Com planificar el pressupost d’una empresa per al 2023 | EDE
Cómo planificar el presupuesto de una empresa para 2023
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com planificar el pressupost d’una empresa per al 2023

Fri Dec 16 11:30:21 CET 2022

Un pressupost empresarial és clau per millorar les vendes, optimitzar la tresoreria i cohesionar tan bé com sigui possible la feina dels empleats.

El pressupost és una de les eines principals de què disposa una empresa per organitzar tota la seva informació financera. Basant-se en aquest pressupost, es pot anticipar en la presa de decisions sobre elements clau com la liquiditat, la necessitat de redistribuir els seus recursos o de cercar finançament, i la implementació d’un sistema de control. Per fer una planificació pressupostària adequada és fonamental tenir en compte determinades pautes, com el temps, el marc financer (especialment, en relació amb el balanç i el flux de caixa), així com disposar d’un professional (habitualment, un chief financial officer -CFO- o un controller financer) que integri tota la informació financera, l’ordeni i la distribueixi en virtut dels objectius marcats per l’empresa.

Claus per elaborar un pressupost empresarial

Com afirma Mila Pedraza, sòcia de Kreston Iberaudit, al webinar ‘Planificació pressupostària per al 2023‘, organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell, "un bon pressupost empresarial parteix de la creació d’un comitè responsable de la seva elaboració, que determinarà el procés i les normes formals d’execució". Aquest comitè, entre altres tasques, fa una planificació temporal dels pressupostos, identifica les persones i els departaments involucrats i concreta els criteris de càlcul financer.

A través d’aquest comitè, s’impulsa l’elaboració de:

  • Un pressupost mestre que coordini totes les activitats de l’empresa amb una perspectiva de vendes, costos de producció i nòmines.
  • Un pressupost operacional que inclogui les activitats de vendes, de producció, les despeses corrents i les generals.
  • Un pressupost financer que avaluï els cobraments i els pagaments previstos al pressupost operacional i de les inversions que es contemplen.

Conjuntura poc propícia

Com indica, al mateix webinar, Nacho Bueno, professor i CEO de FAI Business Advisory i de Byte4games, el principal objectiu del pressupost financer en una empresa “és aconseguir una coordinació òptima de totes les seves activitats, de manera que més endavant es pugui elaborar una planificació en altres àmbits com els costos de producció, les vendes o les inversions”.

Aquest expert destaca que un dels elements que més afecta actualment la realitat econòmica de les empreses és la inflació, ja que “està provocant una caiguda en la rendibilitat real de les empreses perquè no s’està podent traslladar l’increment real dels costos als consumidors”. A més, assenyala altres riscos de la conjuntura actual que afecten de ple la planificació pressupostària per a l’any 2023, com l’efecte del tipus de canvi, les ineficiències a les cadenes de subministrament, la volatilitat en els preus de les matèries primeres o l’amenaça permanent dels canvis de regulació.

Mesures per contrarestar els impactes negatius

  • Diversificar i enfortir la cadena de subministrament.
  • Incloure la modelització financera d’escenaris hipotètics, com la fluctuació als nivells d’inflació.
  • Una gestió dinàmica dels preus que beneficiï la proposta de valor.
  • Incorporar els contractes amb els clients i els proveïdors en els mapes de risc per saber que, en el futur, no fallaran a l’empresa.
  • Optimitzar via finançament extern les possibles tensions a la liquiditat.

A més, Bueno afirma que, dins de la planificació pressupostària, “és imprescindible tenir molt controlats tant el fons de maniobra com el període mitjà de pagament, i comparar-los permanentment amb el nivell mitjà del sector on s’operi”. En aquest sentit, aquest expert subratlla el valor de la informació que aporta mesurar certes variables per a la presa de decisions, especialment en el cas de la ràtio d’endeutament.

Pot interessar-te: Gestió financera de la teva empresa: com la pots millorar?

El paper del gabinet de crisi

Bueno també fa èmfasi en el fet que, davant de determinades amenaces com la inflació, és important que l’empresa valori la creació d’un gabinet de crisi presidit pel CFO. “Els gabinets de crisi van demostrar la seva vàlua durant la pandèmia, ja que van fomentar que moltes empreses poguessin renovar ràpidament processos que es pensava que eren inamovibles, cosa que, en molts casos, les va salvar de la fallida”.

En qualsevol cas, per tenir clara tota aquesta informació i saber com abordar un pla pressupostari, és clau comptar amb l’assessorament professional d’un gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte i aconsellarà sobre què és el més adequat segons la situació.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Karolina Grabowska a Pexels
-Temes relacionats-
up