movi-image-fachadas-ventiladas-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Façanes ventilades: major estalvi i confort

07/10/2019

Imaginem-nos que un edifici és com el nostre cos i que té una segona pell. Quins beneficis ofereix aquesta segona capa a les construccions? Doncs moltes, perquè, a més, entre l’edifici i la façana que dona a l’exterior s’hi deixa una capa d’aire entre tres i cinc centímetres, amb espai obert tant a la part inferior com a la part superior. D’aquesta manera, s’aconsegueix una microventilació natural i s’obté una major eficiència energètica, perquè l’edifici es manté fresc els mesos càlids i permet perdre menys escalfor els mesos freds.

Així doncs, resulta que el millor aïllament tèrmic afavoreix a més la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Però és que també el sistema multicapa de les façanes ventilades millora l’aïllament acústic, una dada crucial, ja que la majoria d’espanyols vivim en ciutats amb un alt grau de contaminació acústica. En aquest sentit, augmenta considerablement la qualitat de vida de les persones que habiten o treballen a l’immoble.

En obra nova i rehabilitacions

Les aplicacions d’aquest sistema constructiu són tant per a obra nova com per a edificis antics que s’han de reformar. I serveix per a tota mena d’edificis: habitatges unifamiliars, edificis de diversos veïns, oficines, fàbriques, hotels, hospitals…

La instal·lació és molt senzilla, perquè sobre el mur de suport s’hi deixa la capa aïllant i, finalment, la capa de revestiment exterior ancorada. La funció principal de la capa interna és reduir la pèrdua d’energia. La capa envoltant, a part del seu component estètic, serveix de barrera contra la pluja, el vent i la incidència del sol, entre altres factors. Per aquest motiu, es redueix al màxim la possibilitat de filtracions i humitats, perquè el 98% de l’aigua es drena a la façana vista. Un altre avantatge de les façanes ventilades amb la fulla exterior no estanca és que s’eliminen els ponts tèrmics i els problemes de condensació que poden derivar també en futures humitats, una cosa que no passa en el cas de les façanes convencionals, les denominades façanes enganxades.

Funcionalitat i cuidada estètica

L’oferta de materials per a la instal·lació de façanes ventilades creix any rere any i, d’aquesta manera, se’n multipliquen les possibilitats estètiques. Així doncs, se’n troben des de ceràmics, de vidre, formigó, maó cara vista, pedra natural o acer, fins a propostes de nova generació com Dekton (superfície ultracompacta de Grupo Cosentino) o Krion (compacte mineral de Porcelanosa). La façana és l’element que més desgast pateix de l’edifici, per estar en contínua exposició, i per això els arquitectes han d’exigir a aquests materials una elevada resistència als raigs ultraviolats, les taques i les altes i baixes temperatures, a més d’una gran estabilitat en el color.

movi-image-fachadas-ventiladas-2

Reducció en els costos de manteniment

L’ús de productes per enganxar les façanes tradicionals requereix un manteniment continu i més costós per part dels propietaris de l’edifici, una situació que s’evita amb els sistemes d’ancoratge de les façanes ventilades mitjançant una cambra d’aire oberta. Ara bé, els experts recomanen comprovar l’estat de conservació del revestiment i els punts singulars (cantonades, marquesines, etc.) cada tres anys, comprovar la possible existència d’esquerdes, fissures i desploms cada cinc anys i fer-ne un examen més exhaustiu cada 10 anys, per comprovar l’estat de neteja de junts verticals o obertures de ventilació de la cambra.

Les façanes ventilades són una solució en revestiment d’edificis cada vegada més demandada. Encara que el cost és superior al de la façana tradicional, queda ràpidament amortitzat pel gran estalvi energètic que comporta i el menor cost en manteniment. A més, suposa una major qualitat de vida, per la reducció de la contaminació acústica. Finalment, un altre benefici important en matèria de sostenibilitat és que es tracta d’un sistema completament desmuntable i reutilitzable.

 

 

Fotografia de Dallas Kwok a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up