joint venture y consorcio empresarial beneficios y oportunidades
Envia'ns suggerències
Competència i Mercats
4 min del teu temps

‘Joint venture’ i consorci empresarial: beneficis i oportunitats

Tue Aug 23 12:17:22 CEST 2022

Hi ha diferents fórmules perquè una empresa pugui unir-se amb altres, encara que tant el consorci com la joint venture són dues de les més utilitzades per la seva eficiència.

Instal·lar-se en nous mercats, ser més eficients o poder competir amb grans companyies per aconseguir un contracte important. Hi ha moltes raons per les quals dues o més empreses decideixen col·laborar per a un projecte comú. L’arribada del fons europeu Next Generation EU està propiciant el creixement dels consorcis com a fórmula perquè les petites i mitjanes empreses (pimes) es puguin agrupar amb altres entitats per dur a terme un determinat projecte. En el cas de les joint venture, la seva principal raó de ser és la possibilitat d’optar a contractes i licitacions de gran envergadura. Totes dues alternatives són factibles i representen una opció segura per a qualsevol pime, si bé és fonamental desenvolupar uns protocols clars entre els socis perquè la col·laboració es faci de la millor manera possible.

Avantatges de constituir un consorci

Un consorci consisteix en una agrupació d’empreses, normalment pimes, que volen dur a terme una estratègia comercial de manera conjunta que permeti assolir una dimensió més gran del que podrien aconseguir si cadascuna ho fes pel seu compte. És habitual que aquesta unió es faci per poder internacionalitzar-se, per la qual cosa se sol anomenar també consorci d’exportació.

Un consorci té personalitat jurídica pròpia, de manera que se’n formalitza la independència davant l’interès particular que puguin tenir cadascun dels seus integrants. A més, abans de constituir-lo, cada entitat ha de demostrar que té la situació financera apropiada i ha de garantir la tecnologia i el know-how que aporta al consorci.

Entre altres beneficis, les empreses que s’integren en un consorci poden:

  • Estalviar costos, atès que es comparteixen tots els serveis i les despeses.
  • Obtenir desgravacions fiscals, ja que la forma jurídica més habitual per constituir-lo és la d’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE), on no és l’AIE la que tributa pels seus resultats sinó que ho fa cada soci segons la seva quota de participació.
  • Mitigar el risc d’iniciar un nou projecte, mentre que la capacitat d’arribar a més públic i aconseguir notorietat és més gran.
  • Conèixer millor el producte i el mercat a qui s’adreça gràcies a la feina conjunta i complementària de tots els integrants.

Crear un consorci per accedir als fons europeus

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són una de les pedres angulars del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb què el Govern pretén distribuir el fons europeu Next Generation EU. Per fomentar la col·laboració publicoprivada en els PERTE, es preveuen tres possibles estructures: les agrupacions, que cal constituir abans de dur a terme una sol·licitud encara que estiguin condicionades a ser beneficiàries d’un ajut; els consorcis, que necessiten un informe favorable previ del corresponent Comitè Tècnic; i les societats d’economia mixta, que estaran formades per una majoria de capital públic amb capital privat. Per aconseguir l’èxit en una d’aquestes convocatòries, les empreses han de pensar en fórmules de col·laboració, fins i tot, entre competidors, aglutinant el nombre més gran d’interessos amb un enfocament integrador, que pugui ser mesurable i verificable més endavant.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Els beneficis de crear una joint venture

Una joint venture és un acord entre dues o més empreses que s’alien per fer un negoci diferent del que porta cadascuna per separat. La joint venture es pot constituir com una societat o mitjançant un acord contractual; però, en tots dos casos, els associats comparteixen recursos com ara la tecnologia, els canals de distribució, les matèries primeres, les xarxes de contactes o el capital humà.

A diferència d’un consorci, cada empresa continua mantenint la seva pròpia imatge de marca, la seva activitat i la seva independència durant tot el període de vigència de la joint venture. A més, té un caràcter marcadament internacional, ja que és una fórmula acceptada de manera global per entrar al mercat d’un altre país, per exemple, a través d’una licitació pública amb una Administració. En qualsevol cas, en l’acord que es redacta entre les parts s’estipulen tant els drets com les obligacions de cadascuna de les empreses, com el repartiment de costos i d’ingressos.

Entre els principals beneficis d’una joint venture destaquen:

  • Les empreses són més competitives i productives que no pas individualment.
  • En aportar capital i recursos es minimitzen els riscos i, a més, s’aprofiten les sinergies que sorgeixen entre els associats.
  • S’afavoreix l’entrada en un nou mercat.
  • Hi ha més facilitats per aconseguir finançament bancari perquè augmenta el marge de solvència gràcies a la presència de diverses empreses.

En qualsevol cas, el més oportú abans de decantar-se per un consorci o per una joint venture és comptar amb l’assessorament d’un professional com el gestor del banc sobre què pot ser més convenient per a una empresa.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
-Temes relacionats-
up