movi-image-eleconomista-afectara-inflacion-ahorro-1
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Com afectarà la inflació als estalvis dels espanyols?

10/08/2021

Quan el nivell general de preus puja sol provocar-se una pèrdua de poder adquisitiu en la població

La inflació continua la seva escalada a Espanya. Al mes de maig, la taxa interanual de l'índex de preus al consum (IPC) es va situar en el 2,7 %, cinc dècimes per sobre de la d'abril, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta pujada de preus és una de les principals enemigues dels estalviadors, ja que, si no la vencen, el poder adquisitiu es va reduint.

La inflació es podria definir com la pujada continuada dels preus dels béns i els serveis que es consumeixen durant un període de temps. A Espanya aquesta es mesura a través de l'IPC, una taxa que l'INE publica mensualment i que es basa en els preus d'una cistella de productes i en els dels serveis.

En aquest sentit, amb el repunt del mes de maig, l'IPC encadena la seva cinquena taxa positiva consecutiva, coincidint amb la reactivació econòmica del país després de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. Com explica Philip R. Lane, membre de Comitè Executiu del Banc Central Europeu (BCE), «durant 2020, observem un important descens de la taxa d'inflació, que es va endinsar en terreny negatiu en els últims mesos de l'any, i ara estem veient una evolució inversa en els primers mesos de 2021».

Lane atribueix la volatilitat que ha acompanyat aquest indicador a diversos motius. D'una banda, la pandèmia ha estat associada a un cicle significatiu del preu del petroli, que va caure des d'aproximadament 70 dòlars a principis de 2020 fins a menys de 20 dòlars a finals d'abril d'aquest mateix any després de l'esclat de la pandèmia. A partir d'aquí, el preu del petroli s'ha anat recuperant i des del passat mes de maig se situa en nivells similars als registrats abans de l'inici de la crisi derivada de la COVID-19. De fet, a Espanya, l'increment dels preus en el mes de maig ha estat motivat, principalment, per l'encariment de les gasolines, dels automòbils, dels olis i greixos i del gasoil per a la calefacció.

D'altra banda, com destaca el membre del Comitè Executiu del BCE, es va desplomar la despesa en turisme, viatges i hotels, mentre que va augmentar la despesa en articles per a treballar, estudiar o fer exercici a la llar, així com en alimentació. A més, alguns governs van aplicar baixades temporals de l'impost sobre el valor afegit (IVA), que van pressionar la inflació a la baixa el 2020, abans que tornés a augmentar temporalment el 2021 quan van deixar d'aplicar-se. Finalment, la volatilitat de la inflació també és atribuïble a canvis en la temporada de rebaixes. Per exemple, les rebaixes de roba i de calçat es van avançar de gener a desembre a Alemanya i es van endarrerir a Itàlia i França. A Espanya, les rebaixes posteriors a Nadal també es van avançar en 2021 per pal·liar els efectes de la pandèmia.

En aquest sentit, el BCE ha advertit que la recuperació econòmica vindrà acompanyada d'inflació. Les noves expectatives de pujades de preus se situen fins a l’1,9 % el 2021 i l’1,5 % el 2022, davant de l'1,5 % i l’1,2 % anticipades, respectivament, el passat mes de març, mentre que ha mantingut la seva previsió d'una alça dels preus de l'1,4 % per al 2023. L'organisme europeu té com a mandat intentar acostar la inflació al 2 %, però mai sobrepassar aquest percentatge.

En resum, si hi ha inflació, vol dir que la vida s'encareix. Per posar un exemple, si l'IPC puja un 10 % en els anys vinents, el que avui costa 100 euros acabarà suposant un desemborsament de 110 euros. El mateix efecte es produeix sobre els estalvis. Basant-se en el mateix exemple, si una persona té estalviats 1.000 euros amb un repunt de la inflació del 10 %, aquesta quantitat es convertiria en 900 euros. Per tant, el cost de tenir els estalvis aturats en aquest cas seria de 100 euros, per aquest motiu batre la inflació hauria de ser una de les prioritats de tot estalviador. Calcula aquí quin és el cost de tenir els teus estalvis aturats.

