Diversificar les inversions, el 'secret' per obtenir rendibilitat amb el risc controlat | EDE
movi-image-invertia-diversificar-inversiones-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Diversificar les inversions, el 'secret' per obtenir rendibilitat amb el risc controlat

22/10/2020

Comptar amb una cartera ben diversificada permet esmorteir l'efecte de la volatilitat, sobretot en contextos com l’actual marcats per la incertesa.

El món de les finances està ple de tecnicismes, índexs i informació especialitzada que no sempre són fàcils de comprendre, però que, d'una manera o altra, poden acabar perjudicant els estalvis personals, motiu pel qual val la pena familiaritzar-s’hi. En parlar de diversificar la cartera d'inversió, val la pena ajudar-se de la saviesa popular, que és molt encertada a l’hora de predicar amb un dels consells més importants per a tot inversor: el de no posar tots els ous al mateix cistell.

Pot interessar-te: La digitalització, la robòtica i la sostenibilitat, opcions d'inversió temàtica reforçades per la COVID-19

Una altra possibilitat a l'hora de diversificar la cartera és apostar per les anomenades 'inversions temàtiques', molt habituals els últims anys, i que giren al voltant de temes transversals que toquen diversos sectors. Per exemple, invertir en sostenibilitat, que pot suposar donar suport a projectes que fomentin les energies renovables. Podem citar una altra àrea que ha vist augmentar la quantitat d'inversors en els últims mesos, el de les empreses farmacèutiques, que s'han bolcat en la investigació, el desenvolupament de vacunes i de tractaments o en la producció d'elements de protecció..

L'escenari d'incertesa actual provocat per la pandèmia del coronavirus, amb caigudes generalitzades a les borses i una aturada de l'economia mundial, és una mostra de com una situació sobrevinguda pot sacsejar de manera generalitzada l'economia i la cartera dels inversors. I en aquest context, molts d'aquests inversors s'han preguntat si els seus diners estan segurs en aquest moment o si és el moment de moure els fons.

Cada cas és diferent, però la resposta a aquests dubtes implica tenir una cartera en la qual es prioritzi la diversificació esmentada com una forma de dividir riscos. A més, és important ser conscient que, per evitar una exposició innecessària davant la inquietud puntual dels mercats, cal ser constant, no precipitar-se i pensar en la rendibilitat a mitjà i llarg termini, quan aquests vaivens tendeixen a equilibrar-se i acostumen a reportar més beneficis.

Comprendre la volatilitat

Un dels conceptes que ajuden a entendre les fluctuacions que pateixen els mercats és el de la volatilitat: "Mesurar com varia el preu o la rendibilitat d'un actiu respecte de la seva mitjana en un període de temps ens ajuda a diferenciar un actiu financer estable, sempre amb valors propers a la mitjana, d'un que no ho és", explica el director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell.

Ser pacient quan la volatilitat és elevada és el més recomanable, però hi ha un factor psicològic que pot fer precipitar els inversors més impulsius. "Hem de saber que, per naturalesa, som adversos al risc i que la fugida és la nostra principal resposta de defensa, un mecanisme universal de supervivència que compartim amb la majoria d'éssers vius. Per tant, és normal que el nostre instint més primitiu ens porti a deixar-nos portar pel pànic en períodes d'elevada volatilitat." La por i la incertesa, per tant, juguen en contra en aquestes situacions, si bé en la presa de qualsevol decisió és important, com explica Servetto, analitzar la situació personal i actuar en conseqüència: "La idea és mirar més enllà de la volatilitat i adoptar un enfocament racional a llarg termini en les nostres inversions, ja que la volatilitat és un fenomen temporal, però alhora un company de viatge habitual".

“En el cas de la inversió en borsa, per exemple, fugir pot no ser la millor elecció”, explica. “Justament és en aquests períodes d'elevada volatilitat quan es produeixen fortes caigudes als mercats, i és també quan venen els dies de forts rebots i recuperació. Sabem, gràcies a les anàlisis de l'evidència històrica dels mercats, que aquests períodes d'elevada volatilitat són passatgers. Per tant, ens hem de deixar portar per aquests impulsos i s'ha de mantenir la calma, ja que a llarg termini l'alta volatilitat anirà disminuint.” “Això ens permetrà prendre decisions d'inversió, no sota els efectes del mecanisme de defensa de la fugida, sinó de manera més racional i meditada, un cop s'hagi allunyat el 'fantasma' de la volatilitat”, conclou Servetto.

La importància del perfil com a inversor

Per això, cobra especial interès el perfil que tingui l'inversor. Es tracta d'un estudi de la persona que es basa en el risc que està disposat a assumir en el posicionament dels seus fons i en la seva capacitat financera. Servetto adverteix: “Abans de prendre qualsevol decisió d'inversió és imprescindible conèixer quin és el nostre perfil com a inversor; és a dir, com som a l'hora de prendre decisions d'inversió."

Segons la guia CNMV, Conozca su perfil de inversor, un inversor pot considerar-se "conservador, moderat o arriscat" en funció del seu grau de disposició a acceptar riscos i a la seva capacitat econòmica per assumir-los. Tenir clara aquesta classificació es tradueix en un assessorament més precís i ajustat a les condicions, que actua de manera més segura o més agressiva en funció d'aquestes dades, cosa que també influeix en la rendibilitat esperada.

És fonamental, a més, tenir present que les finances es regeixen pel principi del binomi de rendibilitat-risc, i "això vol dir que, per poder optar a retorns més alts, cal estar disposat a assumir un grau més alt de probabilitat de pèrdues en la inversió. Aquesta relació és directa, fet que implica que, com més gran sigui el risc que es pot assumir, segons el perfil, més gran serà el retorn a què es pot optar", afegeix l'expert de Banc Sabadell. 

Diversificar en temps

Un altre aspecte que aporta més seguretat a la inversió és l'aportació periòdica a la cartera davant d'un únic ingrés. Aquesta diversificació dels temps permet més planificació, reduir la quantitat d'inversió inicial i equilibrar els repunts que podrien donar-se en moments concrets de compra. Així, es va més enllà d'un moment i d’un preu puntual i es pot prendre un valor més ajustat a la seva mitjana com a base per valorar el rendiment. És una forma de neutralitzar la incertesa en una variable: el temps, "un dels grans aliats que tenim a la nostra disposició", com indica Federico Servetto: "El secret consisteix a aconseguir que jugui a favor nostre", assegura.

Un inversor actiu, que està al corrent del valor de la seva cartera, disposa de diferents eines de decisió, però la idea de dedicar una quantitat periòdica a les inversions ofereix diversos avantatges, com el de consolidar l'hàbit de l'estalvi, automatitzar el procés, beneficiar-se de l'interès compost i de més flexibilitat per establir terminis i quantitats. "Aquestes aportacions periòdiques permeten invertir regularment una determinada quantitat de diners, per exemple, cada mes o cada trimestre. Amb això anirem prenent posicions de diferents moments del temps i així ens traurem de sobre el pes de decidir quina és l'ocasió oportuna per invertir."

Com a últim apunt, val la pena recordar la importància que té la paciència, que demana respectar els temps de la inversió. Com en molts altres aspectes de la vida, les inversions requereixen un termini per madurar i donar els seus fruits, i "per tant, cal disposar d'una amplitud de mires i d’una perspectiva d'inversió a llarg termini que accepti una certa volatilitat a curt termini", assegura Servetto abans de recordar la frase de l'inversor Benjamin Graham: "El mercat és esquizofrènic a curt termini, però recupera el seny a llarg termini".

-Temes relacionats-
up