Comprar una vivienda como inversión: ¿qué tener en cuenta?
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

La compra d'un habitatge com a inversió: què cal tenir en compte?

Thu Sep 08 15:50:45 CEST 2022

Adquirir un habitatge com a inversió requereix l'anàlisi prèvia de factors com ara la rendibilitat del lloguer, el pressupost destinat a la compra o quina hipoteca s’ha de demanar

Invertir en la compra d'un habitatge amb l'objectiu de llogar-lo per obtenir un ingrés mensual o poder vendre'l en un futur i aconseguir rendibilitat pot ser una opció atractiva. Però, abans de comprar un habitatge com a inversió, cal tenir en compte diversos factors com ara la situació del mercat i la rendibilitat del lloguer, les característiques de l'immoble, el pressupost i com es finançarà, entre d'altres.

Claus per invertir en habitatge

Tot i que cada cas és diferent, hi ha una sèrie d'elements que són fonamentals a l'hora d'escollir l'habitatge adequat per invertir-hi:

 • Situació del mercat. En moments de crisi o en conjuntures d'inflació elevada com l'actual, l'habitatge és un actiu refugi que contribueix a mantenir el poder adquisitiu del propietari.
 • Rendibilitat del lloguer. El segon trimestre del 2022, la rendibilitat de comprar un habitatge per llogar-lo es va situar en el 7,2 %, una dècima més que en el mateix període de l'any anterior, segons Idealista.
 • Ubicació i característiques. És important fer un estudi previ dels elements que influiran en el preu de lloguer o de venda de l'habitatge en el futur, com la zona on es troba, el preu mitjà del metre quadrat, l'accés a serveis bàsics i infraestructures, les qualitats de construcció de l’immoble, l’any d’edificació o les zones comunes de la finca.
 • Pressupost. Calcular quants diners es destinaran a la compra d'un habitatge és un altre dels factors principals que cal tenir en compte abans de prendre aquesta decisió. Els experts recomanen que la quota mensual que es pagui per l'immoble no superi el 30 % dels ingressos del propietari. En cas que aquest tingui, a més, altres deutes, com una altra hipoteca o un préstec, el percentatge d'endeutament no ha de superar el 35 % dels ingressos.
 • Hipoteca per a segona residència. Per comprar un segon immoble les entitats bancàries ofereixen capital per, com a màxim, entre el 60 % i el 70 % del valor de taxació o de compravenda. És a dir que, per invertir en un habitatge de 200.000 euros, cal tenir estalviats entre 60.000 i 80.000 euros. També cal tenir en compte que comprar un habitatge comporta una sèrie de despeses associades, per la qual cosa cal comptar amb entre un 10 % i un 15 % addicional sobre el preu total de compravenda. Així mateix, els terminis d'amortització són més reduïts i se solen situar entre els 20 o els 25 anys.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

 • Impostos. Cal diferenciar entre si és d'obra nova o de segona mà:
  • Habitatge d'obra nova. Si es tracta d'un habitatge d'obra nova, cal abonar l'impost sobre el valor afegit (IVA), que té un tipus del 10 % -excepte a les Canàries, on s'aplica l'impost general indirecte canari (IGIC), que és del 6,5 %; i l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que suposa entre el 0,5 % i l'1,5 % depenent de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'immoble.
  • Habitatge de segona mà. Si es tracta d'un habitatge de segona mà, cal abonar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) que, també en funció de la regió, varia entre un 6 % i un 10 %.
 • Fiscalitat. Un habitatge es distingeix a la declaració de la renda segons si és d’ús habitual o no. En cas de ser d'ús habitual, no cal pagar més impostos per l’habitatge; però, si no és així, es poden donar tres situacions:
  • Segona residència. En cas que l'habitatge es dediqui a fins recreatius o de vacances, sense que això suposi cap mena d'ingrés, s'ha de tributar a la base general de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per imputació de rendes.
  • Lloguer. Si l'habitatge es destina al lloguer i, per tant, suposa una font d'ingressos per al propietari, aquests s'han d'incloure en la declaració de la renda. En aquest cas es poden deduir les despeses a què fa front l’arrendador, com ara l'impost sobre béns immobles (IBI) o les despeses de la comunitat.
  • Venda. La venda d'una casa també ha de quedar reflectida a la declaració de la renda. Es tributa entre un 19 % i un 26 %, en funció del benefici que s'hagi obtingut amb l'operació, i es poden incloure totes les despeses que hagi generat el procés.

Avantatges d'invertir en habitatge

 • És una inversió amb un horitzó temporal ampli i amb unes expectatives de rendibilitat elevades.
 • En cas que es dediqui al lloguer, un habitatge aporta liquiditat estable al propietari.
 • Contribueix a diversificar les inversions d’un estalviador.
 • Es tracta d'un actiu que protegeix contra la inflació, atès que en conjuntures d'increments de preu és habitual que el mercat immobiliari també pugi.
 • Augmenta el patrimoni del propietari, que manté el valor al llarg del temps.

En qualsevol cas, a l’hora de prendre la decisió d’invertir en habitatge és fonamental comptar amb l'assessorament d'un professional expert, com el del gestor de l'entitat bancària, que guiarà el comprador i resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir al llarg del procés.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de Krzysztof Hepner a Unsplash
-Temes relacionats-
up