Pot interessar-te: Els teus estalvis estan perdent valor?

És en aquest punt on entra el joc el concepte de la rendibilitat real; és a dir, el resultat de restar al rendiment nominal d'un actiu l'efecte de la inflació. Com més gran sigui aquesta rendibilitat, més interès haurà d'oferir un producte perquè sigui rendible.

Com vèncer la inflació

Per rendibilitzar els estalvis, per tant, la millor alternativa és buscar productes financers que vencin la inflació. En un context de baixos tipus d’interès com ara l'actual, aquesta tasca és més difícil per als perfils conservadors, ja que els vehicles tradicionals com ara els comptes corrents i els dipòsits a termini fix amb prou feines ofereixen rendibilitat avui dia.

En aquest sentit, per obtenir un rendiment més atractiu és necessari assumir una mica més de risc. La pujada de la inflació acostuma a ser beneficiosa per a la renda variable, ja que sol anar associada a un creixement econòmic i a un augment dels beneficis. Sectors com ara l’energètic o l'immobiliari normalment actuen com un bon escut davant de la pujada de la inflació.

Pot interessar-te: Quins actius d'inversió són idonis si augmenta la inflació

Així mateix, les megatendències són una opció amb molt potencial, ja que conformen un grup de forces transformadores que provoquen canvis estructurals en la societat i en l'economia i es consoliden com a una gran oportunitat a llarg termini. Inclouen estratègies com ara la inversió en canvis sociodemogràfics, mediambientals o tecnològics.

Pot interessar-te: Per què les inversions temàtiques són ja més rendibles que les tradicionals

En el cas de la renda fixa, els anomenats bons lligats a la inflació estan indicats per a aquells moments del cicle econòmic en què s'espera que aquest indicador vagi a l'alça, ja que ofereixen una protecció addicional respecte de la resta de bons. Es tracta de bons governamentals el nominal dels quals està lligat a la inflació, de manera que l’increment d'aquesta variable no repercuteix de forma directa en una caiguda del preu, com passa amb els bons tradicionals. Així mateix, les matèries primeres són una altra opció atractiva en un entorn de pujada de la inflació.

L’atractiu dels fons d’inversió

Abans de passar de l’estalvi a la inversió és important determinar quin tipus d'inversor s'és. La classificació estàndard es determina per l'aversió al risc, de la qual es desprenen tres tipus d'inversor: el conservador, que vol preservar el capital i busca superar la inflació i, per tant, admet una exposició baixa al risc; el moderat, que busca l'equilibri entre l’estabilitat i el creixement patrimonial de manera que l'exposició tolerada al risc és intermèdia; i l'agressiu, que vol maximitzar la rendibilitat, motiu pel qual la seva exposició al risc és elevada.

Pot interessar-te: Per què els estalviadors han de passar a la inversió

En aquest context, no cal comptar amb grans patrimonis per accedir a actius com ara la borsa, la renda fixa o les matèries primeres. Amb quantitats modestes i invertint en productes com ara els fons d’inversió és possible. Aquestes són una de les millors opcions per «no posar tots els ous al mateix cistell», ja que permeten accedir a una cartera diversificada per tipus d'actius, països i sectors, amb bona fiscalitat (es beneficien de l'ajornament fiscal), amb liquiditat i gestió professional.

La majoria d'assessors financers coincideix en aconsellar destinar uns diners que no es necessitin en un mínim de cinc anys. En aquest sentit, les aportacions periòdiques són una bona solució, ja que permeten invertir regularment una petita quantitat de diners; per exemple, cada mes o cada trimestre, amb l’objectiu de minimitzar els riscos i la incertesa propis dels mercats.

 

-Temes relacionats-
up