movi-image-tendencias-inversion-2021-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

Les tendències d'inversió d'aquest 2021

Thu Feb 18 09:44:26 CET 2021

Previsions més optimistes i, amb això, més oportunitats en els mercats. Els propers mesos han de servir per apuntalar la recuperació que, a les borses, ha de significar un repunt en diversos valors i actius que convé tenir en compte.

El 2020 ha estat un dels anys més estranys i, també, més incerts des del punt de vista de la inversió. Un vaivé continu de canvis borsaris que ha obligat estalviadors i gestors a posar en pràctica estratègies coherents en cada moment i en cada situació, però amb la suficient flexibilitat per anar adaptant-se a les diferents conjuntures que ha comportat un panorama geopolític marcat, principalment, per l'evolució de la pandèmia. Tal com afirma Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, «ha estat un exercici diferent de qualsevol altre, que ha significat una recessió severa i pronunciada, però molt curta, de l'economia i episodis de forta volatilitat en els mercats financers».

No obstant això, aquest any sembla que ve carregat de més optimisme des del punt de vista financer o, almenys, així sembla interpretar-se en relació amb algunes de les dades positives que s’han produït les últimes setmanes, juntament amb una onada d’aparents notícies en la mateixa línia. La victòria demòcrata a les eleccions dels Estats Units (EUA) anticipa una normalització en el futur de les relacions comercials amb la Xina, el primer exportador del món; per la seva banda, tant la Reserva Federal (Fed) com el Banc Central Europeu (BCE) i altres dels principals bancs centrals del planeta sembla que continuaran amb els seus programes de compres, apostant per mantenir els tipus d'interès propers al 0 %. A nivell més local, economies com les d'Alemanya, el Regne Unit o, fins i tot, els EUA semblen estar incrementant els seus nivells de producció industrial, en paral·lel a una recuperació del consum; mentre que gran part dels països asiàtics, amb la Xina al capdavant, estan recobrant, amb força, les taxes de comerç internacional prèvies a la crisi sanitària.

Pot interessar-te: La guerra freda tecnològica entre els EUA i la Xina: com beneficiar-se d'aquesta nova realitat


L'any de la gran recuperació?

Segons assenyala Servetto, «es preveu que el 2021 sigui l'any de les vacunes, de la reobertura i de la reactivació», amb una forta tendència a «una continuada recuperació de l'activitat mundial enmig de forts estímuls fiscals i monetaris, i d'una acceleració de la innovació tecnològica i de les inversions vinculades a la sostenibilitat». En qualsevol cas, tant ell com altres especialistes indiquen que l'acompliment de les economies estarà íntimament lligat a l'èxit en els processos de vacunació contra la COVID-19, així com en els esforços per apuntalar la recuperació per part de les mesures d'incentius dels governs.

El 2021 serà l'any de la reobertura comercial, que portarà a una recuperació de l'activitat i a una acceleració de la innovació tecnològica

En aquest sentit, sembla que l'actual cotització del dòlar pot ajudar a millorar el creixement del comerç internacional, ja que els nivells baixos de la moneda nord-americana solen significar més competitivitat dels països emergents, quelcom vital, per exemple, en el cas de les matèries primeres. Des del punt de vista empresarial, aquestes estimacions optimistes sobre l'economia mundial per al 2021 és previsible que estimulin positivament els resultats de les companyies —així com el PIB de molts països— i, amb això, la seva cotització en els mercats, el que significarà oportunitats d'obtenir rendibilitat en la renda variable.

El moment d'invertir

Segons un estudi elaborat per l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO) en col·laboració amb el Banc d'Espanya, al tancament del primer semestre del 2020 l’estalvi dels espanyols representa gairebé 2,4 bilions d'euros. D'aquesta quantitat, més del 40 % es troba encara en efectiu i en dipòsits. Posicions que no només no generen rendiment, sinó que tampoc ho faran en els propers anys i que, a més, podrien arribar a costar mantenir. En aquest context, Servetto indica que «amb tipus d'interès en nivells molt baixos o negatius, la inversió en actius segurs no aconsegueix compensar l'inversor per la inflació. Com generar retorns en un món de tipus d'interès ultrabaixos, que no protegeixen de la inflació, serà el focus de l'estratègia d'inversió del 2021, en què els estalviadors hauran de fer el pas per convertir-se en inversors».

