movi-image-inversores-espanoles-fondos-inversion-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
3 min del teu temps

El 45 % dels inversors espanyols aposten pels fons d'inversió sostenibles

26/11/2020

Els fons amb criteris sostenibles han estat especialment resilients a la crisi sanitària i, en els últims dos anys, els seus inversors han augmentat en un 10 %. La mentalitat dels inversors està canviant i estan cada vegada més compromesos amb les causes socials i ambientals.

La inversió en fons sostenibles ha crescut en els últims anys a mesura que ha augmentat l'interès dels inversors per contribuir a generar una societat més compromesa amb el medi ambient. Les persones són cada vegada més conscients de les decisions que prenen: des dels establiments on compren fins als productes que mengen. Aquesta tendència ha calat també a l'hora d'invertir, fins al punt que, el 2020, el percentatge d'inversors espanyols que s'han decantat per fons d'inversió sostenibles se situa en el 45 %, fet que suposa un creixement del 10 % respecte dels últims dos anys, segons les dades de l’“Estudio Global de Inversión 2020” realitzat per Schroders.

En comparar la xifra a escala global, s'observa que el creixement de les inversions en fons sostenibles a Espanya ha estat el doble que a la resta del món, on aquest tipus d'inversions han crescut un 5 % en els últims dos anys. En qualsevol cas, es tracta d'una tendència imparable. Per a Isabel Garro, sòcia fundadora i CEO de 3A4B, “serà impossible entendre les inversions del futur com quelcom deslligat dels efectes i els impactes que estem generant al nostre entorn”, segons comenta al Podcast de Banc Sabadell.

 

El perfil de l'inversor sostenible

No hi ha dubte que s'està produint un canvi de mentalitat cap a un major respecte i una major consideració per les causes socials i sostenibles que ha arribat al camp de les finances. “Hem de ser capaços d'invertir en aquelles àrees que ens facin perdurar no només el dia de demà sinó a llarg termini”, explica Garro. Es tracta d'una tendència que s'incentiva des de l'àmbit institucional; per exemple, a través del Fons de Recuperació Europeu aprovat per la Unió Europea (UE) i que, entre els seus objectius principals, incorpora la transició energètica i la sostenibilitat; però també a l'esfera privada, amb iniciatives de tot tipus, com els denominats Principis de Banca Responsable, el primer marc de referència global que defineix el paper i les responsabilitats del sector bancari per garantir un futur sostenible i que, a més, estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Acord de París.

A Espanya la majoria dels inversors aposten per fons que no comprometin les seves creences, fins al punt que el 76 % de les persones asseguren que no invertirien en contra de les seves conviccions personals. Un percentatge que arriba al 77 % al panorama global. 

No obstant això, s'ha de tenir en compte que aquesta tendència varia segons el nivell de coneixement de la inversió, ja que els que es consideren amb un nivell expert o avançat presenten més probabilitats d'invertir contra els seus principis si la rendibilitat és més gran, concretament un 32 % en comparació amb el 21 % dels que tenen un nivell intermedi i el 15 % dels principiants. A escala mundial, aquest percentatge es redueix fins al 29 % en els inversors amb un nivell de coneixement “expert”, al 20 % en els de nivell intermedi i, en canvi, augmenta fins al 18 % en els de nivell bàsic o principiants.

En aquest sentit, l'edat també juga un paper decisiu a l'hora d'invertir o no en contra dels principis personals. I és que, d’acord amb l’informe esmentat, les generacions més grans tenen menys probabilitat d'invertir en contra dels seus valors i conviccions personals. Concretament, només un 16 % dels enquestats que pertanyen a la generació silenciosa (els majors de 71 anys) ho farien, mentre que, a l'extrem contrari, un 25 % dels millennials (entre 18 i 37 anys) afirmen que sí que anirien en contra dels seus principis a l'hora d'invertir. 

Un altre aspecte analitzat és el grau d'importància que atorguen els inversors a la informació adequada i a la facilitat per accedir-hi pel que fa a la sostenibilitat d'un fons —tots aquells que comptin amb els criteris ESG (sigles en anglès d’ambiental, social i bon govern). En aquest sentit, el 34 % dels enquestats afirmen que amb la declaració del proveïdor dels productes d'inversió que asseguri el seu caràcter sostenible n’hi ha prou per confirmar que un fons és sostenible. El 33 % necessita la confirmació de la sostenibilitat de la inversió per part d'un tercer independent, el 26 % necessita actualitzacions periòdiques enviades pel proveïdor dels productes d'inversió i el 7 % no necessita cap classe d'informació.

La sostenibilitat, és incompatible amb la rendibilitat?

Estudis recents han demostrat que tenir en compte criteris mediambientals, socials i de bon govern corporatiu no només no minva els rendiments, sinó que els fa augmentar. Els retorns oferts pels fons que inverteixen amb una vocació ecològica poden superar el 10 % anual. 

Pot interessar-te: La rendibilitat de la inversió socialment responsable

En aquest sentit, el 34 % de les persones enquestades en l'estudi afirmen que hi inverteixen perquè és més probable que ofereixin rendibilitats més altes, mentre que el 28 % argumenta que els tria per les seves conviccions socials. 

Fotografia de Noah Buscher a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up