Movi-image-traspaso-negocio-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Deu coses que has de saber per al traspàs d’un negoci

18/10/2019

Un traspàs és una alternativa al tancament d’un negoci. El cessament pot ser per una jubilació, per escàs rendiment o per esgotament. Al nostre país existeixen al voltant de tres milions de pimes i petites empreses que donen feina a aproximadament 16 milions de persones, segons dades aportades pel ministeri de Treball i Seguretat Social.

Si t’interessa la idea d’emprendre, o de fundar una empresa, pot ser que l’opció del traspàs t’interessi. Amb un traspàs podràs agafar les regnes del negoci i continuar amb la seva activitat. Però abans, cal estudiar bé els comptes per saber si aquell negoci és viable.

Aquests són alguns dels consells a seguir en el traspàs d’un negoci:

1.Fes una valoració general de negoci. Si estàs pensant en emprendre i tens l’opció d’agafar el traspàs d’un negoci has d’intentar obtenir el màxim d’informació possible. Per començar, cal tenir coneixement de les vendes, de la cartera de clients i del preu de la renda mensual pel lloguer del local. A més, és important saber com estan els comptes, si l’actual propietari té pèrdues o beneficis, si podrem comptar amb tot el mobiliari, etc.

2.Sol·licita assessorament professional. És molt important comptar amb un assessor fiscal i financer que ens guiï en el procés. Un expert ens ajudarà a comprendre els detalls del negoci, les possibilitats econòmiques, la seva viabilitat i les obligacions fiscals generades pel traspàs.

3. Estudia les opcions legals. Aquest apartat està relacionat amb l’anterior i és que és imprescindible saber quines són les opcions que tenim. Existeixen dos escenaris diferents. Per una banda, es pot constituir una nova societat i començar de zero el negoci. En aquest cas, el venedor es desprendrà de la cartera de clients, de l’actiu existent i realitzarà el traspàs del lloguer. Per una altra banda, si el comprador pretén continuar amb l’activitat, comprarà totes les accions i participacions dels socis. D’aquesta manera, mantindrà la mateixa societat de cara a proveïdors i clients i no es produirà traspàs de lloguer, ja que l’activitat continua amb un altre propietari.

4. Aporta visibilitat. Si ets el que traspassa el negoci l’has de donar a conèixer. Com més gent sàpiga que busquem comprador, molt millor. A més de posar un cartell a la porta, podem posar un anunci a Internet, a la premsa local, i utilitzar el boca orella a través dels nostres clients, familiars, veïns i amics. Tota visibilitat és poca perquè el procés pot ser complicat. Si ets el receptor del negoci també és important publicar que el negoci continua  per no perdre clients i a l’hora captar-ne altres de nous.

5. Fixa el preu per dalt i per baix. Tant per al que traspassa com per al que adquireix el negoci, és important fixar un preu màxim i un mínim. El preu mínim, fixat pel venedor, haurà de cobrir totes les despeses: els pagaments pendents, els deutes, els sous i indemnitzacions i un romanent de beneficis. El preu màxim aportarà beneficis i un marge de negociació. Serà el punt de partida i a partir d’aquí es baixarà el preu.

6. Elabora un contracte de traspàs. És obligatori redactar un contracte mercantil de traspàs de negoci que plasmi per escrit les condicions generales de l’acord. Tot ha de quedar escrit i detallat. Aquest contracte es realitza per reflectir les mesures de transmissió d’una explotació econòmica a un nou titular.

 

 

Movi-image-traspaso-negocio-2


7. Estudia les possibles reformes i inversions. Abans de firmar cal fer comptes. No és igual adquirir un negoci a punt per continuar que haver d’invertir diners en fer reformes per poder posar-lo en funcionament. Cal estudiar l’estat del local i de les prestacions necessàries per a la seva explotació.

 


 


8. Tingues en compte els impostos. L’operació de traspàs d’un negoci en la seva totalitat no està subjecta a IVA, en principi, ni a l’impost de transmissions provisionals (ITP), si l’activitat continua. No obstant això, si els bens són posats a la venda durant el traspàs, sí que estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit. Per la seva part, les transmissions de vehicles i immobles estan subjectes a l’impost de transmissions patrimonials. Pel que fa a allò que respecta al local, si el propietari rep un percentatge pel traspàs haurà de tributar per això. La renda rebuda pel traspàs es declararà com a guanys patrimonials. Si l’inquilí és una societat haurà de tributar en l’impost de societats.

9. Demana una senyal. En tota negociació fa falta una senyal, que servirà de garantia perquè el procés conclogui sense problemes ni incidents. Normalment el comprador diposita un 10% del preu final de l’operació, que perdrà si finalment trenca els acords assolits fins a aquest moment. Si tot transcorre amb normalitat aquest 10% es restarà de l’operació final.

10. Participa en el traspàs de poders. Si l’activitat continua després del traspàs, és ideal que durant un temps l’antic propietari romangui en el negoci junt amb el nou per assegurar-se que l’activitat continuï sense incidències. De cara als clients i proveïdors tot ha de semblar igual i sense grans sobresalts. Després d’unes setmanes de gestió conjunta el nou propietari agafarà les regnes i començarà a treballar de manera autònoma.

El traspàs d’un negoci és una inversió, però abans d’adquirir-lo cal estudiar els comptes, el mercat i les nostres possibilitats. No és el mateix un negoci que es traspassa per jubilació, que un que no està obtenint bons resultats, i que per això tanca. Per això, és important tenir en compte fins a on podem arribar i valorar el cost econòmic i humà.

 

Fotografies d'Andrej Liskakov i Aneta Pawlik a Unsplash
-Temes relacionats-
up