movi-image-pago-scrip-dividend-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

Creix el pagament en scrip dividend: què és i com afecta l'inversor

12/04/2021

La retribució a l'accionista mitjançant el pagament en accions ha augmentat fins al novembre de 2020 fins a un 19,6 % respecte del mateix període del 2019, segons BME Growth

El repartiment de dividends és un dels aspectes que més tenen en compte els inversors a l'hora d'adquirir accions d'una empresa. Es tracta de la quantitat del benefici total obtingut en l'exercici que es destina a remunerar els socis i/o els accionistes. A aquest percentatge se l'anomena pay out. D'aquesta manera, la tinença d'accions o de participacions socials és la que atorga el dret a percebre aquest repartiment.

Normalment, les empreses que decideixen repartir dividends ho fan mitjançant una remuneració en efectiu proporcional a la participació que té l'accionista en el capital social de l'empresa. No obstant això, hi ha altres sistemes alternatius que les companyies poden adoptar a l'hora de dur a terme aquesta tasca com, per exemple, el dividend en accions o scrip dividend.

Què és l'scrip dividend?

L'scrip dividend o scrip issue és el nom que rep el repartiment de dividends en forma d'accions. En altres paraules, l'empresa emet noves accions per remunerar els accionistes.

Encara que és una pràctica estesa en els mercats borsaris, a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, moltes empreses han rescatat aquesta fórmula, el que ha donat lloc a un fort impuls d'aquest tipus de repartiment durant el passat exercici. En concret, al tancament del novembre de 2020, s'havien executat pagaments d'aquest tipus per valor de 4.040 milions d'euros; un 19,6 % més que en el mateix període del 2019, segons les dades de BME Growth.

Pot interessar-te: Per què és una bona idea invertir en un fons que reinverteix els dividends?


Quines opcions tenen els accionistes amb un scrip dividend?

Quan una companyia anuncia el lliurament de l'scrip dividend es produeix una ampliació del capital, això planteja dues vies possibles per a l'accionista:

  • Acudir a l'ampliació: la societat lliura a cada accionista uns drets de subscripció per cada acció que tingui, la qual cosa li permetrà acudir a l'ampliació del capital i, per tant, augmentar el nombre d'accions que té de l'empresa.
  • Vendre els drets: la segona opció per als accionistes és vendre els drets proporcionats per l'empresa, fet que els aportaria liquiditat. En aquest cas, en moltes ocasions les mateixes empreses donen dues alternatives: vendre els drets a la mateixa entitat o fer-ho en borsa. A l'hora de prendre la decisió, cal tenir en compte que si es tria la primera opció, es vendrà a un preu fixat prèviament per la companyia, però de la segona forma es farà al preu o la cotització que tingui en el mercat, que pot fluctuar. 

Quins són els avantatges i els desavantatges d'aquest tipus de pagament?

Si els accionistes tenen la intenció d'augmentar la seva posició a l'empresa, l’scrip dividend és una bona opció, ja que facilita en gran manera l’operativa. Això, al seu torn, suposa que en un futur els correspongui una part més gran dels beneficis i de la quantitat rebuda dels propers dividends.

A nivell fiscal, aquests accionistes han de tenir en compte que, fins que no venguin les noves accions, no tributaran a l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF), de la mateixa manera que passa en altres ocasions en adquirir noves accions d'una companyia. En aquest cas, la tributació queda ajornada fins que es dugui a terme la transacció. No obstant això, quan es rep el dividend en efectiu sí que s'inclou a la declaració de l'IRPF.

Pot interessar-te: Com tributen els dividends d'accions estrangeres en l'IRPF?

A més, aquells accionistes que no vulguin ampliar la seva participació i, per tant, optin per la venda dels nous títols corresponents a l'scrip dividend, veuran la seva participació diluïda. I és que, encara que romanguin amb el mateix nombre d'accions, la quantitat total ha augmentat a causa de l'ampliació del capital. Per tant, aquesta mateixa xifra ara representarà un percentatge menor del total i, per tant, també dels futurs beneficis i dividends de l'empresa. En aquest cas, també han de tenir en compte si la situació borsària és la més bona; és a dir, si el valor de les accions està caient o augmentant. 

Davant d'aquesta situació, poden sorgir dubtes i diverses preguntes relacionades. És millor diversificar la cartera? És convenient apostar per la inversió actual? Com està cotitzant l'empresa? La decisió final dependrà únicament del que l'accionista consideri rellevant per a la seva inversió, encara que sempre és convenient comptar amb l'ajuda d'un assessorament professional. 

 

Fotografia d'Annie Spratt a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up