movi-image-beneficios-ahorrar-planes-pensiones-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Els beneficis d’estalviar amb plans de pensions

Tue Nov 02 16:23:46 CET 2021

Els plans de pensions són eficaços productes d’estalvi a llarg termini destinats a complementar la pensió pública de jubilació. Per poder gaudir d’una jubilació tranquil·la el millor és contractar com més aviat millor un pla que s'adapti a les circumstàncies personals.

La incertesa existent al voltant de la sostenibilitat de les pensions públiques ha impulsat que la majoria de la gent es plantegi subscriure plans d'estalvi que els permeti complementar la pensió de jubilació i gaudir d'una jubilació sense ensurts.

«L'augment de l'esperança de vida i el descens de la natalitat, que han fet que la ràtio de jubilats en relació amb les persones en actiu es redueixi, ha propiciat la descompensació del sistema públic, cosa que s'ha traduït en un augment de l'interès pels plans de pensions privats», explica Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensiones. «La necessitat d'estalviar per a la jubilació és inqüestionable», afegeix aquesta experta.

En aquest context, contractar un pla de pensions per complementar la pensió de jubilació, sigui individual o d'empresa, aporta un seguit d'avantatges presents i per al futur:

Quins avantatges aporten els plans de pensions?

Inversió finalista. «Els plans de pensions són productes pensats per a l'estalvi a llarg termini i les seves inversions es realitzen amb aquest objectiu temporal. Pocs productes hi ha al mercat amb un horitzó temporal tan llarg», explica Pichardo. A més, estan supervisats per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que s'encarrega de controlar-ne la solvència i el funcionament.

Fiscalitat. Un pla de pensions és idoni per a les persones que volen gaudir d'avantatges fiscals derivats dels estalvis. De fet, «són els únics productes del mercat, juntament amb els plans de previsió assegurats (PPA), que permeten beneficiar-se de reduccions fiscals per l'import aportat a la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici en què es fan», destaca Pichardo.

«Són els únics productes del mercat, juntament amb els PPA, que permeten beneficiar-se de reduccions fiscals per l'IRPF de l’exercici», Pichardo, BanSabadell Vida i Pensions

 

Els plans de pensions individuals admeten deduir fins a 2.000 € anuals de la base imposable de l'IRPF fins al proper 1 de gener, data en què es podria reduir l'import a 1.500 € anuals, segons preveu el projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022.

Pot interessar-te: Quant he d’aportar al meu pla de pensions?

Liquiditat. Els plans de pensions es poden cobrar en casos excepcionals d'invalidesa, jubilació, mort, dependència, atur de llarga durada i malaltia greu pròpia o d'un familiar directe. També es podran rescatar a partir del 2025 les aportacions amb més de 10 anys d'antiguitat. Per a Pichardo, aquestes restriccions de liquiditat «eviten l'ús del capital acumulat per a la jubilació en altres tipus de despeses».

Flexibilitat. Un altre dels beneficis dels plans de pensions és la seva flexibilitat pel que fa a aportacions que es poden fer de manera periòdica o extraordinària, i quant al tipus d'inversió, que pot ser des de conservadora fins a molt dinàmica. En aquest sentit, Pichardo destaca els plans de pensions de cicle de vida, un producte en què les aportacions que es fan s'ajusten en funció de la data prevista de cobrament del pla i del perfil de risc del partícip. 

Beneficiaris. Els plans de pensions són un excel·lent instrument per llegar part del patrimoni als hereus, ja que tributen per rendiments del treball en el moment en què es cobren (i no per successions en el moment de la mort, com la resta de productes financers).

Què cal tenir en compte a l’hora de subscriure un pla de pensions?

Un pla de pensions és un instrument financer d'estalvi a llarg termini en què el partícip va fent aportacions periòdiques que s'inverteixen en els mercats. A l'hora de contractar aquest producte, cal optar sempre per un pla amb una política d'inversió que s'adapti a les necessitats i al perfil de risc de cada persona, per a la qual cosa serà clau l'assessorament d'un professional.

Depenent de l'aversió al risc de l'estalviador, els gestors del fons poden invertir més o menys en renda fixa o en renda variable, per exemple.

Un altre aspecte que cal tenir en compte abans de contractar un pla de pensions és l'horitzó temporal fins a la jubilació. Les persones que estiguin més lluny del moment de jubilar-se poden buscar rendibilitat addicional assumint més risc. D'altra banda, per a aquells que es trobin més a prop de la jubilació és recomanable mantenir posicions més conservadores.

Partint d'aquesta base, prenen una rellevància especial els plans de pensions de cicle de vida que, a través del treball dels gestors professionals, s'adapten a l'estalviador al llarg del temps, a mesura que va fent anys. És a dir, «els plans de pensions de cicle de vida tenen en compte l'horitzó temporal del client i van adaptant anualment les inversions», explica Pichardo.

Pot interessar-te: Per què és una bona opció apostar pels plans de pensions de cicle de vida?

 

-Categories i etiquetes-
up