La inversió en actius conservadors no serveix per superar la inflació, per la qual cosa és necessari prendre més riscos per aconseguir rendibilitat

Això vol dir, en definitiva, que molts estalviadors, amb independència del seu perfil d'inversió, han de fer un pas cap endavant i acceptar més riscos per, almenys, obtenir la rendibilitat suficient perquè els seus diners no perdin valor. Si el 2021 es converteix, finalment, en l'any de la recuperació global, això significa que hi haurà moltes oportunitats en els mercats, especialment entre aquells actius i valors vinculats al cicle econòmic

Pot interessar-te: Com és realment la meva aversió al risc com a inversor?

Per exemple, la millora en les expectatives empresarials hauria d'estimular el bon acompliment de les borses i de la renda variable, en general, empeses també per les polítiques monetàries expansives, que contribuiran a un entorn estable de les valoracions. Per regions, tant Àsia com els països emergents, més exposats al cicle, estaran recolzats per la reactivació productiva a nivell global i per la situació de tipus d'interès baixos.

En renda fixa, el deute d'empreses europees, esperonat per les ajudes del BCE així com, a nivell local, pels diferents estats membres, gaudeix de bones perspectives i previsiblement atraurà un flux estable de diners dels inversors cap a les noves emissions.

Un nou impuls a la sostenibilitat

«La inversió amb criteris ESG (Enviromental, Social and Governance) es veurà enfortida. A Europa, per exemple, s'estan impulsant mesures perquè la recuperació econòmica tingui un marcat caràcter 'verd'; mentre que, als EUA, Joe Biden marcarà un canvi de rumb cap a la sostenibilitat, amb un grau cada vegada més gran de sensibilitat social en aquesta matèria», explica Servetto. I és que, si alguna cosa útil ha tingut la pandèmia ha estat servir de catalitzador per a algunes grans tendències que ja estaven creixent amb força en els últims anys. Si als entorns de treball i de negocis, la digitalització és un fenomen ja imparable, que està suposant una veritable revolució en molts sectors i indústries; en el món de la gestió d'actius, la gran triomfadora ha estat la inversió seguint criteris de sostenibilitat.

La pandèmia ha servit de catalitzador de tendències com la digitalització o la sostenibilitat que obren oportunitats d'inversió interessants

Segons l'informe ESG: Trends to watch, elaborat per MSCI, hi ha diferents àrees que cal seguir el 2021 per les oportunitats d'inversió que suposaran. En primer lloc, el canvi climàtic va rebre un impuls a tot el món que, per exemple, entre les principals gestores ja s'ha traduït en el compromís Net Zero AM, pel qual es comprometen a aconseguir carteres 100 % lliures d'emissions l'any 2050. En aquesta línia, el document assenyala que totes aquelles empreses que produeixin un impacte sever en la biodiversitat tindran cada vegada més complicat captar finançament —com les companyies mineres—; mentre que les que desenvolupin polítiques actives a favor de la biosfera aniran millorant la seva valoració no financera i, amb això, les recomanacions dels analistes per invertir-hi.

APRÈN MÉS SOBRE EL TEMA: Accedeix de manera gratuïta al contingut formatiu i amplia els teus coneixements sobre tendències d'inversió amb el guiatge dels millors experts.  

A més, el desenvolupament d'una taxonomia global sobre ESG n’afavorirà l’avaluació dins de les anàlisis financeres, penalitzarà les que presumeixen de ser sostenibles però no ho són —pràctica que es coneix com a greenwashing—, i millorarà la visibilitat de les que aposten amb força per aquests criteris. Finalment, aquelles entitats que es comprometin amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides guanyaran reputació i notorietat i, amb això, és previsible que accedeixin a més fonts de finançament i en millors condicions que les seves competidores. «Les grans tendències d'inversió tindran un nou impuls perquè la pandèmia ha comportat canvis socials que romandran i que contribuiran a accelerar-les. L'objectiu és rendibilitzar aquestes noves tendències que estan movent el món», sentencia Servetto.

Fotografia de Pixabay a Pexels
-Categories i etiquetes-
up