movi-image-retos-desescalada-1
Envia'ns suggerències
Competència i Mercats
3 min del teu temps

Els reptes de la desescalada

04/05/2020

Les empreses s’enfronten a la recuperació de la seva activitat amb esperança però, sobretot, amb molta incertesa. Perquè davant el desig de la desescalada hi ha el repte de controlar la pandèmia i evitar que es propagui

El proppassat 28 d’abril, el president del Govern, Pedro Sánchez, va donar a conèixer el full de ruta de la desescalada i la recuperació de l’activitat econòmica o, el que és el mateix, el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, com l’ha batejat l’Executiu. 

El pla va començar el 4 de maig i s’aplicarà en quatre fases de dues setmanes cadascuna. A més, és asimètric, és a dir, el ritme és diferent en cada província i l’avanç o reculada entre les fases dependrà de l’estat en què es trobin els sistemes de salut, de l’evolució de l’epidèmia i del compliment de les mesures, entre altres factors. 

Això es tradueix en el fet que el pla pot ser modificat en qualsevol moment i que, per aquest motiu, no podem considerar inamovibles les dates indicades per a les diferents fases. I és que si la COVID-19 ha demostrat alguna cosa és que, en aquesta crisi, només podem donar per certa la incertesa.

El pla del Govern obeeix a les recomanacions de la Unió Europea, que planteja un procés gradual, diferenciat per zones geogràfiques, sectors econòmics i grups de població. 

Coincideix també, en bona part, amb el pla dibuixat per la consultora KPMG a la seva publicació Tendencias, que recentment incloïa una anàlisi sobre “El impacto económico del COVID-19: retorno gradual, recuperación desigual”. 

La consultora avançava que era probable que es reprengués primer la normalitat en sectors amb menys exposició al públic per fer-ho més tard en aquells que tenen un alt índex de contacte entre persones. En aquest cas, ”sectors com ara l’hoteleria, els esdeveniments i el turisme serien els últims a tornar a funcionar”, explica la publicació esmentada. 

En aquest sentit, els consultors de KPMG preveuen que el procés de recuperació del sector turístic serà gradual i estarà molt lligat a l’obertura dels mitjans de transport. El turisme de convencions i congressos es demorarà més, primer amb activitats privades i tancades, que es preveu que es reiniciïn a finals del 2020, mentre que els esdeveniments massius i oberts al públic no es reprendrien fins que hi hagués una vacuna.

Les dades publicades de l’economia real confirmen que el sector serveis serà dels últims a recuperar-se dels efectes de la pandèmia. A la Xina, la producció industrial va caure al març un 1,1 % enfront del 13,5 % dels dos primers mesos, un registre millor de l’esperat pel mercat, que preveia una caiguda del 7,3 %. Tanmateix, aquesta recuperació no es produeix en el sector serveis: les vendes al detall es van desplomar un 16 % enfront del 20,5 % dels mesos de gener i febrer, molt per damunt del consens de mercat, que situava la caiguda en el 10 %.

Cal que les companyies tinguin en compte aquestes previsions en l’actualització dels seus plans de negoci. Les empreses s’han de preguntar quan la gent se sentirà prou segura per reprendre la seva vida i com canviaran els seus hàbits de consum i, sobretot, com afectaran aquests dos punts el seu negoci. Carlos Cuatrecasas, soci d’Estratègia de KPMG, apunta també la necessitat urgent que tenen les empreses de revisar la seva estratègia en el context que hi haurà després de la COVID-19, ja que “la demanda i els hàbits dels consumidors han canviat i les companyies que s’avancin a aquesta adaptació no tan sols superaran la crisi, sinó que, a més, en sortiran reforçades”.

La importància de disposar de protocols per sectors 

Les mesures de desescalada i els protocols d’actuació han de tenir en compte les singularitats de cada sector econòmic i, en particular, dels sectors que en sortiran més afectats. Tot apunta que les pitjors fases de la pandèmia ja han passat, però la incertesa sobre com es reactivarà l’activitat econòmica fa pensar que no tothom arribarà alhora a la nova normalitat. De fet, només el 20 % dels comerços han obert, segons les dades de l’Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) i la Confederación Española de Comercio (CEC). 

