Com obtenir recursos per internacionalitzar la teva empresa | EDE
Cómo obtener recursos para internacionalizar tu empresa
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
4 min del teu temps

Com obtenir recursos per internacionalitzar la teva empresa

Thu Feb 16 11:00:34 CET 2023

Existeixen programes i entitats perquè les companyies puguin expandir el seu negoci.

Qualsevol empresa que desitgi internacionalitzar-se sol haver d’enfrontar-se a la manca de recursos, així com a les dificultats pròpies del nou mercat en què haurà d’operar (barreres comercials, regulació, tràmits administratius...). A tot això, cal afegir-hi altres factors que s’han de tenir en compte, com ara la falta d’informació, el desconeixement d’aspectes pràctics del comerç exterior, la impossibilitat de dur a terme activitats de promoció internacional o la cobertura de riscs comercials.

Segons la Guia pràctica de comerç exterior: Exportar per a créixer, elaborada per Banc Sabadell, per a una empresa, obrir-se a l’exterior té múltiples beneficis, com ara augmentar-ne la competitivitat i optar a millorar-ne la productivitat. Existeixen diversos organismes públics i entitats privades que faciliten aquest procés d’internacionalització a través de programes i instruments de suport.

Pot interessar-te: Com la teva pime pot fer el salt a l’exterior

Finançament i ajuts per fer el salt a l’exterior

Entre els mecanismes de finançament que una empresa pot obtenir per iniciar la seva internacionalització es troben:

  • Prefinançament a l’exportació per fer front a les despeses de producció prèvies a l’expedició d’una mercaderia.
  • Crèdits a curt termini.
  • Finançament a mitjà i llarg termini, amb subvenció oficial, d’exportacions de maquinària, béns d’equipament i altres béns i serveis tècnics.

Existeix un conjunt d’organismes que tenen programes i serveis de suport per facilitar el procés d’internacionalització d’una empresa. Aquest tipus d’ajuts estan supeditats a una sèrie de criteris, d’entre els que destaquen:

  • El cofinançament, ja que no es finança el 100 % de l’activitat exterior, obligant que l’empresa en financi una part.
  • Les petites i mitjanes empreses (pimes) tenen prioritat per obtenir finançament davant de les grans empreses que, per regla general, disposen de majors recursos.
  • En alguns programes s’estableixen com a mercats prioritaris zones geogràfiques que, pel seu especial potencial econòmic o pels seus vincles amb Espanya, ofereixen un major atractiu per a les empreses.
  • Es valoren especialment els projectes entre diverses empreses (grups d’exportadors, associacions empresarials, consorcis d’exportació, etc.).
  • És necessari justificar degudament l’ajut o la fórmula de finançament que se sol·licita. En funció de cada programa, cal complimentar una sol·licitud i aportar una documentació la complexitat de la qual depèn, en general, del muntant de l’ajut.
  • Un cop aprovat l’ajut, els diners es fan efectius després de la presentació dels documents justificatius de les despeses i les inversions que s’han realitzat.

Pot interessar-te: Quin tipus de finançament s’ajusta millor a la meva empresa?

Organismes de suport

Existeixen diferents organismes nacionals que ofereixen recursos i ajuts en el procés d’internacionalització, com ara, per exemple, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Aquesta entitat, adscrita al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, impulsa la presència de les empreses espanyoles a l’exterior mitjançant el finançament dels seus projectes d’inversió.

A més, és important recordar que Espanya rebrà fins al 2026 al voltant de 70.000 milions d’euros del fons europeu Next Generation EU en crèdits amb condicions més favorables per a les empreses i els autònoms. Aquests diners s’estan distribuint a través de diferents convocatòries, cadascuna amb uns requisits específics.

Pot interessar-te: Com accedir al fons europeu Next Generation

Finançament bancari

Les entitats bancàries són les que ofereixen més productes i serveis de finançament a les companyies que desitgen internacionalitzar-se, a través de vehicles com ara crèdits documentaris, avals, pòlisses de crèdit, préstecs d’inversió internacional, factoring, forfaiting, etc.

Per accedir a un crèdit cal presentar un pla de negoci tan complet i detallat com sigui possible. Durant aquest procés, així com per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el procés d’internacionalització, és fonamental comptar amb l’assessorament del gestor de l’entitat bancària, que pot prestar un ajut decisiu als emprenedors.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Cup of Couple a Pexels
-Temes relacionats-
up