movi-image-bones-verdes-espanoles-energias-renovables-1
Envia'ns suggerències
Sostenibilitat
4 min del teu temps

El 79 % dels bons verds espanyols es destinen a energies renovables

11/06/2021

Les finances sostenibles es consoliden a Espanya i a Europa. El 45 % dels inversors espanyols es decanten pels fons sostenibles enfront d'aquells que no ho són, apuntalant la tendència a l'alça dels productes amb criteris ESG

Les inversions sostenibles són les que es refereixen a les inversions que garanteixen un desenvolupament més humà, més equilibrat i més pròsper per a les properes generacions. La seva popularitat continua a l'alça en els mercats de capitals. Durant els últims cinc anys, el 64,4 % dels fons sostenibles ha superat els fons tradicionals.

Aquest salt coincideix amb una transformació generalitzada en la indústria de la gestió de les inversions europees, que està experimentant un canvi de tendència cap als instruments que compleixen amb els criteris ESG (Environmental, Social i Governance). Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, destaca tres vectors que estan impulsant aquest canvi de patró: les noves regulacions tant en l’àmbit nacional com europeu, la millora de ràtios en els sistemes financers cap a productes amb criteris ESG i una societat progressivament sensibilitzada amb el canvi climàtic.

De fet, els vectors de la recuperació post-COVID-19 a la Unió Europea (UE) són la transició ecològica i la transformació digital. El Pacte Verd Europeu és un dels pilars de l'actual legislatura comunitària amb què Europa busca ser el primer continent neutralment climàtic el 2050. Per a això, el Fons de Recuperació Europeu, també conegut com a Next Generation EU, blinda les partides destinades a generar un creixement sostenible. El 30 % de les emissions lligades a aquest fons, que presenten uns 240.000 milions d'euros, serà en bons verds.

Ja el 2020, la UE va marcar una fita emetent el seu primer bo social per finançar el programa SURE contra la desocupació. La seva acollida en els mercats va marcar un rècord històric, és la més gran de la zona euro fins a la data i duplica l'import de l'emissió, cosa que evidencia el creixent interès dels inversors per aquests nous instruments financers.

L'informe 'Invertir de manera sostenible i rendible' elaborat per ESADE i Banc Sabadell posa en relleu l'aposta pels criteris ESG en un moment en què «els inversors busquen que les seves decisions tinguin impacte sense renunciar a la rendibilitat». Les últimes xifres avalen que les inversions que han seguit criteris sostenibles no només tenen un impacte social i mediambiental positiu, sinó que també són rendibles. Des del 2015, a Europa, l'índex global MSCI Europe ESG Leaders ha mostrat un retorn del + 3,3 % superior cada any al seu homòleg no ESG, l'MSCI Europe.

En aquest sentit, els fons d'inversió es presenten com la millor alternativa per acoblar l'aposta verda als beneficis financers perquè compten amb avantatges socials, diversifiquen la cartera i disposen d'un acompanyament periòdic sobre la cartera i la situació de mercat.

L'auge de les finances sostenibles a Espanya

Segons el citat informe, Espanya es troba al capdavant d’Europa en aquesta mena d'inversió, i és el tercer emissor de bons verds del continent, només per darrere de França i els Països Baixos. Durant el primer trimestre del 2020, el país va emetre 9.000 milions d'euros en bons sostenibles, un 97 % més que durant el mateix període de l'any anterior, fet que suposa el 12,6 % de tot el finançament sostenible europeu.

L'Observatori Espanyol del Finançament Sostenible (OFISO) estima en el seu informe anual que durant el 2020 es van assolir al país els 33.026 milions d'euros en finançament sostenible, cosa que suposa un augment de volum del 45 % respecte al 2019. A més, ara com ara, el 45 % dels inversors espanyols afirma que es decanta pels fons sostenibles enfront d'aquells que no ho són, cosa que representa un increment de set punts comparat amb els nivells del 2018.

El 'boom' dels bons verds lligats a l'energia renovable

El 2008, el Banc Mundial va emetre el seu primer bo verd a través d'una iniciativa, des de llavors imparable, que tenia i continua tenint com a objectiu vincular les inversions amb la sostenibilitat del planeta.

L'informe El papel de las finanzas sostenibles en el sector de la energía, elaborat per Deloitte, recull que el 79 % dels fons de bons verds emesos a Espanya el 2020 va estar destinat a activitats relacionades amb les energies renovables i l'eficiència energètica.

El sector està experimentant un gran canvi en el desenvolupament d'energies renovables, d'eficiència energètica o de creació de tecnologies relacionades amb la captura de carboni o l’emmagatzematge de l'energia. En aquest moment conjuntural de transició energètica, s'estima que aquesta transformació també tingui un impacte directe sobre els models productius. Nacions Unides estima que el desenvolupament sostenible pot generar 12 bilions de dòlars en oportunitats de mercat a través d'inversions i crear 380 milions de llocs de treball en tot el món.

Pot interessar-te: El paper dels inversors en la descarbonització de les economies mundials

A més, el document conclou que la crisi sanitària de la COVID-19 ha evidenciat que les inversions sostenibles es posicionen com «una palanca resilient» davant de situacions de volatilitat i d’estrès en els mercats, ja que aporten més rendiment.

Fotografia de Pixabay a Pexels
-Categories i etiquetes-
up