Escriturar una vivienda cómo hacerlo y cuánto cuesta
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Escripturar un habitatge: com fer-ho i quant costa

26/04/2022

L'escriptura de l'habitatge és un document públic inscrit al Registre de la Propietat que confirma que la compravenda és completament legal

La compra d'un habitatge comporta unes despeses que cal tenir en compte per calcular el preu total de l'operació. L’escriptura de la casa és un dels més importants, ja que es tracta del document que avala la compravenda. Una de les preguntes més habituals que sorgeixen al voltant de l'escriptura és quant costa. El seu preu pot variar en funció de les característiques de l'immoble, els honoraris dels professionals que intervenen en aquest procés (el notari o el gestor) i del valor d’aquest.

Per a què serveix escripturar la meva casa?

Una escriptura pública de compravenda recull les voluntats del comprador i del venedor de dur a terme l'operació, així com les condicions en què es realitza.

Es tracta d'un document que no és de caràcter obligatori, encara que és molt recomanable, ja que serveix com a justificant de la transacció.

L'escriptura d'un habitatge és una condició necessària per signar una hipoteca

Perquè consti, cal que l'escriptura se signi davant de notari i que s'inscrigui en el Registre de la Propietat. Encara que aquesta inscripció no és obligatòria, és una condició necessària per, per exemple, signar una hipoteca. D'aquesta manera, es garanteix que el comprador és el propietari nou i que ha adquirit tots els drets sobre l'habitatge.

Així mateix, l'escriptura proporciona seguretat davant de possibles conflictes judicials i reclamacions de tercers. A més, en el cas que es vulgui vendre l'habitatge en un futur, caldrà que l'immoble estigui escripturat, cosa que facilitarà l'operació i servirà com a segell de confiança per presentar-ho al possible comprador.

Documents necessaris per escripturar un habitatge

  • Document nacional d'identitat (DNI). Tant el comprador com el venedor han de presentar el seu document d'identificació.
  • Últim rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI). Garanteix que aquest impost està abonat de manera correcta.
  • Nota simple. Reflecteix la situació jurídica de l'immoble, amb tota informació relativa a possibles càrregues, com ara una hipoteca vigent.
  • Certificat d'eficiència energètica. Indica el nivell d'eficiència energètica de l'immoble que adquireix el nou propietari.
  • Certificat amb les despeses de comunitat. Acredita que l'habitatge està al corrent d'aquest pagament.
  • Acreditació del pagament dels subministraments. Com ara la llum, l'aigua i el gas.
  • Contracte d'arres. En cas que s'hagi fet un primer pagament al venedor per formalitzar la compra.

És recomanable que, uns dies abans de la signatura de l'escriptura davant de notari, el nou propietari en demani una còpia per revisar-la i comprovar que totes les dades són correctes, inclosos els mitjans de pagament.

Quant costa l’escriptura d’un habitatge?

El cost que el nou propietari assumeix en escripturar l'immoble depèn de diversos factors, com ara el tipus d'habitatge (els immobles de protecció oficial tenen bonificacions, per exemple), el nombre de còpies que es sol·licitin o les despeses associades a aquest procés. Aquestes despeses són:

  • Despeses notarials: escripturar un habitatge davant de notari té un cost, ja que cal pagar els aranzels d'aquest professional. Generalment, solen oscil·lar entre els 500 i els 1.200 euros. En aquest punt, també influeix l'extensió del document, així com el nombre de còpies que es sol·liciti.
  • Inscripció al Registre de la Propietat: aquesta inscripció té unes tarifes regulades que varien en funció del preu de l'habitatge. El seu cost oscil·la entre un mínim de 24 euros i un màxim de 2.181 euros.
  • Gestoria: si per realitzar aquests tràmits es contracta una gestoria, cal sumar-hi el preu.

El futur propietari ha de tenir en compte que, a més, hi ha d'altres despeses derivades de la compra d'un habitatge, com ara els impostos o la taxació de l'immoble. En total, suposen entre un 10 % i un 15 % sobre el preu de l'habitatge i han de formar part de l'estalvi que tingui el comprador per adquirir la casa. A més, aquest ha de disposar d'un 20 % més per abonar l'entrada, ja que el banc finança, com a màxim, el 80 % del valor de compra o de taxació de l'immoble.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador d'hipoteques les despeses associades a la compra i calcula la quota mensual

En definitiva, durant el procés de compravenda d'un habitatge cal tenir presents diversos elements, cosa que ajuda que tant l'immoble com el finançament triat s'adaptin a les necessitats del futur propietari. Comptar amb l'assessorament d'un professional com ara el de l'entitat bancària és clau, ja que guiarà el comprador i resoldrà qualsevol dubte que pugui sorgir durant l'operació.

Vols que un expert del banc t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de RODNAE Productions a Pexels
-Temes relacionats-
up