta moratòria. L’augment d’aquest termini sense pagar interessos també s’aplica ara al pagament d’impostos duaners. 
 

Pel que fa a l’Impost de Societats, les empreses cotitzades i les fundacions hauran de pagar-lo en el termini previst, és a dir, els 25 primers dies de juliol, encara que no comptin amb comptes anuals tancats. Aquestes empreses tindran de termini fins al 30 de novembre per informar si hi ha canvis als seus comptes finals i, tenen una pròrroga de tres mesos -que abans era de quatre- per aprovar els seus resultats. 

Canvis en els contractes del sector agrari

Des del passat 30 d’abril, el Govern va posar en funcionament una sèrie de mesures relacionades amb la feina dels temporers. L’última actualització del BOE el passat 27 de maig amplia el termini d’aquestes mesures fins al 30 de setembre. Fins aquesta data, les empreses podran contractar els aturats, els autònoms en aturada d’activitat i els treballadors afectats per un ERTO, els que cobren subsidis agraris o altres tipus d’ajudes de la Seguretat Social (tret de les creades específicament per a la crisi de la COVID-19) i aquests seguiran cobrant les prestacions. A més, la norma permet que es prorroguin els permisos de treball que caduquin mentre duri l’estat d’alarma. 

Pot interessar-te: Com resisteixen les empreses del sector agroalimentari

En aquesta mateixa línia, també s’estén fins a finals de setembre la possibilitat que les empreses contractin a joves entre 18 i 21 anys estrangers en situació regular, per als que, a més, el Govern ha inclòs la possibilitat de rebre una autorització de residència i treball de dos anys, prorrogable per uns altres dos. 

En aquesta mateixa línia, la norma que va entrar en vigor a finals de maig també amplia el límit del personal que poden tenir els autònoms agraris al seu càrrec, si són diversos els titulars d’una explotació. 

Seguretat Social 

Empreses i autònoms poden acollir-se a una moratòria de sis mesos sense interessos en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Els autònoms podran demanar aquesta moratòria per a les quotes reportades entre maig i juliol. Les empreses, en canvi, per a les quotes dels seus treballadors entre abril i juny, un mes abans. Només poden acollir-se a aquesta moratòria empreses i autònoms de determinats sectors. Per a la resta, existeix la possibilitat d’ajornar el pagament de les quotes a la Seguretat Social, però amb un interès del 0,5%, que es podrà amortitzar en un termini de quatre mesos per cada mes ajornat fins a un total de dotze mesos. Les empreses que es beneficiïn d’un ajornament no podran acollir-se a la moratòria, i viceversa, tal i com explica aquesta guia d’ajudes publicada per la Fundació Civio.  

Pot interessar-te: Moratòria de quotes a la Seguretat Social: Aquestes són les activitats econòmiques que podran beneficiar-se’n

A més, en un BOE publicat a finals de maig, el Govern va aprovar préstecs a la Seguretat Social de 16.500 milions d’euros, així com crèdits extraordinaris per pagar les prestacions derivades de les mesures que s’hagin hagut d’adoptar per fer front als efectes de la COVID-19. 

ERTO

Des del passat 13 de maig, els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) no estan condicionats per l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. El Govern va introduir a més la possibilitat de realitzar un ERTO total o un ERTO parcial, i va posar com a termini màxim per aplicar aquestes mesures el 30 de juny. 

En el cas d’un ERTO total, les empreses no hauran de pagar les quotes de la Seguretat Social si tenen menys de 50 treballadors. Les empreses que comptin amb 50 treballadors o més tindran una reducció del 75%.

Les empreses que recuperin de manera parcial la seva activitat podran incorporar treballadors afectats per l’ERTO prioritzant els ajustaments en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar-ho al Servei Públic d’Ocupació Estatal, perquè aquest deixi de pagar les prestacions, i també a la Tresoreria de la Seguretat Social, perquè aquesta adapti les exoneracions de cotitzacions, per la qual cosa només caldrà una declaració responsable de l’empresari.

Accident laboral 

El contagi de la COVID-19 a la feina es considera accident laboral. La nova norma estén aquesta consideració també per als treballadors de centres sanitaris o sociosanitaris i, en aquest cas, és aplicable fins a un mes després de l’estat d’alarma. 

Què significa la consideració d’accident laboral? La Seguretat Social es farà càrrec del pagament del 75% de la prestació des del dia següent de l’accident. Per això, serà necessari que amb anterioritat no se li hagi tramitat com a baixa per contingències comuns. 

Pot interessar-te: Com garantir la seguretat dels treballadors?

Fotografia de Sobhan Joodi a Unsplash
-Temes relacionats-
up