movi-image-ahorrador-inversor-finanzas-personales-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

D’estalviador a inversor, un gran pas per a les finances personals

02/06/2021

El context actual de recuperació i baixos tipus d'interès és l'oportunitat perfecta per fer el salt a la inversió i aconseguir que els estalvis no perdin valor a conseqüència de la inflació

S'espera que el 2021 sigui l'any de la recuperació. Les bones perspectives de creixement de l'economia i l'avanç de la campanya de vacunació contra el coronavirus a tot el món conviden a l'optimisme. Ara bé, les mesures d'estímul fiscal i econòmic que es van posar en marxa després de l'esclat de la pandèmia per fer front a les conseqüències derivades dels confinaments i les restriccions de mobilitat jugaran un paper important en aquesta recuperació, que ha de seguir un camí estable i ha d’estar ben apuntalada. 

Aquesta bateria de polítiques d'estímuls, sense comparació des del final de la Segona Guerra Mundial, abasta des d’ajudes directes a les empreses i les llars, fins a tipus d'interès zero per abaratir els costos de finançament dels governs i de les empreses. 

Com afecta els estalvis la crisi de la COVID-19

Actualment, els tipus d'interès se situen en mínims històrics, una situació que, previsiblement, es prolongarà en el temps fins que l'economia agafi força per si mateixa i que està tenint conseqüències directes en l’estalvi. En aquest escenari, les alternatives d'estalvi més habituals i segures, com els comptes corrents o els dipòsits, ofereixen molt poca o nul·la rendibilitat, de manera que no permetran revalorar aquest estalvi. I precisament la crisi econòmica derivada de la situació de la COVID-19 ha impulsat aquest estalvi de les famílies perquè hi ha hagut una contenció de la despesa com a resposta a la incertesa, fins a arribar a una taxa del 14,8 % el 2020, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta taxa és 8,5 punts percentuals superior a la que es va registrar el 2019, i la més alta de tota la sèrie històrica, que es va iniciar el 1999.

Les alternatives d'estalvi més habituals i segures, com els comptes corrents o els dipòsits, ofereixen molt poca o nul·la rendibilitat

A més, cal tenir en compte que mantenir els estalvis en comptes corrents o dipòsits comporta uns costos:

  • Un cost directe, relacionat amb el manteniment del compte corrent.
  • El cost de la pèrdua de valor del capital a causa de la inflació que ha entrat amb força el 2021 gràcies a la reactivació econòmica, la qual cosa provoca la disminució del poder adquisitiu de les famílies amb el pas el temps. 
  • El cost-oportunitat que es perd en renunciar a generar retorns a llarg termini vinculat a la revaloració dels mercats financers. De fet, com més augmenta l’horitzó temporal, més elevat serà el cost d'oportunitat assumit, cosa que pot tenir conseqüències molt importants en la construcció del patrimoni. 

Així les coses, els estalviadors han de considerar la possibilitat de fer el pas i convertir-se en inversors si volen obtenir una rendibilitat suficient per, com a mínim, superar l'efecte de la inflació i que els seus estalvis no perdin valor. 

En aquest escenari, hi ha un altre tipus de productes que prenen especial importància com a alternativa per moure els estalvis i combatre la inflació. Les perspectives econòmiques positives i la recuperació dels resultats de les empreses converteixen les borses en una opció interessant amb unes rendibilitats esperades atractives. Així mateix, les inversions temàtiques relacionades amb la sostenibilitat i la digitalització continuaran prenent impuls pels canvis socials derivats de la COVID-19. 

Les inversions temàtiques relacionades amb la sostenibilitat i la digitalització continuaran prenent impuls pels canvis socials derivats de la COVID-19

Com fer el salt a la inversió

El primer pas per convertir-se en inversor és comptar amb una base d'estalvi disponible. Per a això, s'han d'haver establert pautes d'estalvi constants que permetin utilitzar-ne una part com a matalàs per a imprevistos i una altra per invertir i obtenir rendibilitats. A partir d'aquí, és important respondre les següents preguntes: quina quantitat es pot invertir?, durant quant de temps? I, sobretot, quin és el risc que estem disposats a assumir? Les respostes a aquestes qüestions ajudaran a determinar quin és el perfil de l'inversor. 

En aquest sentit, és vital comptar amb la informació i l’experiència que aporta un assessor financer professional, que ajudarà l'inversor a identificar els productes que més s'ajusten al seu perfil. 

Però, a més, els fons d'inversió són una alternativa que sempre resulta interessant tenint en compte les característiques d'aquests productes. Les inversions mínimes són molt baixes (es pot començar a invertir des de 30 euros), estan gestionats per experts, permeten diversificar les inversions entre diferents tipus d'actius, geografies i empreses per reduir els riscos i tenen una fiscalitat favorable que dona a l'inversor la possibilitat de moure’s entre diferents fons via traspàs, sense haver de tributar fins al moment de la venda. A més, aquests productes permeten recuperar ràpidament el capital un cop es decideix recuperar les participacions. 

Hi ha una àmplia gamma de fons d'inversió que es diferencien, entre altres coses, pel tipus d'actius en què inverteixen. Per als més conservadors, els productes que aportin una garantia total o parcial de la inversió inicial solen ser els més adients per començar a tenir exposició en els mercats financers. 

Quines són les pautes bàsiques per invertir?

La diversificació és un dels elements principals per aconseguir el retorn més gran possible d'una estratègia d'inversió. Els fons d'inversió i els plans de pensions són productes amb una gran diversificació, ja que permeten invertir en actius com accions, bons de l'estat, deute corporatiu, etc. 

A més, tot inversor ha de tenir molta paciència. I és que, en funció del nivell de risc que cada inversor estigui disposat a acceptar, haurà de deixar un temps perquè la inversió maduri. Com més gran sigui el risc assumit, més llarg serà també l'horitzó temporal òptim d'inversió a partir del qual és menys probable tenir pèrdues. 

Finalment, la constància és una de les qualitats que ha de tenir un inversor. És a dir, un inversor ha de ser capaç de fer aportacions periòdiques als seus fons d'inversió o plans de pensions. D'aquesta manera, serà possible automatitzar les inversions sense haver de preocupar-se de quin és el moment perfecte per entrar al mercat. 

És cert que ningú no pot predir amb total certesa com evolucionaran els mercats ni quin serà el rendiment d'una inversió. Però no hi ha dubte que, en un context com l'actual de tipus d'interès ultrabaixos, els comptes corrents i els dipòsits continuaran sense aportar rendibilitat als estalvis. 

Fotografia de Yogendra Singh a Pexels
-Temes relacionats-
up