Invertir en sostenibilitat: els actius ESG són més rendibles i menys volàtils | EDE
movi-image-elconfidencial-invertir-sostenibilidad-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Invertir en sostenibilitat: els actius ESG són més rendibles i menys volàtils

17/11/2020

A l'hora de gestionar les finances, tant els petits estalviadors com els grans fons fan una anàlisi minuciosa de tots els sectors per decidir on han de dirigir les seves inversions. I dins d'aquest context hi ha un criteri que cada vegada guanya més terreny: la inversió en sostenibilitat.

Les dades ho avalen. Segons un informe elaborat per KPMG, la inversió sostenible no para de créixer a Europa: a finals del 2018 ja hi havia més de 2.800 fons que gestionaven prop de 500.000 milions de dòlars; aquest 2020 l'emissió de bons ESG (sigles en anglès d’environmental, social and governance) està batent tots els seus rècords. Al segon trimestre d'aquest any l’emissió d’aquests bons ha arribat als 65.000 milions de dòlars, i són els bons socials els que més han crescut pel que fa al primer trimestre del 2020: un 872 %. Els segueixen els bons sostenibles (167 %) i els bons verds (51 %).

 

 

 

 

movi-image-elconfidencial-invertir-sostenibilidad-grafico

 

 

 


 

A Espanya la tendència segueix el mateix ritme. El 2018, l'estudi de Spainsif La Inversión Sostenible y Responsable en España 2019 comptabilitza en 336 el nombre de fons que inverteixen amb criteris sostenibles (303 espanyols i 33 estrangers). En conjunt gestionen amb criteris ESG un volum d'actius que superen els 210.000 milions d'euros.

 

 

 

 

movi-image-elconfidencial-invertir-sostenibilidad-grafico-2

 

 

 


 

UNA INVERSIÓ RENDIBLE

L'auge de les inversions amb criteris sostenibles va suposar, des del principi, un clar al·licient per a les empreses alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). No obstant això, la tendència ha aconseguit un al·licient afegit. Segons l'informe d'ISS Governance, aquestes inversions estan demostrant ser més rendibles que altres. I no només això, sinó que a més presenten una volatilitat menor.

 

Per a Sofía Rodríguez, economista en cap i subdirectora general de Banc Sabadell, «la inversió ESG s’està convertint-se en mainstream a causa de l’interès creixent del públic general pels temes ESG en els últims anys. A més, durant la crisi de la COVID-19, els fons d'inversió de renda variable amb un alt component ESG han presentat un millor rendiment mitjà i una menor volatilitat i, en general, els actius ESG han resistit millor el context de risk-off als mercats». Rodríguez afegeix que un factor que podria explicar aquest fet és que «els actius ESG tenen, en general, una governança més sofisticada i robusta». A més, els inversors contemplen la inversió sostenible «com a més resilient davant d’esdeveniments crítics i globals com la COVID-19 i ja han començat a canviar els seus fluxos d'inversió a actius que compleixin amb els criteris ESG», indica Albert Carné, director de Sostenibilitat de l’entitat.

ELS SECTORS MÉS RENDIBLES PER INVERTIR

Hi ha un gran nombre de sectors en els quals és atractiu invertir amb criteris de sostenibilitat, però és cert que l'arribada de la COVID-19 ha fet que alguns d’ells es posicionin millor que altres.

 
  1. Salut. El sector sanitari ha demostrat ser essencial durant la gestió del coronavirus SARS-CoV-2. No només calen sistemes de salut pública forts, sinó també empreses que complementin la iniciativa pública per lluitar contra factors com la COVID-19. A tot això cal afegir-hi un factor que ja era important abans de l'arribada de la pandèmia: vivim en societats cada vegada més envellides i amb un augment de les malalties cròniques, de manera que els serveis d'assistència de les empreses sanitàries tenen bones perspectives de futur. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre el 2015 i el 2050 la proporció de la població mundial amb més de 60 anys passarà de 900 milions fins als 2.000 milions, el que representa un augment del 12 % al 22 %.
  2. Tecnologia. El millor aliat del sector sanitari serà, probablement, el tecnològic. Per començar, perquè la biotecnologia és una de les branques que més projectes està desenvolupant amb l'objectiu d'aconseguir una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. A més, la tecnologia també és responsable que els ciutadans teletreballin de manera segura o que les empreses i institucions públiques utilitzin eines com el big data o el blockchain per prendre decisions basades en dades.
  3. Medi ambient. Aquesta pandèmia ha fet que potser ja no es parli tant de qüestions com la transformació energètica del sector empresarial, però no significa que aquesta necessitat hagi desaparegut. Les companyies de tots els sectors i totes les mides han de continuar avançant amb criteris de sostenibilitat, de manera que aquelles terceres empreses que les ajudin a aconseguir-ho continuaran sent ben rebudes pels inversors. «Tots els sectors són potencialment beneficiaris d'inversions en ESG, fins i tot aquells no associats tradicionalment a aquestes inversions, sempre que aprofitin aquesta tendència per accelerar la seva transformació», assenyala Sofía Rodríguez. Es tracta, en definitiva, de continuar recolzant un tipus d'inversions que no només contribueixin a crear un món molt més sostenible, sinó que reportin beneficis als petits i grans estalviadors que confien en aquesta tendència.
 
«Els fons d'inversió de renda variable amb un alt component ESG han presentat un millor rendiment mitjà.»

UNIR CRITERIS

Com que l’avenç de les inversions en ESG sembla imparable, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ja ha considerat la necessitat d'establir indicadors pertinents, verificables i comparables que permetin fer avaluacions correctes d'aquests productes. A finals de setembre, aquest organisme va demanar als poders públics i reguladors que establissin uns estàndards per a aquestes inversions socialment responsables.

L'objectiu és que els inversors puguin prendre les seves decisions basant-se en criteris clars i afavorir la «transparència sobre els mitjans utilitzats per calcular, ponderar i interpretar els valors», apuntaven des de l'organització. «Perquè el sistema financer pugui posar-se al servei del progrés mediambiental, social o de la governança, els inversors han de disposar de les eines i les informacions necessàries», va deixar clar el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría.

«És important tenir un sistema únic de referència que generi transparència i comparabilitat.»

Sofía Rodríguez també dona suport a aquesta petició. «És important establir un sistema de classificació d'activitats sostenibles a nivell mediambiental homogeni a tota la Unió Europea, perquè afavorirà la transparència i la comparabilitat de les inversions». La subdirectora general de Banc Sabadell recorda la necessitat que aquesta regulació i aquests processos es facin de manera correcta per evitar tot el que tingui a veure amb el greenwashing o rentat d’imatge verd (presentar com a ecològics productes que no ho són) o amb la generació de bombolles financeres en determinades categories d'inversió relacionades amb els ODS. «Els objectius han de ser rigorosos», conclou.

 

 

 

 

 

 


 

 

-Temes relacionats-
up