Espanya, força impulsora de la transició verda a Europa | EDE
movi-image-espana-transicion-verde-1
Envia'ns suggerències
Sostenibilitat
3 min del teu temps

Espanya, força impulsora de la transició verda a Europa

21/01/2021

Amb 9.000 milions d'euros en bons sostenibles en els sis primers mesos del 2020, Espanya se situa com el tercer emissor europeu més important, segons l’AFME

Les finances cada vegada estan més encaminades cap a una inversió amb criteris ESG (sigles en anglès d’environmental, social i governance). I en aquest sentit, els bons sostenibles estan guanyant un gran protagonisme. La seva emissió no para de créixer i el 2019 va arribar als 120.500 milions d'euros a Europa, fet que suposa un creixement del 77 % respecte del 2018, segons l'informe “Indicadores KPI de la Unión de los Mercados de Capitales”, elaborat per l’Associació de Mercats Financers d'Europa (AFME per les sigles en anglès). Per al 2020, les dades continuen sent molt positives, ja que durant el primer semestre es va arribar als 71.800 milions d'euros i, seguint amb les tendències observades en anys anteriors, es preveu que els volums registrats al tancament d'aquest any superin els de l'any anterior.

En aquest context, Espanya se situa com una gran força impulsora de la transició verda europea, ja que és el tercer emissor de bons sostenibles més important a Europa, després de França i els Països Baixos. D'aquesta manera, al primer semestre del 2020 es van emetre 9.000 milions d'euros en bons sostenibles, xifra que representa el 12,6 % del total del finançament sostenible europeu i un increment anual del 97 %. A més, ocupa el setè lloc en el rànquing de països de la Unió Europea (UE) segons l'indicador de sostenibilitat financera de l'informe de l’AFME. Amb aquestes xifres és fàcil pensar que “ha arribat el moment de començar a lligar i connectar el concepte de rendibilitat amb el de responsabilitat” i, per tant, “serà impossible en el futur entendre les inversions rendibles com inversions que estiguin deslligades dels efectes i impactes que estem generant al nostre entorn”, tal com assegura Isabel Garro, sòcia fundadora i CEO de 3A4B, al Podcast de Banc Sabadell.

 
movi-image-espana-transicion-verde-grafico
 

Font: Informe 'Indicadores KPI de la Unión de los Mercados de Capitales' elaborat per l’AFME

Els bons sostenibles han generat una nova forma de connectar el finançament dels inversors amb projectes sobre problemàtiques tan grans com el canvi climàtic, de manera que gairebé es pot afirmar que s'està invertint pel futur del planeta. En aquests bons s'engloben, d’una banda, els verds, que han suposat el 67 % del total d'emissions dels sis primers mesos del 2020 a Europa i que estan destinats a finançar o refinançar projectes relacionats amb les energies renovables, l’eficiència energètica, el control de la contaminació, la sostenibilitat dels recursos naturals i el transport net, entre d’altres; i de l’altra, els socials, els diners dels quals es destinen a projectes sanitaris, d'ocupació, de serveis socials, etc. Tot i que l'emissió dels bons socials suposa el 27 % del conjunt, és la proporció més gran registrada en un semestre fins avui. De fet, al segon trimestre han assolit els 19.100 milions d'euros, xifra que supera el volum total dels bons socials emesos el 2018 i el 2019 conjuntament (17.300 milions d'euros).

Com ha estat l'emissió de bons en altres països?

Europa és líder mundial en emissió de bons sostenibles. El continent manté el seu predomini als mercats d'inversió socialment responsable el 2020, ja que representa el 52 % dels volums globals. A més, aquesta xifra ha anat en augment amb els anys, ja que el 2016 es va situar en el 31 %. Això contrasta amb la situació de la Xina, que ha vist baixar la seva quota des del 29 % el 2016 fins al 5 % el 2020. El 2019 va ser el primer any en què Europa no va registrar nous països emissors. Aquest any s'hi ha afegit Grècia, amb una emissió de 72 milions d'euros en bons verds. No obstant això, encara hi ha vuit països europeus que no han acudit al mercat de les finances sostenibles: República Txeca, Hongria, Xipre, Eslovàquia, Croàcia, Romania, Bulgària i Malta.

França, Alemanya, els Països Baixos, Espanya i Suècia aglutinen el 75 % de l'emissió sostenible a Europa

Aquesta situació va acompanyada d'una disminució en el nombre de països que realitzen una emissió activa. El primer semestre del 2020 se n’han comptabilitzat 13, enfront dels 15 del 2019 i dels 17 del 2018. Per tant, aquesta emissió es concentra cada vegada més en un nombre més petit de regions. Així, França, Alemanya, els Països Baixos, Espanya i Suècia constitueixen el 75 % dels volums sostenibles emesos en aquest període, enfront del 66 % de l'any anterior.

Pot interessar-te: Quines són les inversions amb més potencial a la 'nova normalitat'

En aquest sentit, cal destacar els bons verds governamentals, ja que superen els 50.000 milions d'euros a la UE en els primers sis mesos del 2020, tot i que cal assenyalar que Espanya encara no ha realitzat cap emissió d'aquest tipus. Alemanya va anunciar al tercer trimestre de l'any una emissió inaugural a 10 anys de 6.500 milions d'euros, que ajudarà a la recuperació després de la crisi de la COVID-19. Precisament, amb la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 s'ha fet més evident que mai que la societat està demanant solucions que van més enllà de la rendibilitat. Amb els bons verds es poden “guanyar diners sent responsable”, de manera que “s'inverteixi ara per aconseguir rendibilitat actual, a mitjà i llarg termini”. Aquesta és la base de la inversió sostenible: “tenir en compte els impactes que generem en el medi ambient i en les persones que l'ocupen, i generar rendibilitat per a l'inversor, però sense comprometre els recursos i les possibilitats de les generacions futures”, explica Isabel Garro. 

Fotografia d'Alberto Restifo a Unsplash
-Temes relacionats-
up