ahorro fiscal tributan los planes de pensiones
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Estalvi fiscal: com tributen els plans de pensions?

Mon Jun 20 11:00:20 CEST 2022

El límit per a les aportacions als plans de pensions individuals que es pot deduir una persona a la declaració de la renda és de 1.500 euros l'any.

Cada cop són més les persones que decideixen subscriure un pla de pensions que els permeti complementar la pensió de jubilació i gaudir d'un retir sense ensurts. A més, els avantatges fiscals que ofereixen fan d'aquests productes d'estalvi una gran opció per beneficiar-se del futur, però també en el moment actual.

Pot interessar-te: Ja tens un pla de pensions? Traspassa el teu pla de pensions i aconsegueix un 6 % d'incentiu econòmic

Els plans de pensions són productes molt eficaços per a l'estalvi a llarg termini que ofereixen dos avantatges fiscals als seus partícips: poder desgravar els diners que s'aporten reduint la base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i diferir la tributació sobre els diners percebuts fins al moment del cobrament de les prestacions, que tindrà la consideració fiscal de rendiments del treball.

Com tributa un pla de pensions en la declaració de la Renda?

Des de l'1 de gener del 2022, és possible desgravar fins a 1.500 euros en les aportacions anuals realitzades als plans de pensions privats per part d'una persona. Aquesta quantitat no podrà superar el 30 % dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

A més, és possible aportar 1.000 euros més al pla de pensions del seu cònjuge i desgravar-se'ls sempre que aquest hagi obtingut ingressos inferiors als 8.000 euros durant l'exercici. En el cas de les persones amb discapacitat, es pot incrementar l'aportació i la desgravació consegüent fins a un màxim de 24.250 euros l'any. En els darrers anys, la desgravació màxima en les aportacions als plans de pensions individuals ha passat de 8.000 euros l'any abans del 2021, als 2.000 euros durant l'any 2021 i fins als 1.500 euros actuals.

En el cas dels plans de pensions d'empresa, és possible sobrepassar els 1.500 euros d'aportacions individuals, per un import igual o inferior a les que l'empresa hagi fet al partícip. En qualsevol cas, «el màxim legal conjunt per a aportacions individuals i d'empresa és de 10.000 euros a l'any per a cada partícip», explica Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions. Aquesta experta recalca, a més, que «és important distingir fiscalment entre les aportacions dels partícips a qualsevol tipus de pla (pla de pensions individual, pla de previsió assegurat, pla de pensions d'ocupació, etc.) i les aportacions que realitza l'empresa a un pla d'ocupació a favor d'un partícip».

Pot interessar-te: Els beneficis d’estalviar amb plans de pensions

Com tributa el cobrament de les prestacions del meu pla de pensions?

És possible cobrar un pla de pensions per diferents causes excepcionals, a més d’en el moment de la jubilació, per dependència severa o gran dependència, per una incapacitat laboral total i permanent, en cas de defunció del titular, o per altres motius com ara una malaltia greu pròpia o d'un familiar directe o per desocupació de llarga durada.

En qualsevol cas, les prestacions d'un pla de pensions tributen sempre com a rendiments del treball a l'IRPF. Si es rescaten tots els diners de cop en el mateix exercici, el que es coneix com a rescat en forma de capital, la base imposable a declarar serà més gran i per tant es pagaran més impostos.

A més del cobrament en forma de capital, hi ha dues modalitats més possibles:

  • A través de rendes periòdiques, en aquest cas es pot triar lliurement la modalitat de renda (vitalícia o temporal), la periodicitat de cobrament (mensual, trimestral, semestral o anual) i la quantitat que es rep a cada pagament. Es tracta d'un rescat parcial del pla, diferint-ne la fiscalitat al llarg de diferents exercicis.
  • Rescat mixt, en què es cobra una primera quantitat a l'inici i posteriorment s'estableixen rendes periòdiques.
  • Disposicions parcials, on el beneficiari escull en cada moment l'import que desitja cobrar, sense cap periodicitat.

Què cal tenir en compte a l’hora de cobrar un pla de pensions?

Abans de percebre un pla de pensions cal tenir en compte dues consideracions. En primer lloc, la jubilació és un període que dura uns 30 anys, però les necessitats durant aquest temps no són sempre les mateixes. Durant els darrers anys, la salut sol empitjorar i es poden presentar imprevistos com ara a reformes a l'habitatge o l'ajuda d'una altra persona, entre d'altres. Per tant, sempre que no calgui el cobrament del pla de pensions des del moment de la jubilació, pot ser interessant mantenir el capital per quan realment hi hagi una situació en què s'hagin d'utilitzar aquests diners.

A més, el cobrament d'un pla de pensions tributa per rendiments del treball i s'afegeix a les rendes del treball obtingudes durant l'any. Per aquest motiu, començar a cobrar el pla de pensions l'any en què una persona es jubila o fer-ho l'any següent, o cobrar-lo en forma de renda en lloc de tot de cop en capital, pot tenir impactes importants en la tributació.

Per això, és important abans de cobrar el pla plantejar-se algunes qüestions i és clau comptar amb l’ assessorament d'un professional, com ara el gestor de l'entitat bancària.

Pot interessar-te: Quin pla de pensions em convé segons el meu perfil?

 

 

 

Fotografia de Mikhail Nilov a Pexels
-Temes relacionats-
up