movi-image-diferencian-hipoteca-prestamo-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

En què es diferencien una hipoteca i un préstec amb garantia hipotecària?

Thu Nov 19 11:06:48 CET 2020

Són productes totalment diferents destinats a objectius molt determinats, encara que tots dos tenen quelcom en comú: comporten un risc important per al sol·licitant i, per tant, convé informar-se’n adequadament abans de demanar-los

La paraula hipoteca és una de les més curioses que existeixen en castellà. No en va, és de les poques originàries del grec antic, gràcies a la fusió d’hypo (que significava 'sota') i teka (literalment, 'calaix'). És a dir, que per als grecs de fa un parell de mil·lennis, una hipoteca era una cosa que el seu titular mantenia oculta, ja que no hi havia signes externs aparents de la seva existència excepte per a aquell que la sol·licitava. Més tard, els romans van perfeccionar el concepte, creant dues classes d'hipoteques: la fiducia, per mitjà de la qual el deutor traslladava la propietat d'un bé al creditor per garantir-ne el deute; i la prenda, molt semblant en la seva definició i en la seva metodologia a la qual ha arribat fins a l’actualitat. És a dir, que sense entrar en més detall, el que queda clar és que pràcticament des de sempre les persones han hagut de recórrer a les hipoteques per poder adquirir els seus habitatges, fet que dona una idea de la seva importància històrica i actual.

Hi ha diverses maneres de classificar les hipoteques com, per exemple, segons el seu tipus d'interès, ja que n'hi ha a tipus fix (l'interès no varia durant tot el termini hipotecari pactat), a tipus variable (amb quotes constants per a cada període de revisió i canviant la base de manera periòdica) o a tipus mixt (combinant un tipus fix amb un altre variable, com pot ser l’euríbor). També es poden dividir segons la seva quota, n’hi ha algunes que la mantenen constant fins a la propera nova revisió, d'altres que la tenen blindada (és a dir, la quota mai puja, sinó que el que varia és el termini) i d’altres que la tenen creixent (que augmenta un percentatge determinat cada any) i, fins i tot, n'hi ha que preveuen el pagament d'una quota final per acabar d'abonar el deute pendent.

Descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge

Les hipoteques fins i tot es poden dividir segons el client objectiu a qui van dirigides. Per exemple: per a joves, per a no residents, per a funcionaris o per a empleats de grans companyies. I finalment, és possible ordenar-les d’acord amb la tipologia del bé immoble que es finança, entre les quals cal destacar les relatives als habitatges de protecció oficial (HPO), les dels pisos que pertanyen a entitats bancàries, les dels béns urbans o béns rústics, les que s'utilitzen per comprar sòl urbanitzable i, per descomptat, les destinades a adquirir un habitatge habitual o una segona residència.

Comprar o no un habitatge

Adquirir un actiu immobiliari és, per tant, l'objectiu primordial pel qual se subscriu una hipoteca, i així ha estat des de la seva creació fa més d’un mil·lenni fins avui. No obstant això, és freqüent que es confongui, de vegades, amb el préstec amb garantia hipotecària que, malgrat el seu nom, té poc a veure amb la primera opció. Mentre que una hipoteca és, en si mateixa, la principal garantia per assegurar que es retornarà el deute contret per finançar la compra d'un habitatge; en un préstec amb garantia hipotecària la garantia per obtenir els diners es fonamenta en un immoble, que pot ser la mateixa llar o un local comercial. A més, el capital que s'acordi no ha de destinar-se necessàriament a adquirir cap casa o similar, sinó que el subscriptor pot utilitzar-lo per al projecte que tingui pensat.

En una hipoteca, la garantia principal és el mateix acord signat, mentre que en un préstec amb garantia hipotecària es fonamenta en un immoble

En realitat, aquest producte és un préstec al consum, ja que la quantitat que cedeix el banc al client es pot utilitzar per comprar un cotxe o fer reformes. Això sí, el que és indispensable és que el titular tingui un actiu immobiliari sobre el qual s’ha de fonamentar l'operació. A més, convé tenir en compte algunes peculiaritats d’aquests préstecs com, per exemple, que el tipus d'interès no té res a veure amb el d'una hipoteca, sinó que és bastant semblant al d'un préstec personal; això vol dir que, des del punt de vista del sol·licitant, el seu cost serà més alt. També solen tenir un termini d’amortització més curt amb un període de devolució menor, tot i que no acostumen a tenir el mateix grau de vinculació que les hipoteques.

Pot interessar-te: Puc convertir un local comercial en el meu habitatge?


Per què hauries de demanar un préstec d'aquestes característiques?

En qualsevol moment al llarg de la vida, una persona pot necessitar diners per emprendre un projecte, com iniciar un negoci o remodelar una finca que s'ha rebut en herència. Fins i tot es poden requerir per afrontar el pagament d'alguns deutes que vencen a curt termini i que poden ocasionar contratemps importants en el cas que no es paguin. No obstant això, també pot passar que l'entitat bancària no consideri convenient concedir el préstec personal que sol·licita aquest client per diversos motius; per exemple, per la seva capacitat de solvència, pel risc implícit que s'observa en l'operació, per no comptar amb ingressos regulars o perquè es troba en alguna de les llistes o els registres de morosos que existeixen (com el de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit, ASNEF).

Qualsevol persona pot demanar un préstec amb garantia hipotecària si disposa d'un habitatge de propietat o pagat, almenys, en un 80 %

A més, en moments d'incertesa als mercats o a la mateixa economia, com ha passat a escala global després de l'esclat de la pandèmia de la COVID-19, en què sorgeixen les necessitats de liquiditat, els préstecs amb garantia hipotecària poden ser una alternativa, ja que pràcticament tothom els pot sol·licitar i per a tota classe de finalitats, i els únics requisits són ser major d'edat i, per descomptat, donar com a garantia un habitatge en propietat (o almenys pagat en un 80 %).

Per conèixer la quantitat de diners a què es pot optar, el primer que s’ha de fer és saber el valor de taxació de l'actiu i restar-li el que queda pendent per pagar de la hipoteca, si n'hi ha. Segons el cas, fins i tot es podria arribar a demanar una quantitat més gran que la que s'obtindria mitjançant un préstec personal i amb terminis de reemborsament més llargs, tot i que, com s'ha esmentat, sense arribar als d'una hipoteca. De fet, és freqüent que les persones que els sol·liciten ho facin per reagrupar deutes o per fer front a situacions delicades, com un embargament.

En tot cas, es tracta d'un producte financer que cal analitzar detalladament abans de demanar-lo, tenint en compte que el sol·licitant es compromet a retornar íntegrament els diners rebuts i amb el perill afegit de posar en risc el seu habitatge en propietat. És a dir, cal estar segur que es podrà fer front als pagaments en els terminis establerts i ser conscient que convé estudiar altres alternatives possibles de cara a aconseguir la liquiditat suficient per al projecte que es vol emprendre amb aquest capital.

Fotografia d'Andriyko Podilnyk a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up