movi-image-inversion-cumplir-criterios-esg-1
Envia'ns suggerències
Sostenibilitat
4 min del teu temps

Com ha de ser una inversió per complir amb els criteris ESG?

02/02/2021

Aquests criteris ajuden a identificar les companyies que gestionen un negoci amb bones pràctiques en l'àmbit mediambiental, social i de bon govern

L'aposta per la sostenibilitat és imparable. Entre altres objectius, per al 2050 la Unió Europea (UE) ha de ser neutra en carboni. Per aconseguir aquesta transició ecològica s'estan desenvolupant diverses mesures i també s'hi estan destinant ajudes, com les del Fons de Recuperació Europeu, que dedica el 37 % dels recursos a la transicióecològica

En aquest sentit, la inversió socialment responsable (ISR), aquella que té en compte els criteris ESG basats en la sostenibilitat mediambiental, social i de bon govern corporatiu (environmental, social i governance, per les seves sigles en anglès), pot ser una bona eina. Aquesta inversió s'ha convertit en una de les grans prioritats de les firmes d'inversió per aconseguir adequar les rendibilitats financeres de les seves carteres a les socials, que cada vegada són més sol·licitades pels inversors. Integrar aquestes consideracions en tots els processos permet identificar noves oportunitats, gestionar els riscos emergents i aconseguir un rendiment sostenible a llarg termini. A més, la ISR és rendible i així ho demostren les dades. Des del 2015 a Europa, l'índex global MSCI Europe ESG Leaders ha mostrat un retorn del + 3,3 % superior cada any al seu homòleg no ESG, l'MSCI Europe. El confinament també ha reforçat aquesta idea, ja que, encara que tots dos índexs hagin caigut durant aquest període, la recuperació ha estat més ràpida en el cas del primer i, avui dia, ja té prop d'un 10 % d'avantatge respecte del segon.

Pot interessar-te: Invertir en sostenibilitat: els actius ESG són més rendibles i menys volàtils

La indústria de la gestió d'inversions europees ja està experimentant un canvi cap als fons que compleixen amb els criteris ESG. Entre les forces impulsores d'aquesta transformació es troben un sistema financer que facilita la inversió en productes amb millors ràtios ESG, una nova regulació nacional i europea que afavoreix aquest tipus d'empreses i una societat cada vegada més conscienciada amb la destinació i l'ús que fan les companyies dels recursos, tal com assenyala Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, al document formatiu Invertir de manera sostenible i rendible. 

APRÈN MÉS SOBRE EL TEMA: Accedeix de manera gratuïta al contingut formatiu i amplia els teus coneixements sobre inversions amb criteri ESG amb el guiatge de Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, i Isabel Garro, sòcia fundadora i CEO de 3A4B.  

En aquest sentit, Espanya és un bon exemple d'inversió sostenible, ja que és el tercer emissor de bons verds més importants de la UE, per darrere de França i els Països Baixos. Només en el primer semestre d'aquest any es van emetre al nostre país 9.000 milions d'euros en bons sostenibles, un 97 % més que en el mateix període de l'any anterior, i això representa el 12,6 % del finançament sostenible a Europa.

Com es qualifiquen les companyies?

Els criteris ESG suposen una eina anàloga als ratings de qualificació creditícia i ajuden a identificar les companyies que duen a terme i gestionen un negoci amb bones pràctiques pel que fa a tres factors fonamentals:

  • Ambiental: en aquest sentit, es valoren aspectes com l'ús de l'energia, la generació de residus, la contaminació produïda, etc.
  • Social: aquest factor té en compte, principalment, les relacions de l'entitat en aspectes com la diversitat, els drets humans, la igualtat, etc.
  • Bon govern: aquesta tercera branca la componen normes que regulen l'estructura de l'òrgan de govern de l'empresa i les seves relacions amb els empleats o els accionistes.

Hi ha diverses companyies que estudien les empreses amb l'objectiu de verificar si una empresa compleix amb els requisits ESG. Així, de la mateixa manera que s'atorga una qualificació creditícia, se'ls atorga una qualificació ESG segons les seves activitats. Tanmateix, què es té en compte a l'hora d'atorgar una qualificació concreta? MSCI és una d'aquestes organitzacions i duu a terme la seva anàlisi tenint en compte els riscos no financers que pot tenir una empresa, com els costos d'operació o litigis i que, arribat el moment, podrien afectar els resultats financers. Això es fa basant-se en les seves activitats comercials, la mida de les seves operacions i el lloc on opera. I a partir d’aquí s'estableixen tres tipus de qualificacions:

  • Líder: es correspon amb les qualificacions AA i AAA i són aquelles empreses que destaquen en el seu sector per la gestió dels riscos i les oportunitats ESG.
  • Mig: en aquest cas, són les qualificacions intermèdies A, BBB i BB. Són empreses amb historials no excepcionals en relació amb les seves homòlogues de la indústria on opera.
  • Endarrerit: en aquest tram es troben les companyies amb pitjors qualificacions, B i CCC, per la seva alta exposició i la seva incapacitat per gestionar els riscos relacionats amb la sostenibilitat.

Pot interessar-te: El 45 % dels inversors espanyols aposten pels fons d'inversió sostenibles


La importància d'una bona qualificació ESG

Les classificacions ESG ajuden els inversors a identificar les empreses que estan al capdavant o en última posició dins de la seva indústria; és a dir, les que poden presentar oportunitats o riscos i que no les capta l'anàlisi financera convencional. Segons l'informe Future of Sustainability in Investment Management: From Ideas to Reality, elaborat pel CFA Institute, el 85 % dels enquestats té en compte aquests factors en les seves inversions i, a més, el 63 % dels professionals els incorpora com a part de la seva anàlisi de dades. Per tant, amb aquesta qualificació es pot fer un estudi fonamental o quantitatiu per construir carteres i gestionar el risc, per fer una avaluació comparativa i per als productes basats en índexs, apunta MSCI.

Les companyies que compleixen amb els criteris ESG cotitzen amb un múltiple de valoració una mica superior al d'altres del sector que no compten amb un rating d'aquest tipus. Així doncs, les que tenen una alta qualificació solen estar més ben gestionades, amb més focus en un creixement sostenible i de llarg termini, són més transparents i tenen un impacte social positiu elevat. De la mateixa manera que les companyies amb una qualitat creditícia elevada (AAA) cotitzen amb una valoració més alta que les que presenten pitjors mètriques de crèdit (BBB), les companyies amb un rating ESG superior també cotitzen amb una valoració superior. A més, el 73 % dels enquestats pel CFA Institute esperen que la influència de les qualificacions en el cost del capital de les empreses sigui més gran en els propers cinc anys. 

No obstant això, aquelles empreses que no manegen els criteris ESG han experimentat històricament costos més elevats de capital, més volatilitat i irregularitats comptables. Per exemple, una empresa minera que no pot gestionar aquests criteris pot administrar malament els recursos hídrics, els residus i les emissions, pot demostrar greus errors de seguretat i, fins i tot, tenir casos de corrupció a la seva junta directiva, segons MSCI. En definitiva, els ESG són una eina útil per aconseguir que les inversions tinguin un impacte, però sense renunciar a la rendibilitat. La inversió sostenible és rendible i, a més, té un impacte social i mediambiental positiu.

Pot interessar-te: Escolta el Podcast de Banc Sabadell 'Invertir en sostenibilitat: rendibilitat i compromís', amb Isabel Garro (sòcia fundadora i CEO de 3A4B)

Fotografia de Lacey Williams a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up