movi-image-jose-maria-okean-inversion-primera-toma-contacto
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
3 min del teu temps

Inversió, primera presa de contacte

Thu Sep 26 11:28:22 CEST 2019

Aquestes són les millors opcions per iniciar-se en l’art d’invertir i fer que els estalvis creixin segons l’economista José María O’Kean

A priori, sembla senzill definir que és estalviar; es podria dir que es tracta de generar una riquesa de la qual podrem disposar més endavant. No obstant això, a poc que s’aprofundeix en el concepte, ràpidament es pot veure que és una cosa molt més complexa, i que cal tenir en compte factors que fan que, si no sabem gestionar aquesta riquesa, poden fer que els diners perdin la seva capacitat adquisitiva degut a la pujada dels preus dels bens i serveis, és a dir degut a la inflació.

Optimitzar l’estalvi

Són diverses les maneres de mantenir els nostres estalvis i intentar fer-los rendibles. Aquestes decisions són les que anomenem inversió. Sí, tal i com debatem la futbolista Vicky Losada i jo, no cal ser expert per fer petites inversions i fer que els nostres estalvis creixin. De fet, hi ha tants tipus d’inversions com persones. Ja siguis conservador o busquis la màxima rendibilitat, hi ha una inversió que s’ajusta a les teves necessitats. Vegem les més populars: s: 

Una possibilitat de buscar la rendibilitat dels nostres estalvis són les inversions productives en empreses i projectes empresarials. Aquestes poden ser arriscades, però també poden arribar a generar altes rendibilitats i creen treball. Una altra opció és la compra d’habitatges, locals comercials, naus industrials, propietats rústiques i, en general, actius reals que poden ser llogats i solen mantenir el seu valor. L’expansió del turisme ha creat a moltes ciutats i zones costeres l’oportunitat de dedicar habitatges a lloguers turístics podent arribar a obtenir altes rendibilitats.

El que és més usual és realitzar inversions financeres en bons i accions directament o en fons d’inversió i plans de pensions que gestionen experts financers que decideixen dia a dia per nosaltres i busquen la rendibilitat dels nostres estalvis.

Rendibilitat, solvència, liquiditat

La rendibilitat, la solvència i la liquiditat són les característiques de tots els actius i l’equilibri entre elles és la clau de les nostres decisions financeres junt amb els objectius personals que perseguim. Les persones més adverses al risc o amb un cicle de vida més proper a la jubilació, prefereixen actius solvents i d’elevada liquiditat. Però els actius molt solvents i, que mantenen el valor dels estalvis amb seguretat, no solen convertir-se en diners amb facilitat i rapidesa i són, per tant, poc líquids. Contràriament, els actius més rendibles solen ser poc solvents i estan subjectes a canvis en la seva cotització amb risc de pèrdua del valor. 

I en tota aquesta complexitat a l’hora de decidir què fer amb els nostres estalvis apareix també l’opció de mantenir la nostra riquesa en diners. Un actiu de màxima liquiditat, elevada solvència, si la inflació no és elevada i no hi ha perill de devaluacions, però nul·la rendibilitat.

Finalment, no s’ha d’oblidar la fiscalitat de cada actiu a l’hora de prendre les decisions d’inversió, atès que poden disminuir notablement la rendibilitat de la inversió i les nostres expectatives d’augmentar la nostra riquesa.

Cicle vital i caràcter personal

Aquests dos últims conceptes també són clau a l’hora de prendre la decisió de què fer amb els nostres estalvis. En parlar de cicle vital, veiem com les persones joves que inicien la seva vida laboral tenen unes expectatives diferents a quan assoleixen la maduresa i van aconseguint els seus objectius vitals. I passa el mateix quan les persones s’acosten a l’edat de jubilació o fins i tot ja estan jubilades, que han de gestionar el patrimoni que han generat. 

També el caràcter de cada persona determina les decisions d’inversió. Hi ha persones que busquen la rendibilitat i incrementar la seva riquesa assumint riscos, mentre altres prefereixen mantenir el valor d’allò aconseguit i opten per la seguretat de les seves inversions. I tu, quin tipus d’inversor ets? 

-Temes relacionats-
up