movi-image-lainformacion-jubilo-este-ano-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Em jubilo aquest any, què he de tenir en compte?

07/01/2021

La crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha forçat l'aprovació del nou Pacte de Toledo, la qual cosa afectarà el futur de les pensions fent que canviïn les condicions per als jubilats.

Amb la tramitació dels nous pressupostos generals de l'Estat cal destacar com a principal novetat en matèria de jubilació l'aprovació del Pacte de Toledo amb 22 recomanacions per a la nova configuració de les pensions. Així, s'espera que aquestes vagin vinculades a l’índex de preus de consum (IPC) i que el treballador pugui escollir els 25 anys que més l'afavoreixin per calcular la pensió.

Pot interessar-te: Així pots calcular com serà la teva pensió de jubilació

Tot i que el canvi més important és que l'any que ve l'edat de jubilació s’endarrereix a 66 anys per als qui hagin treballat menys de 37 anys i tres mesos. No obstant això, per a qui vulgui retirar-se amb 65 anys, haurà d'haver cotitzat un mínim de 37 anys i tres mesos. Amb aquesta modificació, el Govern vol canviar la mitjana en l'edat de jubilació, que se situava en els 64 anys, és a dir, un any abans del que estableix la llei.

De moment, per poder jubilar-se cal tenir 65 anys i 10 mesos. Els treballadors que hagin cotitzat 37 anys i tres mesos podran jubilar-se quan vulguin. Però aquests càlculs no sempre es compleixen, ja que pot ser que el cessament laboral no arribi de forma voluntària o que sigui de forma anticipada i, en aquestes circumstàncies, Brussel·les ha endarrerit la jubilació fins als 64 anys amb un mínim de 35 anys cotitzats. A més, en el cas de les prejubilacions, l'edat queda fixada en 62 anys.

Ja sigui mitjançant la jubilació anticipada (també anomenada voluntària) o la prejubilació, el retir laboral és un moment en què cal tenir sentit comú i molta planificació a curt i a llarg termini per poder mantenir l'economia familiar i un nivell de vida d'acord amb els desitjos i les necessitats.

El retir laboral és un moment en què cal tenir sentit comú i molta planificació

Planificar, la clau per jubilar-se amb tranquil·litat

A Espanya, el sistema públic de pensions no és sostenible en el temps si no es fan canvis. Els experts avisen contínuament que les circumstàncies per a la vida després de la jubilació no són les millors, per la qual cosa aconsellen estalviar i invertir amb la mirada posada en aquest moment vital.

Jubilar-se implica viure de la pensió durant una etapa però, com s'ha analitzat, el sistema cada cop és menys viable tal com està plantejat, a causa de canvis demogràfics com ara l'augment de l'esperança de vida.

Viure més anys no deixa de ser una bona notícia, però cal tenir en compte que, a més longevitat, major probabilitat de ser dependent. «Per tant, la jubilació cada cop durarà més i augmentaran les despeses associades, motivades per la necessitat de cures, que seran necessàries durant més de la meitat de la supervivència», explica Immaculada Domínguez Fabián, professora titular de la Universitat d’Extremadura (UEx), que va participar en el webinar organitzat per BanSabadell Pensions per analitzar com cal afrontar la jubilació. 

 

Miquel Perdiguer, CEO de Pensium, aporta una altra dada en el Podcast de Banc Sabadell: «El 2035, una de cada quatre persones tindrà més de 65 anys; això són moltes pensions, per la qual cosa no podem creure que l'Estat s'encarregarà de tot. Hem de pensar a estalviar un 10 % dels nostres ingressos», siguin de la feina o del patrimoni immobiliari.

Les pensions d'aquí a 20 anys seran «més tardanes i tindrem menys diners a la butxaca». Així de contundent es mostra Perdiguer. «Hi haurà pensions públiques, però potser no tan bones i arribaran més tard. Hi ha una part positiva: ara sabem què passarà i podem preparar-nos, podem pensar què és el que hem de fer per poder complementar aquesta pensió pública», assenyala el CEO de Pensium. És a dir, podem augmentar l'estalvi previsional, destinat a la jubilació.

