movi-image-beneficios-ahorrar-planes-pensiones-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Els beneficis d’estalviar amb plans de pensions

08/04/2022

Per poder gaudir d'una jubilació tranquil·la el millor és contractar com més aviat millor un pla de pensions que s'adapti a les necessitats personals.

Els plans de pensions són productes d’estalvi eficaços a llarg termini destinats a complementar la pensió pública de jubilació. La incertesa existent al voltant de la sostenibilitat de les pensions públiques tal com les coneixem fa que cada vegada siguin més les persones que decideixen subscriure un pla d'estalvi que els permeti complementar la pensió de jubilació i gaudir d'un retir sense ensurts. Per què és el moment de contractar un pla de pensions?

«L'augment de l'esperança de vida i el descens de la natalitat, que han fet que la ràtio de jubilats en relació amb les persones en actiu s'incrementi, ha propiciat la descompensació del sistema públic, i això s'ha traduït en un augment de l'interès pels plans de pensions privats», explica Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions. «La necessitat d'estalviar per a la jubilació és inqüestionable», afegeix aquesta experta.

Contractar un pla de pensions  per complementar la pensió pública de jubilació, sigui individual o d'empresa, aporta un seguit d'avantatges presents i futurs.

Quins avantatges aporten els plans de pensions?

  • Inversió per al futur. «Els plans de pensions són productes pensats per a l'estalvi a llarg termini i les seves inversions es realitzen amb aquest objectiu temporal. Pocs productes hi ha al mercat amb un horitzó temporal tan llarg», explica Pichardo. A més, estan supervisats per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que s'encarrega de controlar-ne la solvència i el funcionament.
  • Avantatges fiscals. És el producte idoni per a les persones que volen gaudir d'avantatges fiscals derivats dels seus estalvis. De fet, «són els únics productes del mercat, juntament amb els plans de previsió assegurats (PPA), que permeten gaudir de reduccions fiscals per l'import aportat a la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici en què es fan», destaca Pichardo.

Des de l'1 de gener de 2022, una persona pot aportar, com a màxim, 1.500 euros a l'any al seu pla de pensions privat amb dret a deducció a la declaració de la renda. Aquest import és conjunt per a totes les aportacions individuals realitzades a plans de previsió. Abans d'aquesta modificació legal, el llindar màxim se situava en 2.000 euros durant l'any 2021, i amb anterioritat a aquesta data, en 8.000 euros anuals. En el cas dels plans de pensions d'empresa, admeten aportacions individuals del partícip i contribucions empresarials de les companyies, i permeten sobrepassar els 1.500 euros d'aportacions individuals, per un import igual o inferior a les que l'empresa hagi fet al partícip. En qualsevol cas, «el màxim legal conjunt per a aportacions individuals i d'empresa és de 10.000 euros a l'any per a cada partícip», explica la directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions.

Pot interessar-te: Quant he d’aportar al meu pla de pensions?

  • Liquiditat. Els plans de pensions es poden cobrar en casos excepcionals d'invalidesa, jubilació, mort, dependència, atur de llarga durada i malaltia greu pròpia o d'un familiar directe. A partir del 2025, es podran rescatar també les aportacions amb més de 10 anys d'antiguitat. Per a Pichardo, aquestes restriccions de liquiditat «eviten l'ús del capital acumulat per a la jubilació en altres tipus de despeses».
  • Flexibilitat. Els plans de pensions són flexibles, ja que les aportacions es poden fer de manera periòdica o extraordinària, i es pot invertir d'una manera conservadora o dinàmica. En aquest sentit, Pichardo destaca els plans de pensions de cicle de vida, un producte d’estalvi en què les aportacions s'ajusten en funció de la data prevista de cobrament del pla i del perfil de risc de l'estalviador.
  • Beneficiaris. Els plans de pensions són un excel·lent instrument per llegar part del patrimoni als hereus, ja que tributen per rendiments del treball en el moment en què es cobren (i no per successions en el moment de la mort, com la resta de productes financers).

A quina edat hauria d'obrir el primer pla de pensions?

La millor edat per començar a estalviar per a la jubilació és com més aviat millor. I és que, com a eines d'estalvi a llarg termini que són, l'edat és clau. «Com més aviat comencem, menys diners caldran per aconseguir el mateix objectiu», puntualitza Pichardo.

Un exemple: per rebre una renda de 200 euros mensuals a partir dels 65 anys, s’estima que una persona de 35 anys ha d'estalviar 64 euros mensuals. En canvi, una de 45 anys ha d’estalviar 120 euros mensuals i una de 55 anys necessita un estalvi mensual de 296 euros.  

A més cal valorar l’horitzó temporal fins a la jubilació, és a dir, tenir en compte que l'edat condiciona l'estratègia escollida: les persones més allunyades del moment del retir poden cercar rendibilitat addicional assumint més risc; en canvi, per a aquells que es trobin més a prop de la jubilació, és recomanable mantenir posicions més conservadores.

Partint d'aquesta base, prenen una rellevància especial els plans de pensions de cicle de vida, que, per mitjà de la feina dels gestors professionals, s'adapten a l'estalviador al llarg del temps, a mesura que va fent anys. És a dir, «els plans de pensions de cicle de vida tenen en compte l'horitzó temporal del client i van ajustant anualment les inversions», explica Pichardo.

Què s'ha de tenir en compte a l’hora de contractar un pla de pensions?

Un pla de pensions és un instrument financer d'estalvi a llarg termini en què el partícip va fent aportacions periòdiques que s'inverteixen en els mercats. Depenent de l'aversió al risc de l'estalviador, els gestors del fons poden invertir més o menys en renda fixa o en renda variable, per exemple. És per això que a l'hora de contractar aquest producte, cal optar sempre per un pla amb una política d'inversió que s'adapti a les necessitats i al perfil de risc de cada persona, per a la qual cosa serà clau l’assessorament d’un professional.

 

-Temes relacionats-
up