Com fer negocis a l'estranger | EDE
Cómo hacer negocios en el extranjero
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
4 min del teu temps

Com fer negocis a l'estranger

27/06/2022

En un món cada vegada més globalitzat, les companyies aposten per sortir a l'exterior per vendre els seus productes. Però, quins passos cal seguir per internacionalitzar una empresa?

Per a una empresa, expandir-se més enllà de les fronteres nacionals és un gran desafiament. No obstant això, els beneficis que resulten del procés d’internacionalització són múltiples, entre ells, ampliar la cartera de clients, incrementar la facturació, agilitzar la capacitat de resposta, augmentar la diversificació del risc, penetrar en mercats en fase d'expansió, aconseguir noves oportunitats o aportar més prestigi a la marca. El resultat: un negoci més competent i amb més potencial.

Passos per internacionalitzar la teva empresa

  • Analitzar la situació del negoci

Abans de posar en marxa el procés d'internacionalització, cal realitzar una avaluació interna de la companyia per estudiar si està preparada per complir amb la demanda i la normativa del mercat exterior. Una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) ajudarà a entendre la situació de què es parteix. Cal saber quin és l'estat de l'empresa, analitzar els recursos amb què compta com ara infraestructures, empleats, oficines, productes... i les necessitats per assumir la sortida a l'exterior. Cal plantejar-se, a més, si està preparada per expandir-se a altres mercats; si es té experiència en la internacionalització; si s'ha invertit en tecnologies o si es compta amb els plans de màrqueting adequats.

  • Avaluar la capacitat per exportar

L'empresa ha de comptar amb els recursos necessaris per exportar els seus productes o serveis. Una estratègia d'expansió sense una anàlisi completa de dotació de recursos pot dur al fracàs, o com a mínim, farà que els objectius es dilatin en el temps. Les implicacions en gestió i logística per poder exportar són múltiples: stock, preparació d'enviaments, pagaments internacionals o la necessitat de crear un departament d'exportació.

  • Definir els objectius

Després d'analitzar la situació de la companyia, el pas següent és establir uns objectius. Què es pretén aconseguir: incrementar les vendes, reduir el cost de producció, millorar el posicionament de la marca o augmentar la quota de mercat, entre d'altres aspectes. Hauran de ser metes realistes i hauran d'estar en consonància amb els recursos de què es disposi i amb l'activitat a desenvolupar.

  • Preparar un pla de màrqueting internacional

Un cop fixats els objectius, és el moment d'elaborar l'estratègia de màrqueting per donar-se a conèixer als nous mercats. Per això, cal donar resposta a qüestions com ara què transmetrà la marca? Quins valors i causes defensarà? O quin és el públic objectiu al qual s'adreça? També cal tenir en compte que el consumidor nacional i els futurs clients internacionals poden tenir un perfil diferent. És convenient fer un estudi sobre els comportaments i els hàbits d'aquests nous consumidors i oferir una proposta adequada. També cal invertir en la imatge i el missatge que es vol transmetre.

  • Diferenciar-se per destacar

En un mercat cada vegada més competitiu, en què les companyies ofereixen productes i serveis molt similars, la diferenciació és clau per destacar entre els competidors. Es pot innovar en producte, preu, servei, branding, packaging, sostenibilitat, etc. Els consumidors estan canviant i ja no fan les compres fixant-se només en el preu del producte, sinó que tendeixen a identificar-se amb les empreses i les marques en funció dels valors que aquestes aporten a la societat.

Pot interessar-te: Créixer a l'exterior a través de la sostenibilitat

  • Triar els mercats objectiu

Per realitzar l'elecció dels mercats internacionals en allò que es pretén operar cal dur a terme un estudi comparatiu entre països. Valorar qüestions com ara la proximitat, la renda per càpita, el risc, la posició dins del mercat, la seguretat, els costos logístics, els pagaments o les barreres d'entrada, entre altres aspectes. A més, resulta primordial estar al dia dels requeriments legals que cal complir respecte a les normes i les regulacions de cada regió.

  • Escollir el canal de comercialització

Abans d'internacionalitzar la companyia, cal decidir el tipus de canal de venda -físic o digital-, escollir agent comercial local i un distribuïdor. Si la internacionalització es centra en el comerç electrònic, cal tenir en compte que els hàbits de consum digital són diferents. Hi ha moltes eines que ajuden a posicionar-se a l’e-commerce del país objectiu, com ara els motors de cerca i una estratègia de posicionament SEO internacional per poder ubicar-se entre els competidors online. També és convenient comptar amb un domini web local i disposar de números d'atenció al client específics per a cada país.

Per a tot aquest procés, és fonamental comptar amb l'assessorament d'un professional de confiança, com ara el gestor de l'entitat bancària, que pot ajudar les companyies a identificar oportunitats en funció del tipus de negoci i les seves necessitats.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre quin li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

 

Fotografia de Monstera a Pexels
-Temes relacionats-
up