Com puc identificar els millors mercats per al meu negoci? | EDE
¿Cómo identificar los mejores mercados para mi negocio?
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
4 min del teu temps

Com puc identificar els millors mercats per al meu negoci?

17/10/2022

L'elecció dels mercats on fer negocis és crucial i s'ha de fer a partir d'una anàlisi detallada de la situació dels diferents països.

Accedir a un nou mercat suposa una oportunitat perquè una empresa creixin, guanyi clients i augmenti els beneficis. Però, abans d'expandir-se a l'exterior, una de les qüestions més decisives que s’ha de plantejar una empresa és: cap a on puc créixer? I quins països són els més adequats per vendre el meu producte?

Per valorar la idoneïtat dels mercats potencials, cal fer un estudi comparatiu entre països. En aquest exercici, és fonamental comptar amb l'assessorament professional d'un expert, com el de l'entitat bancària, que ajuda i orienta les empreses en el procés d’internacionalització. Banc Sabadell disposa d’un servei de Consultoria Internacional, amb experiència i presència al mercat global, per ajudar els clients a desenvolupar la seva activitat a tot el món.

Factors per decidir en quin país fer negocis

  • Accessibilitat per a negociar. Si el país té normatives i legislacions que afavoreixin la implantació i el desenvolupament de negocis. Valorar el temps que es triga a constituir una empresa i el cost que suposa, la facilitat per obtenir crèdit, els impostos que cal pagar, els costos laborals i logístics que aplica i la política de contractes.
  • Clients potencials. Si en aquest país hi ha demanda del producte que es vol comercialitzar i qui són els competidors locals i estrangers. El nivell de competència és important per a l'ingrés i la possibilitat de lideratge.
  • Risc país. Està determinat per factors econòmics com la inflació, el deute extern, el deute intern o la qualificació creditícia, així com altres elements com l'estabilitat política, la solidesa de les institucions, el nivell burocràtic, la seguretat pública o les catàstrofes naturals.
  • Riscos comercials. Com ara el risc d'impagament i la normativa d’endarreriments, nacionalització, confiscació, el tipus de canvi que aplica i la legislació sobre repatriació de beneficis i si hi ha convenis de protecció d'inversions.
  • Creixement econòmic i poder adquisitiu. L'expectativa per als pròxims anys de creixement del producte interior brut (PIB) del país i del poder adquisitiu per càpita, que constitueix el millor exponent de la capacitat de compra dels seus habitants.
  • Volum d’importacions. Un criteri essencial per escollir un mercat objectiu són les importacions que fa el país dels productes que ven l'empresa. Per saber què importa i exporta un país sobre un producte, primer s’ha d’identificar el codi aranzelari.
  • Barreres aranzelàries. Són impostos a la importació de mercaderies que s'apliquen a les duanes d'entrada als països. Suposen un increment directe sobre el preu del producte i, amb això, que els articles d'importació siguin menys competitius que dels productes locals.
  • Barreres comercials. Es tracta de restriccions a la importació de productes, com ara contingents, quotes, protecció a la propietat industrial i intel·lectual insuficient, normativa restrictiva, limitacions a la inversió directa estrangera o embargaments, entre d'altres.
  • Barreres tècniques. Els certificats i les homologacions tècniques que s'exigeixen al país, els controls de qualitat existents, les normatives en matèria fitosanitària, els requisits d'etiquetatge, el tractament dels envasos i el reciclatge.
  • Transparència i corrupció. També cal tenir en compte aspectes ètics del país, com la transparència en la informació, la normativa per a concursos i licitacions o les pràctiques de contractació a administracions i empreses.

Pot interessar-te: Internacionalitzar la teva pime mitjançant els fons europeus

Valorar tots els factors esmentats per decidir on internacionalitzar una empresa pot resultar complex si no es dominen bé tots els aspectes, no només econòmics i de gestió empresarial sinó també altres de tipus tècnic i jurídic, necessaris per culminar la sortida a l'exterior amb èxit. A més d'assessorament professional, Banc Sabadell disposa de la Guia pràctica de comerç exterior: Exportar per créixer. Es tracta d'un document on els empresaris poden trobar tot el necessari per portar el seu negoci a l'estranger. Funciona com un manual amb informació sobre tots els processos operatius, des de la documentació comercial fins a informació sobre normativa de moviments de capitals, transport, duanes, etc.

També hi ha molts exemples pràctics que sustenten el valor de tota aquesta informació i que ajuden a prendre la millor decisió per externalitzar el negoci.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Andrew Neel a Unsplash
-Temes relacionats-
up