Novetats i calendari de la declaració de la renda 2021 | EDE
movi-image-novedades-calendario-declaracon-renta-2021-1
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Novetats i calendari de la declaració de la renda 2021

10/05/2021

Aquest any s'inclouen algunes novetats com un nou tram a l'escala de l'IRPF i, a més, s'han de tenir en compte aspectes com el fet d’haver estat en situació d'ERTO

La declaració de la renda és una de les cites fiscals anuals que els ciutadans tenen marcada al calendari. En altres paraules, es tracta de retre comptes davant de l'Agència Tributària per l'activitat exercida durant l'exercici anterior. Aquest any, la campanya estarà marcada per la situació sanitària de la COVID-19, de la mateixa manera que mols altres aspectes. I això implica la introducció d'algunes modificacions per als contribuents com, per exemple, si s'ha estat sota un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) durant l’any passat.

La declaració de la renda se sol fer de forma esglaonada; és a dir, es van obrint diferents trams en funció de la via que s'estableixi per poder presentar aquest document. Independentment d'això, tenir present les dates estipulades és molt important, ja que en cas que es passi el termini màxim marcat per presentar-la, s'haurà de fer front a una sanció econòmica. Aquest any, l'últim dia per complir amb aquesta obligació és el 30 de juny.

Qui està obligat a presentar la declaració de la renda? 

No tots els ciutadans han de presentar la declaració de la renda. Per això, cal saber quins són els criteris estipulats per definir quins contribuents tenen l'obligació de fer la declaració. Segons l'Agència Tributària són els següents:

  • Un únic pagador: si els ingressos anuals superen els 22.000 euros.
  • Dos o més pagadors: la quantitat es redueix fins als 14.000 euros i sempre que la suma de la resta de pagadors sigui de 1.500 o més euros anuals.

Novetats: com afecta el cobrament per ERTO i quins són els nous trams de l'IRPF

La crisi sanitària de la COVID-19 ha comportat la implementació d'una sèrie de canvis per als ciutadans. Per aquest motiu, aquest any caldrà prestar especial cura a l'hora de determinar si s'han tingut un o més pagadors, ja que algunes de les prestacions es poden considerar com a tals.

Aquest és el cas d'aquelles persones que s'hagin vist afectades per un ERTO i que, per tant, han cobrat del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el que es considera un pagador diferent de la mateixa empresa. Si això passa, i com a mesura excepcional per la COVID-19, només existirà l'obligació de presentar la declaració de la renda en aquests dos supòsits:

  • Si l'import rebut pel segon o la resta de pagadors és inferior a 1.500 euros, no cal declarar-lo per impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) si la suma total per rendiments del treball no supera els 22.000 euros anuals.
  • Si la quantitat percebuda sí que supera els 1.500 euros, no hi ha l’obligació de presentar la declaració de la renda si els rendiments no excedeixen els 14.000 euros.

A més, les mares amb dret a la deducció per maternitat que hagin entrat en un ERTO i, amb això, s'hagi suspès el contracte de treball, perdran el dret a percebre aquesta deducció durant el temps que duri el mateix expedient. No obstant això, si l’ERTO és de reducció de jornada, el dret no es perdria. És a dir, la diferència per poder tenir accés a aquest ingrés rau en la necessitat de desenvolupar una activitat per compte propi o d’altri per la qual s’estigui donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social. No obstant això, aquells treballadors que siguin família nombrosa i es trobin en un ERTO sí que podran continuar beneficiant-se de la deducció fiscal específica per a aquestes famílies i que es pot aplicar en la declaració, ja que en aquest cas l'ingrés també s'aplica a aquells contribuents que estiguin en situació d'atur.

Pot interessar-te: Els beneficis fiscals derivats de la cura dels fills

Una altra de les grans novetats que s'introdueixen a la pròxima declaració de la renda és un canvi a l'escala aplicable per determinar el percentatge de retenció que s'ha d'aplicar sobre els rendiments de la feina. En aquest sentit, amb efectes des de l'1 de gener del 2021 s'afegeix un nou tram a l'IRPF que serveix per calcular el tipus de retenció. En concret, a aquelles persones que obtinguin uns ingressos superiors als 300.000 euros anuals se'ls aplicarà un tipus de retenció del 47 %. Això suposa un augment de dos punts percentuals del tipus aplicable al tram anterior, que se situa entre els 60.000 i els 300.000 euros i que correspon amb una retenció del 45 %.

Pot interessar-te: Canvis fiscals que arribaran el 2021: pujades a l'IRPF, l'impost de societats, la taxa Google, la taxa Tobin i altres


7 d'abril: comença la declaració per Internet

El 7 d'abril del 2021 s’obre el termini de forma electrònica per a les declaracions de la renda i el patrimoni corresponents a l'exercici 2020. A partir d'aquest dia, qualsevol ciutadà podrà presentar l'esborrany, encara que únicament serà possible a través d'Internet.

Per fer el tràmit mitjançant aquesta via s'haurà de tenir en compte la necessitat de disposar de DNI electrònic, de certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per poder dur a terme la presentació. En els dos últims casos, només el podran utilitzar les persones físiques.

6 de maig: s'obre l'opció telefònica

Gairebé un mes després, el 6 de maig, s'habilita la possibilitat de presentar la declaració a través del telèfon. D'aquesta manera, serà la mateixa Agència Tributària la que atengui els ciutadans i els guiï durant el procés.

En aquest cas, cal tenir en compte que per ser atesos caldrà concertar una cita prèviament, la qual cosa podrà fer-se des del 4 de maig a través dels diferents telèfons habilitats des de la mateixa entitat.

2 de juny: s'inicia de forma presencial

Finalment, tot aquell que vulgui acudir a les oficines per presentar la declaració de la renda haurà d'esperar fins al 2 de juny. De la mateixa manera que en el cas anterior, també serà necessari disposar d'una cita prèvia per poder fer el tràmit i, en aquesta ocasió, es podrà sol·licitar des del 27 de maig. La data límit per presentar la declaració en qualsevol dels casos és el 30 de juny de 2021. 

Fotografia de cottonbro a Pexels
-Temes relacionats-
up