En aquest sentit, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat el Protocol i guia de bones pràctiques dirigides a l’activitat comercial en establiment físic i no sedentari, on distingeix entre sectors. Les mesures següents fan referència a les aprovades per a l’inici de la fase 0 de desescalada, que va començar el 4 de maig: 

Alimentació

 • Es reiteren les mesures de seguretat aprovades i adoptades fins ara pel comerç alimentari i la seva experiència en aquest període. 
 • Si el producte està exposat directament al client sense envasar, s’ha de protegir amb vitrines, plàstic, vidre, metacrilat o qualsevol altre material que en garanteixi la higiene. En el cas de productes de la pesca, carn, xarcuteria, polleria o de fruita, verdura i hortalisses amb despatx assistit, es pot establir una distància de seguretat entre el client i els productes adaptada a les dimensions de l’establiment. Pel que fa a la fruita i la verdura en autoservei, cal aplicar les recomanacions sobre la rentada i el tractament del producte i l’ús obligatori de guants d’un sol ús. 
 • Tant el venedor com el client que manipulin productes no envasats han de fer servir guants. 
 • Es recomana que el venedor utilitzi guants i complexi la reglamentació sobre manipulació d’aliments, quan s’escaigui. Si no se’n disposa, cal extremar les mesures de seguretat i la freqüència en la neteja i la desinfecció. 

Textil

 • En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, l’ús d’emprovadors s’ha de limitar al màxim. Atesa la varietat de teixits existents i procediments de desinfecció, l’establiment ha de disposar d’una estratègia de tractament o desinfecció de les peces que els clients s’han emprovat o han tornat. 
 • Amb la finalitat de limitar l’ús dels emprovadors i complir les mesures de distanciament interpersonal i d’higiene, es recomana que es valori la possibilitat de tancar temporalment els emprovadors o obrir-ne només una part, alternant-ne, per exemple, un d’obert amb un de tancat. 
 • Cal establir un control d’entrada a la zona d’emprovadors, els quals han de tenir l’assistència de personal intern de la botiga, tot això amb la finalitat de garantir les mesures de seguretat i higiene.
 • En cas que l’accés a l’emprovador sigui mitjançant una cortina, aquesta cortina només es pot tocar amb els guants o bé amb el colze. Tant les cortines com l’interior dels emprovadors s’han de desinfectar, especialment el terra i el mobiliari. Cal evitar que hi hagi mobiliari i decoració que no siguin imprescindibles per a l’ús dels emprovadors. 
 • En la mesura que sigui possible, cal facilitar guants als clients a l’hora de tocar les peces.

Calçat

 • Es recomana que el calçat s’emprovi amb mitjons d’un sol ús o amb una bossa de plàstic proporcionats pel comerç. 
 • Cal netejar el producte emprovat i no comprat, com també el producte retornat

Joieries, rellotgeries i similars

 • Per les característiques especials i el valor dels articles a la venda, i amb la finalitat de mantenir les mesures bàsiques de seguretat de l’establiment, es pot demanar al client que es tregui la mascareta per identificar-lo més clarament abans d’entrar i, un cop permès l’accés, se la pot tornar a posar. 
 • El client no pot tocar cap superfície, vitrina o catàlegs si no és amb guants nous proporcionats per la botiga o amb guants que porti ell mateix, que cal netejar amb gel hidroalcohòlic. Tampoc no pot tocar les mercaderies, sinó que ha de ser el comerciant qui les hi mostri. 
 • Tot el mostrari ha d’estar desinfectat, i cal desinfectar també cadascuna de les peces cada vegada que es toquin o s’emprovin.
 • Si s’emproven articles, el venedor ha d’usar mascareta i guants, i el client, fer servir mascareta i desinfectar-se amb gel hidroalcohòlic les mans o la part del cos que estigui en contacte amb la peça. 
 • Els productes desinfectants recomanats són l’aigua i el sabó de manera general i, també, l’alcohol propílic de 70º, aplicat amb una tovalloleta o un disc de cotó. Cal evitar aplicar-lo en aquelles joies que puguin ser malmeses per l’alcohol (com les perles); en aquest cas, es recomana utilitzar peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) o fer un bany de vapor amb aquest compost. Igualment, es recomana desinfectar amb radiació ultraviolada. 

Tecnologia, telefonia i cultura (llibres, CD, pel·lícules i similars) 

 • Cal proporcionar als clients guants d’un sol ús a l’entrada de l’establiment o l’àrea i és obligatori fer-los servir per a la manipulació dels productes. 
 • Cal netejar sovint els expositors i els productes exposats. 
 • Si es tornen productes, s’ha d’actuar com s’estableix a l’apartat de mesures generals d’higiene i protecció dels clients. 
 • Els llibres no cal desinfectar-los. De fet, el client només pot tocar el llibre que pretengui comprar. 
 • Com que els materials que formen els llibres i les publicacions són molt variats (paper, cartró, plàstic, tela, cuir, cola, fil, etc.), es recomana que les devolucions es dipositin en un lloc apartat i separades entre si durant 14 dies, de manera que es pugui garantir que no estan infectades quan tornin al canal llibreter. 

