El factoring como fórmula para financiar mi negocio
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

El factoring com a fórmula per finançar el meu negoci

17/05/2022

El factoring permet a les empreses obtenir liquiditat de forma ràpida i evitar el risc d'impagament dels seus clients

Els retards en el cobrament de les factures, que corren el risc de convertir-se en impagament, poden portar les petites i mitjanes empreses (pimes) a no tenir liquiditat per fer front a les seves necessitats econòmiques a curt termini, cosa que en els casos més extrems pot dificultar la pròpia supervivència del negoci. Segons l'Observatori de la Morositat publicat per la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPIME), el percentatge de factures cobrades amb retard per les pimes espanyoles és del 70,5 %. Per posar remei a aquesta situació, hi ha fórmules com el factoring, una solució financera que permet a una companyia aconseguir ràpidament finançament i liquiditat a curt termini. El factoring consisteix a traspassar a una entitat bancària els deutes que ha contret un client amb una empresa.

Com pot una empresa aconseguir finançament mitjançant factoring? Quins tipus de factoring existeixen? Quins avantatges ofereix el factoring?

Tipus de ‘factoring

Hi ha dos tipus de contracte de factoring, depenent de si el banc es fa càrrec o no del risc d'impagament del client:

  • Factoring sense recurs. L'entitat bancària assumeix el risc d'impagament o d'insolvència del client, ja que l'empresa es desentén totalment dels seus deutors en traspassar al banc la responsabilitat de cobrar les factures. En cas que el deutor incorri en un impagament, el banc ha d'assumir les pèrdues i gestionar els tràmits per recuperar els diners pendents.
  • Factoring amb recurs. El banc no es fa responsable d'un impagament per part del client. Si això passa, l'empresa contractant del servei s'ha d'ocupar de reclamar el deute. L'entitat bancària es limita a gestionar i cobrar les factures pendents, sense fer-se càrrec del risc d'insolvència.

De vegades, també es diferencia entre factoring amb notificació i factoring sense notificació. En el primer, el banc s'ocupa de notificar al deutor que l'empresa li ha cedit el cobrament de la factura. En el segon, el client desconeix que els seus deutes passen a ser amb l'entitat bancària i no amb l'empresa.

Un exemple pràctic

Una companyia que té pendent de cobrament diverses factures per valor de 1.000 euros necessita liquiditat de forma urgent per poder continuar amb la seva activitat, per la qual cosa decideix signar un contracte de factoring sense recurs amb el banc.

En tancar aquest contracte, l'entitat bancària diposita a l'empresa els diners pendents de cobrament, descomptant un percentatge acordat entre les dues parts en concepte d'interessos i de comissions. A partir d'aquest moment, el deute dels clients passa a ser amb el banc i no amb la companyia. D'aquesta manera, l'empresa compta ara amb liquiditat per atendre els seus pagaments a curt termini, mentre que l'entitat bancària és la responsable del cobrament de les factures pendents.

Avantatges del 'factoring' per a una empresa

Els avantatges de tancar un acord de factoring amb l'entitat bancària són:

  • Aconseguir liquiditat de forma immediata: el factoring permet a una empresa prosseguir amb la seva activitat i comptar amb diners per poder fer les inversions necessàries per ampliar el seu negoci.
  • Evitar el risc d'impagament: en cas que es contracti un factoring sense recurs, l'empresa es desvincula de la possibilitat que el deutor no aboni les factures pendents de cobrament.
  • Estalvi de temps i de recursos: l'empresa es desentén dels tràmits necessaris per cobrar una factura pendent, per la qual cosa la comptabilitat de la companyia se simplifica i no s'ha d'assumir la gestió del cobrament de la factura deguda.

A més, cada companyia ha de valorar el cost de recórrer al factoring, ja que en cobrar el banc un percentatge dels diners avançats en concepte d'interessos i de comissions, afecta el marge de benefici de l'empresa.

De qualsevol manera, abans de subscriure un contracte de factoring, el més aconsellable és recórrer a l'assessorament professional d'un expert com el de l'entitat bancària, que pot ajudar l'empresari, en tot moment, a prendre la decisió més encertada en funció de les necessitats del seu negoci.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre el qual li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
-Temes relacionats-
up