«L'anomenat estalvi previsional —explica Domínguez Fabián— és un estalvi finalista i està dissenyat perquè les quanties que s’hi destinen no es 'toquin' fins que es produeixi la contingència per a la qual se subscriu, ja sigui la jubilació, la incapacitat o la viduïtat». En aquest sentit, l'experta recorda que «perquè aquest estalvi es mantingui fins al moment de la jubilació, s'apliquen mecanismes de il·liquiditat, que no permeten que les quanties lliurades en el producte de previsió es puguin recuperar abans del que s'estimava o que penalitzen si es fa. Aquesta il·liquiditat es compensa amb deduccions fiscals que serveixin d'estímul i d’incentiu».

Pot interessar-te: Com afectarà la crisi de la COVID-19 la sostenibilitat del sistema de pensions?

Per complementar la pensió de cara a la jubilació i mantenir el nivell d'ingressos previ a l'hora de retirar-se, hi ha dos altres pilars en el sistema, al marge del públic o estatal: els plans d'ocupació i els plans de pensions individuals. Tots dos són considerats els pilars de la previsió social complementària, ja que serveixen per complementar el sistema públic sense substituir-lo. Són voluntaris, la seva gestió és privada i es basen en un sistema de capitalització i no de repartiment; és a dir, que el complement se satisfà mitjançant les contribucions que s’hi fan.

Els plans d'ocupació estan poc estesos a Espanya, en part pels grans costos que suposa per a les pimes implementar-los. De fet, dels 9,6 milions d'estalviadors en plans de pensions, només 2 milions compten amb un pla d'ocupació, d'acord amb l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO). Aquests són instruments d'estalvi a llarg termini que promouen les empreses i als quals els treballadors es poden adherir voluntàriament. Es nodreixen de les aportacions d'empreses i treballadors. 

Els plans d'ocupació estan poc estesos a Espanya, en part pels grans costos que suposa per a les pimes implementar-los

Els fons o plans de pensions individuals són més populars que els plans d'ocupació i estan molt més estesos a Espanya. Són instruments que contracta el ciutadà. Els regula la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que depèn del Ministeri d'Economia.

Per a Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, aquests plans són instruments pensats per estalviar a llarg termini i que no s'han de rescatar llevat de casos excepcionals. De fet, aquests plans van tenir un paper fonamental durant els mesos més durs de la pandèmia, tal com recorda l'experta: «Entre l’abril i el setembre els plans de pensions també van col·laborar amb el bé general permetent complementar els ingressos d'autònoms i empleats que havien vist reduïda la seva facturació per la crisi de la COVID-19». Sense oblidar que «en els últims 10 anys, els plans de pensions han abonat més de 4.000 milions d'euros a més de 720.000 partícips per supòsits de liquiditat excepcional», afegeix.

Pot interessar-te: Així seran les pensions de jubilació d'aquí a 20 anys


Com aprofitar les desgravacions fiscals abans que s'apliqui la reforma de 2021

La nova reforma potenciarà per al 2021 els plans de pensions d'ocupació incrementant el límit de 8.000 euros a 10.000 euros. No obstant això, hi ha alguns temes que encara no estan resolts. Com, per exemple, com es desenvoluparà el Fons de Promoció Estatal, al qual es permetrà accedir al col·lectiu dels autònoms que, precisament, és un dels que més ha patit per la crisi de la COVID-19. Aquest desenvolupament legislatiu no es preveu que estigui llest fins d'aquí a, com a mínim, un any. Per tant, l’any 2021 els autònoms no tindran opcions de desgravació més enllà dels 2.000 euros dels plans de pensions individuals, ja que no poden fer-ho a través de plans de pensions d'empresa ni d'altres instruments disponibles per a empleats.

«Abans de tancar l'any, és recomanable que els autònoms intentin anticipar —tant com puguin i tant com els permeti la seva economia— les aportacions al seu pla de pensions individual, ja que fins al 31 de desembre d'aquest any podran desgravar 8.000 euros en la seva declaració de la renda. En canvi, a partir de gener de 2021 només podran fer-ho fins a 2.000 euros», adverteix Pichardo. Per tant, tot el que puguin avançar aquest any d'estalvi i d'aportacions els permetrà desgravar un import que l'any que ve no podran desgravar.

Pel que fa a la resta d'empleats, «també aconsellem anticipar al màxim aquestes aportacions al pla de pensions individual abans que acabi l'any, pel fet que el 2021 també se’n reduirà la desgravació fiscal a 2.000 euros», apunta Pichardo. Si bé és cert que, en el cas d'aquells treballadors que a l'empresa disposin d'un pla de pensions d'ocupació, es preveu que part d'aquestes aportacions també les podran fer en el pla de pensions d'ocupació l'any que ve.

Fotografia de El alce web a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up