movi-image-incendios-viviendas-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Els incendis en els habitatges originen un cost que s'acosta als 500 milions d'euros

Mon Jun 14 11:26:38 CEST 2021

Els habitatges, els comerços, les comunitats de propietaris i les indústries són, per aquest ordre, els immobles que més protegits estan per les assegurances d'incendis

Cada any, les companyies asseguradores paguen aproximadament 500 milions d'euros per indemnitzar els danys causats per incendis, segons l'informe ¡Fuego! Los incendios asegurados en 2019-2020, elaborat per Estamos Seguros, el canal de divulgació social de la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa). Per elaborar aquest estudi s'han recopilat dades de 24 asseguradores associades a Unespa que, juntes, acumulen un 66 % de la quota de mercat de l'assegurança de multirisc a Espanya. Aquestes entitats han facilitat informació de 166.092 incendis esdevinguts entre el segon semestre del 2019 i el primer de 2020.

La majoria d’immobles assegurats a Espanya són habitatges (88 %), enfront dels comerços (5,9 %), les comunitats de propietaris (3,4 %) i les indústries (1,6 %).

Però en fer referència a les indemnitzacions, el repartiment canvia notablement: mentre les famílies reben el 40 % dels diners, a les indústries i els comerços els corresponen un 37 % i un 13 %, respectivament.

Aquestes dades posen en relleu la importància que té la protecció contra incendis en els domicilis, als quals els afecten, en major o menor mesura, el 78 % dels que es produeixen a Espanya. Un abast que és desigual si tenim en compte el repartiment de les indemnitzacions en funció de la gravetat dels danys: el pagament és més gran en fàbriques i negocis que en habitatges.

Concretament, un incendi mitjà en una llar suposa el pagament de 2.930 euros per part de l'assegurança, import que es triplica quan es tracta de comerços (gairebé 8.800 euros), i es multiplica per 14 en el cas de les indústries, que reben una indemnització superior als 42.000 euros.

«Hi ha moltes empreses que no tenen assimilat que el risc d'incendi és real i que no disposar d'una assegurança pot ocasionar un gran perjudici», Veiga, de Protecció de BanSabadell Assegurances

Les assegurances multirisc i, conseqüentment, les cobertures d'incendi, estan clarament dominades per l’assegurança de llar, al contrari que en el sector del comerç o el de la indústria. La raó és senzilla: «Les persones solen tenir més consciència del risc d'incendi a casa seva; en canvi hi ha moltes empreses, sobretot pimes i petits comerços, que encara no tenen assimilat que aquest risc és molt real i que no disposar d'una assegurança pot ocasionar un gran perjudici», explica José Manuel Veiga, director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Assegurances.

Continente y contenido

Una assegurança de llar s'ha d'ajustar al màxim a la realitat. «Haurà de tenir una referència tan exacta com sigui possible del valor del continent (o sigui, de la construcció) i del contingut (de tot el que hi ha dins)», assegura Veiga. En aquest sentit, «les companyies solen recomanar els capitals adequats per al continent basant-se en la informació cadastral, la ubicació, el tipus d'habitatge i els metres quadrats. Quant al contingut —continua l'expert— el més aconsellable és fer un recompte de tot el que té l'habitatge, ja siguin electrodomèstics (televisors, rentadores...), mobles (armaris, taules...) i altres objectes (mòbils, joies, ordinadors, roba...)». Veiga aconsella fer especial atenció a les joies i als objectes de valor elevat, ja que, depenent de les companyies d'assegurances, s’hauran d'indicar per separat, així com demostrar-ne la propietat i les característiques.

Pot interessar-te: Què s'ha de tenir en compte abans de contractar una assegurança de la llar?

El director d'Assegurances de Protecció de BanSabadell Assegurances destaca, així mateix, la importància d'indicar en l'assegurança:

  1. Que el capital del continent ha de cobrir el cost de reconstrucció de l'habitatge, és a dir, no s'inclou, entre d'altres, el valor del sòl. Aquest és el motiu pel qual no coincideix amb el valor total de taxació.
  2. No utilitzar un valor inferior ni superior al del capital esmentat. En cas que s'apliqués un valor inferior, s'estaria en condició d’infraassegurança i les companyies indemnitzarien el client només per una proporció del sinistre equivalent al capital assegurat. En el cas d'assegurar per un valor superior, la indemnització mai no pot ser superior al dany que s'ha produït. Per anar bé, revisar els capitals cada 3 o 4 anys.

Capital assegurat

El capital assegurat per a un habitatge és molt variable i depèn de molts factors, com ara la ubicació, els metres quadrats, els materials, etc. Per calcular aquesta quantitat, és convenient deixar-se assessorar per l'entitat asseguradora. El capital mitjà del continent d'un habitatge sol oscil·lar entre els 60.000 i els 150.000 euros.

No obstant això, cal atendre a les obligacions legals d'assegurament en les diferents comunitats autònomes. Per exemple, a la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana s'estableix que tot edifici haurà d'estar assegurat pels riscos d'incendis i danys a tercers. També és obligatòria l'assegurança d'incendis en cas de contractar una hipoteca

«La cobertura de responsabilitat civil és essencial perquè evita que, a les ja doloroses conseqüències de l'incendi, s'hi afegeixin problemes econòmics per fer front als danys causats a tercers», Veiga 

La cobertura o la garantia de responsabilitat civil també és un altre dels aspectes a considerar, sobretot davant d'incendis ocasionats accidentalment a la llar que poden provocar danys a tercers. «La cobertura de responsabilitat civil és essencial en les assegurances de multirisc perquè evita que, a les ja doloroses conseqüències de l'incendi, s’hi puguin afegir problemes econòmics per fer front als danys causats a tercers», indica Veiga.

Pot interessar-te:  Les noves tendències tecnològiques arriben a les assegurances de la llar

 

 

 
 
Fotografia de Kelly Lacy a Pexels
-Categories i etiquetes-
up