movi-image-cincodias-eoluconar-euribor-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com evolucionarà l'euríbor?

12/07/2021

Aquest índex mou a l'eurozona contractes per valor de més de 180 milions d'euros

L'euríbor és l'índex de referència que reflecteix el tipus d’interès de la majoria dels préstecs hipotecaris que es concedeixen a l'eurozona i l'evolució es publica cada dia. En l'actualitat arriba a sustentar contractes per valor de més de 180 milions d'euros, segons l'Institut Europeu de Mercats Monetaris (EMMI, per les sigles en anglès).

Aquest índex és el tipus d’interès mitjà a què un gran nombre de bancs dels països de l'eurozona es presten diners entre ells, tant a curt termini com per realitzar préstecs a tercers. Però la seva utilització principal, i pel que és conegut, és per servir d'indicador de referència en els crèdits hipotecaris.

L'aplicació d'aquest tipus del mercat interbancari de l'euro pot ser a curt, mitjà i llarg termini: anual, nou mesos, sis mesos, tres mesos, un mes, tres setmanes, dues setmanes, una setmana i un dia.

Aquesta periodificació és de vital importància, ja que els crèdits hipotecaris poden ser de tres tipus: fixos, en els quals el tipus d’interès no varia al llarg de tota la vida del préstec, de manera que la quota mensual que paga el comprador de l'habitatge es manté fixa durant tota la vida del préstec; variables, en els quals el tipus d’interès es revisa cada cert període de temps, variant així també la quota mensual a pagar pel propietari; i mixtos, en els quals els tipus d’interès es mantenen fixos durant un període inicial superior a un any i després passen a ser variables.

El que s'aplica als préstecs hipotecaris a tipus fix sol ser la mitjana de l'euríbor mensual a un any. Als dos últims, variables i mixtos, l'evolució de l'euríbor els afecta directament per fixar el tipus d’interès. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de les 36.886 hipoteques constituïdes al març passat, el 56,2 % eren préstecs a tipus fix, davant del 43,8 % a tipus variable.

L'euríbor, a mínims històrics

Des de l'any 2016, l'euríbor ha variat a la baixa. Després d'arribar al seu màxim a l'octubre de 2008 (5,399 %), va començar a baixar -a excepció de la remuntada al setembre de 2011 que va aconseguir un 2,183 % - fins a situar-se actualment en mínims històrics. Des de principi d'any, la mitjana és de -0,491 % i en el mes de juny, de -0,487 %.

«A curt termini no s'esperen grans canvis en la cotització de l'euríbor», declara Joan Carles Amaro, professor d'Economia i Finances d'Esade. «Durant els propers tres o quatre anys continuarà així, mentre l'activitat econòmica no prengui més velocitat, ja que del que es tracta és que els diners flueixin i no pugin els tipus d’interès», manté aquest expert.

Mercat immobiliari reactivat

L'euríbor influeix, al costat d'altres factors, al mercat immobiliari. El fet que el principal índex de referència estigui tan baix pot impulsar la signatura d'hipoteques –«és evident que el contrari dificulta l'accés», aclareix Amaro–, però la vitalitat del sector immobiliari s'explica també perquè «en moments com aquest, els mercats financers han experimentat una elevada volatilitat i la inversió immobiliària pot ser un valor refugi», precisa el professor d'Esade.

La veritat és que el mercat immobiliari ha recuperat dinamisme. «Després de la paralització general que va provocar el confinament, hi va haver un efecte rebot», admet Maria Teresa Barea, portaveu del Consell General del Notariat (CGN). «Des de començaments de 2021, l'activitat s'ha dinamitzat i hem observat un augment constant», admet la portaveu que recorda que qualsevol préstec hipotecari ha de passar per una notaria. El CGN informa que de gener a abril d'aquest any s'han subscrit 112.954 préstecs hipotecaris, incloses novacions, subrogacions i ampliacions d'hipoteques. En el mateix període de 2020 es van subscriure 86.685, un 23,2 % menys que es justifica en contemplar les xifres dels mesos més durs del confinament. A partir de juliol de 2020, la quantitat de préstecs hipotecaris va tornar a ser d'uns 25.000 mensuals fins a arribar al seu pic al desembre, amb la signatura de 36.504 préstecs hipotecaris.

Albert Bosch, CEO de Housfy, destaca en el Podcast de Banc Sabadell que «el mercat immobiliari, de manera regular, puja durant set anys i després descendeix altres set. Sempre segueix més o menys aquesta tendència. No obstant això, en 2020, això no s'ha complert i ha experimentat una crisi important. Fins i tot, en els mesos d'abril i maig les vendes van ser properes a zero. Ara s'està recuperant i cada vegada es venen més habitatges».

 

 

La dinamització de les transaccions immobiliàries no vol dir, però, que pugin els preus. De fet, el preu de l’habitatge usat va tancar maig amb una alça interanual del 4,4 %, segons Idealista. Per la seva banda, la variació mensual va registrar un ascens del 0,6 %, mentre que tenint en compte l'últim trimestre, el preu va créixer un 1,9 %.

«No és el moment que augmentin molt ni el volum de les transaccions ni el dels preus. Abans de l'esclat de la pandèmia hi havia un cert refredament. És un mercat cíclic, però el camí ara és d'una moderació dels preus», sosté Amaro.

 

Fotografia de Timur Saglambilek a Pexels
-Categories i etiquetes-
up