movi-image-20minutos-invertir-propia-cuenta-delego-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
3 min del teu temps

Invertir: ho faig pel meu compte o delego?

Wed Nov 27 08:41:11 CET 2019

Una figura d’assessorament resulta fonamental si es vol invertir en borsa i no es té coneixement dels moviments del mercat

Que inversió i estalvi formen un bon tàndem no és cap novetat. Si es disposa d’uns quants diners que no es necessiten al moment, quina opció millor que obtenir-ne una mica de rendibilitat. Fons d’inversió, plans d’estalvi, accions, productes de renda fixa… les opcions per invertir són molt variades, i l’elecció del tipus més encertat depèn únicament de les preferències de l’inversor.

Això sí, abans d’assumir aquest tipus de moviments econòmics, cal valorar si els fa un mateix o si es recorre a un professional. Si es vol arriscar més i es compta amb una quantitat important de diners per invertir, un assessor pot ser el millor aliat dels teus diners, ja que no només sabrà gestionar-los millor, sinó que coneixerà les tendències del mercat i les millors oportunitats.

Per una altra banda, en cas de ser un inversor conservador, que aposta per rendibilitats molt baixes però segures, la figura de l’assessor no és necessària, més enllà del personal de l’entitat bancària que s’encarregui de posar en funcionament el pla de pensions o el fons de renda fixa. Si es tenen coneixements previs sobre productes financers, bases d’estalvi i inversió també es pot invertir per compte propi.

Tipus d’inversió

Invertir per compte propi o delegant en una altra persona també depèn del mode en el qual s’inverteixin els diners: si s’opta per la inversió en borsa, la figura del ‘broker’ o ‘trader’ -ja sigui una persona, una empresa o el banc o entitat bancària en la qual s’hi tinguin els diners- pot ser de gran utilitat, ja que coneix amb major precisió quin és el moment òptim per comprar i vendre i obtenir el millor rendiment del capital.

En cas d’optar pel fons d’inversió, delegar és gairebé obligatori, ja que es tracta d’un instrument en el qual s’inverteix el patrimoni dels inversores en un conjunt d’actius i és un equip gestor el que hi està al davant i per tant qui decideix els moviments més adequats. Si es tracta d’un producte de renda fixa, tant de caràcter privat com el pertanyent al deute públic (com les lletres del Tresor), no és necessari recórrer a l’assessorament extern, ja que en ser un risc molt baix i tenir un termini fix de devolució és un producte més fàcil de gestionar en el qual no s’ha d’estar tan atent a les fluctuacions del mercat.

Sigui quina sigui l’opció escollida, l’inversor principiant ha d’entendre l’estalvi com una part més de la seva economia i no com una cosa voluntària, a més de tenir una mica de paciència, ja que generalment el rendiment més alt s’obté a llarg termini.

-Categories i etiquetes-
up