Em convé més finançar-me amb rènting o lísing? | EDE
financiarme con renting o leasing
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Em convé més finançar-me amb rènting o lísing?

15/11/2022

Hi ha dues vies de finançament alternatives a la compra directa per a les empreses: el rènting i el lísing

Quan una empresa necessita renovar o adquirir, per exemple, una flota de vehicles, hi ha dos models de finançament que suposen una alternativa a la compra directa. Són el rènting i el lísing.

Tots dos suposen una oportunitat per a les empreses, però a l’hora de decidir-se entre el rènting o el lísing cal tenir en compte les necessitats i els objectius de cada organització. Quins són els avantatges de cadascun d’ells?

El rènting

Aquesta via de finançament consisteix en un contracte d’arrendament financer. És a dir, es lloga un producte durant un període de temps i, un cop finalitzat aquest termini, es torna a la companyia arrendadora.

Un dels principals avantatges del rènting és que el contracte inclou tots els serveis associats al bé que es lloga. Per tant, si el client finança un cotxe amb rènting, el contracte inclou l’assegurança, la inspecció tècnica de vehicles (ITV), les revisions o el canvi de pneumàtics, entre d’altres. Tanmateix, cal tenir en compte que altres costos com el combustible no entren en aquesta cobertura. Altres característiques del rènting són:

 • Amortització periòdica. El contracte de rènting funciona com un lloguer; és a dir, es va pagant el bé mensualment, no cal pagar-lo tot al comptat.
   
 • Avantatges fiscals. Al balanç de l’empresa, aquest contracte compta com una despesa addicional, ja que a efectes fiscals només figura com un servei i no com un actiu o un passiu. A més, si el bé es destina a l’activitat laboral, se’n pot deduir l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Alguns dels casos de rènting més comuns són:

 • Vehicles d’empresa.
 • Eficiència energètica per a l’Administració pública.
 • Plaques fotovoltaiques.
 • Equips informàtics, d’oficina o de comunicació.

Algunes entitats com Banc Sabadell ofereixen opcions de rènting per a determinats sectors per finançar equips d’electromedicina, de benestar i sanitaris, equipament per a farmàcies i béns per a un negoci turístic.

El lísing

Aquesta alternativa consisteix en un contracte de lloguer, però amb una diferència: inclou l’opció de compra un cop finalitzat el període establert. El lísing es caracteritza per:

 • Pagament per quotes. Normalment, la intenció inicial del lísing és acabar amb l’adquisició del bé. Per tant, les quotes que s’han pagat durant el contracte de lloguer es descomptaran del preu final quan acabi el contracte i es decideixi comprar.
 • Despeses tributàries. Com que és una quota d’amortització, ha d’aparèixer a l’exercici fiscal de l’empresa i s’ha de comptabilitzar com una despesa tributària.

A diferència del que passa al contracte de rènting, aquest no cobreix els serveis que comporta un vehicle o un bé immoble, per la qual cosa els ha de pagar el client.

Entre les modalitats del lísing, es poden trobar:

 • Maquinària i equipaments.
 • Vehicles comercials i industrials.
 • Immobles destinats a una activitat comercial o industrial.

Banc Sabadell compta, a més, amb opcions de lísing per al sector turístic, el sector agrari i ramader, i el de les benzineres.

Què em convé més?

Per decidir quin tipus de finançament és el més recomanable per a una empresa, cal tenir en compte les necessitats i les prioritats d’aquesta:

 • Rènting. Les empreses que no puguin pagar més que la quota de lloguer, es decidiran més pel rènting, ja que els permet tenir una flota renovada cada cert temps i utilitzar el bé sense més compromisos.
 • Lísing. En el cas que una empresa vulgui adquirir els béns, es decidirà pel lísing, ja que ofereix la possibilitat de comprar en diferit i, en acabar el contracte, obtenir el bé en propietat.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de George Sultan a Pexels
-Temes relacionats-
up