Mobles 

 • Sempre que sigui possible, els clients han de recollir els productes de manera individual o bé amb la protecció adequada si necessiten ajuda per carregar-los al vehicle. Els repartidors a domicili i els muntadors de les botigues haurien de portar una quantitat suficient d’elements de protecció individual (dos parells de guants i dues mascaretes per persona, com a mínim) per si es malmeten durant alguna manipulació i, també, gels desinfectants per abans i després de cada lliurament. 
 • Els sofàs, les cadires, els matalassos o qualsevol moble o accessori que requereixin contacte físic per a la venda s’han de cobrir amb protectors o cobrellits, que s’han de llençar o desinfectar un cop acabada la prova. 

Botigues de ceràmica, banys, cuines i reformes en general 

 • Quan es presentin mostres, a l’hora de provar la textura dels materials, cal indicar al client la zona de la prova i, a continuació, sotmetre la peça al procés de desinfecció adequat.
 • Si es treballa amb catàleg físic, o bé l’ha de presentar el venedor o bé cal oferir guants protectors i d’un sol ús al client perquè els faci servir. 
 • S’ha de fomentar la relació amb el professional contractat pel client per donar suport a la coordinació de l’obra i cal evitar al màxim la mobilitat del client. 
 • El subministrament dels productes s’ha de fer directament a la destinació de l’obra per mitjà d’un procediment que asseguri la higiene i la desinfecció dels espais transitats. 
 • Per a més seguretat, és recomanable utilitzar mampares als taulells d’albarans i que, en la mesura que sigui possible, els treballadors vagin protegits.

Botigues de barrets o adorns de cap 

 • Quan es facin proves d’accessoris de cap, cal fer servir casquets d’un sol ús de cel·lulosa, que un cop acabada la prova s’han de llençar.

Benzineres

 • Cal assegurar la utilització de guants d’un sol ús i el manteniment de la distància interpersonal de 2 m (fent servir dispensadors alterns per al proveïment de carburant). Així mateix, la zona de proveïment de carburant s’ha de mantenir neta i desinfectada.

Perruqueries 

 • Els treballadors i els clients han de disposar d’elements de protecció (guants, mascaretes, bates individuals). Si el client no té aquests mitjans, se li han de facilitar en la mesura que sigui possible, d’acord amb la guia que ha elaborat l’Asociación Nacional de Peluquería y Cosmética.
 • No es poden repartir revistes ni premsa en paper ni en format electrònic, i les zones de joc infantil han d’estar tancades. 
 • Cal mantenir una distància de seguretat d’entre 1,5 i 2 m entre el client i el treballador, com també entre el client i els elements del local. Si es pot, a la zona de recepció s’hi ha d’instal·lar una mampara. 
 • Els clients també han de mantenir aquesta distància de seguretat entre ells, i entre cada butaca s’hi ha d’instal·lar una mampara de seguretat. 
 • Cal preparar els raspalls, les tisores i les pintes abans i assegurar-se que estiguin higienitzats perfectament per a cada servei. Cal evitar ficar la mà en els productes (xampú, màscara), sinó que se n’ha d’agafar la quantitat necessària amb una cullera o fent servir guants. 
 • Finalitzat el servei, tot el material d’un sol ús s’ha de llençar, i la resta, rentar-lo a 60 graus durant 30 minuts. Així mateix, cal desinfectar la butaca i tots els materials que hagin estat en contacte amb el client.

Restaurants

 • Durant la fase 0, els restaurants només poden oferir serveis de menjar per emportar. Fins ara, bars, cafeteries i restaurants ja podien oferir serveis de menjar per emportar a través de diverses plataformes, però en aquesta fase els clients poden anar a l’establiment a recollir el menjar. 
 • Les comandes s’han de fer per telèfon, per correu electrònic o a través d’aplicacions mòbils i cal establir una hora de recollida per evitar aglomeracions en el local. 
 • El restaurant ha de garantir la separació física de 2 m i, quan aquesta separació no sigui possible, ha d’instal·lar taulells o mampares per a la protecció dels treballadors i els clients.
 • L’atenció s’ha de fer de manera individualitzada. Un treballador mai no pot atendre més d’un client alhora. L’empresa ha de garantir als seus empleats mesures de protecció, com ara gels, mascaretes i guants. 
 • S’ha d’establir una franja horària exclusiva per a persones de més de 65 anys. 
 
 
 
 

 

-Temes relacionats-
up