movi-image-financiacion-capital-riesgo-1
Envia'ns suggerències
Inversions
4 min del teu temps

Finançament per mitjà de capital risc, n’és el moment?

11/05/2020

En època de crisi, el capital risc pot suposar una alternativa perquè moltes empreses obtinguin liquiditat, sobretot aquelles en etapes més incipients de desenvolupament

Amb un teixit empresarial en el qual la immensa majoria de pimes tenen menys de deu treballadors i una situació de tresoreria delicada, a vegades és complicat demostrar que un projecte de negoci disposa de prou garanties d’èxit per poder obtenir finançament. A aquest fet, s’hi suma el context actual de crisi, en què la incertesa sobre l’escenari econòmic post-COVID-19 és molt elevada.

Per això, entre les diverses alternatives que pot tenir una entitat per aconseguir liquiditat, una de les que sembla que guanya cada vegada més pes és el capital risc (les entitats de capital risc estan regulades a Espanya per la Llei 25/2005, de 24 de novembre). Al nostre país, segons les dades d’Ascri (l’Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió), el capital risc va tancar el 2019 amb un volum d’inversió de 8.513 milions d’euros, el seu màxim històric, i un 42 % més que l’any anterior.

Resumint, aquest segment es caracteritza per:

 • Servir de finançament principalment a empreses que necessiten recursos de capital suficients per posar en marxa els seus projectes inicials o de creixement.
 • Un risc inherent en aquesta mena d’operacions, atès que un nombre elevat de noves companyies no supera el primer any de vida.
 • Com a norma general, l’inversor participa del capital social de l’entitat per mitjà de la compra d’accions.
 • La participació sol ser temporal i dura al voltant de deu anys en el cas de negocis nous o un màxim de cinc en el cas de companyies amb un cert bagatge.
 • Cada vegada és més habitual que el capital risc s’orienti cap a empreses que promouen projectes innovadors en tecnologia en sectors com la salut, la robòtica, el mesurament de dades o mètriques de consum i de màrqueting.

La liquiditat és el rei

Fins i tot en un context de crisi, les empreses tenen dues maneres principals d’obtenir prou liquiditat per gestionar el capital circulant (o fons de maniobra):

 • Per mitjà de pagaments de creditors com a conseqüència de la seva activitat productiva.
 • Per mitjà dels seus recursos permanents o amb fons aliens.

La incertesa econòmica sobre els efectes reals de la crisi del coronavirus ja té unes conseqüències rellevants per a la situació financera de les companyies i la seva posició de liquiditat. Entitats que fins fa unes setmanes tenien un rendiment alt i bones perspectives de futur, avui desperten dubtes entre els inversors, cosa que n’acaba afectant negativament la valoració. 

En aquest context, els gestors han de prendre decisions per als diversos escenaris de recuperació que es poden presentar, prenent com a premissa una dita del món de la inversió que diucash is king, és a dir, que la liquiditat és l’objectiu principal de qualsevol gestor. I en aquest sentit, convé tenir present que molt possiblement calgui apostar per incrementar el capital circulant fins i tot a costa de la rendibilitat.

Davant d’aquesta tessitura, fins i tot abans de valorar la possibilitat d’apostar pel finançament per mitjà de capital risc, qualsevol entitat ha d’analitzar altres opcions existents:

 • Fonts de finançament instrumentades pel Govern espanyol i destinades principalment a pimes i autònoms, com els préstecs ICO o la línia de cobertura de 2.000 milions recentment implementada per mitjà de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació (CESCE). També hi ha l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), que atorga préstecs participatius a joves emprenedors i pimes innovadores.
 • Estudiar les possibilitats que ofereixen els bancs, no només per mitjà de préstecs o línies de crèdit, sinó també per mitjà d’altres solucions per millorar la liquiditat, com el factoring (convertir capital circulant en diner líquid de manera immediata), el confirming (cobrar factures abans del venciment mitjançant l’avançament de l’import) o els microcrèdits de concessió immediata.
 • Buscar entre els fons de deute que hi ha a Espanya i que financen sectors amb gran pes a l’economia, com hotels, logística o immobles.

Un cop descartades totes les opcions anteriors, el capital risc guanya pes com a font de finançament alternativa per a qualsevol empresa. Fins i tot enmig de la tempesta actual, Ascri ha subratllat que al nostre país hi ha al voltant de 4.500 milions d’euros disponibles per mitjà de fons d’inversió per a operacions d’aquestes característiques. Aquilino Peña, vicepresident d’aquesta organització i també soci fundador de Kibo Ventures, ha indicat que «s’ha produït una acceleració digital d’anys en dos mesos arran de la crisi i això generarà moltes oportunitats. Estem convençuts que les startups dels anys 2020 i 2021 produiran algunes de les millors anyades per a la inversió». 

Et pot interessar: Les ‘startups’ que s’adapten més bé a la crisi actual


L’impacte de la COVID-19 en el capital risc

D’acord amb Crunchbase, el 2018 va ser l’any de més inversió mundial en finançament empresarial de la història. En total, més de 25.000 startups de tot el món han trobat inversors disposats a arriscar capital en aquestes empreses en els últims vint-i-quatre mesos.

No obstant això, l’últim trimestre de l’any passat aquests resultats ja van començar a retrocedir, principalment a la Xina i els EUA, una tendència que es va repetir en els primers mesos de l’exercici corrent, amb un 5 % menys de rondes de finançament (7.600) respecte del mateix període de l’any anterior i amb una disminució del 17 % en el capital invertit de fins a 63.800 milions de dòlars, cosa que potser és més preocupant.

Paradoxalment, la crisi mundial que el coronavirus ha comportat podria ser positiva per al capital risc. Un informe de Pitchbook ressalta que poc després de l’esclat de la crisi dels subprime de fa una dècada es van crear fons nous que pretenien identificar empreses unicorn amb projectes innovadors arreu del món. 

De fet, tal com assenyala Federico Servetto, director d’Estratègia de Clients de Banc Sabadell, «el context actual de descompte en les valoracions és idoni per a la inversió en capital risc, coneixent-ne els riscos associats». Segons aquest expert, és «en els moments d’incertesa que podem contribuir a donar continuïtat a empreses que tenen manca de liquiditat o són insolvents i que queden fora del finançament tradicional».

Per què es pot apostar ara pel capital risc

 • No cal que l’empresa presenti avals, sinó que el projecte n’és en si mateix la garantia principal.
 • Els fons inversors compten amb professionals que poden ajudar en la gestió o en la captació comercial de l’entitat.
 • L’empresa incorpora inversors de prestigi en el capital social, la qual cosa contribueix a augmentar-ne la notorietat.
 • La pime accedeix a quantitats molt elevades de liquiditat que normalment li serien més difícils (o fins i tot impossibles) d’aconseguir per altres circuits.
 
 
 
-Categories i etiquetes-
up