Novetats i terminis per a la declaració de la Renda 2019 | EDE
movi-image-lainformacion-novedades-renta1
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Novetats i terminis per a la declaració de la Renda 2019

08/04/2020

El calendari, que es manté intacte malgrat la pandèmia de la COVID-19, inclou algunes modificacions que el contribuent ha de conèixer

Aquest any, l’Agència Tributària ha decidit mantenir intacte el calendari previst per a la Renda 2019 malgrat l’estat d’alarma que viu el país, una mesura que considera especialment important perquè els contribuents puguin rebre al més aviat possible les seves devolucions. De fet, el fisc estima que el 70 % de les declaracions sortiran a tornar i gairebé el 90 % es presentaran per via telemàtica.

Tots els contribuents poden accedir a l’esborrany des de l’1 d’abril passat, data d’inici de la campanya que finalitzarà el 30 de juny vinent. Han de presentar la declaració tots aquells ciutadans que tinguin un rendiment del treball (incloses les pensions) superior als 22.000 euros anuals i, si el rendiment prové de més d’un pagador, a partir dels 14.000 euros.

Tot i que les dates es mantenen intactes, hi ha certes novetats que és millor conèixer, com ara la identificació actualitzada del domicili fiscal i la nova forma de declarar els béns immobles.

Novetats de la Renda 2019

A diferència d’altres anys, el domicili fiscal del contribuent deixarà d’aparèixer a la primera pàgina de l’esborrany. La identificació del domicili es troba en un apartat separat de la resta de la declaració, un canvi que busca agilitar l’actualització de les dades en fer-les més intuïtives per al ciutadà.

Una altra de les grans novetats de la Renda 2019 és l’apartat dedicat a la declaració de les rendes d’immobles que hagin estat llogats. Ara, a l’esborrany es desglossen conceptes com ara “amortització” i “despeses deduïbles” per calcular posteriorment el rendiment net de capital.

S’ha millorat, a més, l’emplenament dels rendiments del capital immobiliari i d’activitats econòmiques en estimació directa, que s’han unificat en un únic apartat que recull tota la informació pel que fa als immobles dels quals el titular és el contribuent, ja sigui com a propietari o bé com a usufructuari.

Fruit d’aquests canvis, en l’exercici vinent Renda Web calcularà l’import de l’amortització deduïble perquè el contribuent el pugui obtenir directament.

I, finalment, una de les novetats més sonades és el canvi de tributació sobre els premis d’algunes apostes i loteries. Així, aquest any estaran exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior als 20.000 euros.

Et pot interessar: Si necessites consultar la teva informació fiscal per fer la teva declaració, ho pots fer aquí telemàticament.

Dates que cal tenir en compte

La campanya de la Renda 2019 va començar l’1 d’abril passat i finalitza el 30 de juny vinent, però hi ha altres dates rellevants per complir els terminis amb el fisc. Les primeres devolucions, apunten des de l’Agència Tributària, es van començar a saldar el 3 d’abril passat.

Per exemple, si aquest any al contribuent li surt a pagar a Hisenda, la data límit per domiciliar l’ingrés en compte és el 25 de juny. I si es vol fraccionar el pagament, el segon abonament s’ha de fer abans del dia 5 de novembre.

El 5 de maig estaran disponibles els serveis d’ajuda, és a dir, ja es podrà sol·licitar cita prèvia fins al 28 de juny. Aquesta cita es pot demanar mitjançant l’app o la pàgina web de l’Agència Tributària o per telèfon. Si es prefereix, també es pot entrar al pla “Li truquem”, pel qual el fisc es posarà en contacte amb el contribuent que hagi demanat cita prèviament (a partir del dia 7 de maig), de manera telemàtica o per telèfon.

El 13 de maig s’inicia la campanya presencial de la declaració a les oficines de l’Agència Tributària i la resta d’entitats col·laboradores.

Cal tenir en compte que el 29 de juny venç el termini per demanar cita prèvia, un dia abans del final de la campanya.

Novetats per als autònoms

Aquest any, els autònoms també s’enfronten a canvis en la declaració de la Renda. La novetat principal és la inclusió del NIF de la contrapart de qualsevol operació en els llibres de vendes i ingressos i en els de despeses i compres.

D’aquesta manera, tots aquells treballadors les operacions dels quals superin els 6.000 euros han de notificar la seva identificació i la de l’altre negoci implicat en cada transacció.

A més, el calendari fiscal també ha patit canvis i, des del febrer passat, els autònoms ja van començar a rebre els seus esborranys per a la declaració trimestral de l’IVA. Aquesta mesura pretén agilitar els tràmits perquè aquests treballadors puguin confirmar o denegar l’esborrany.

En aquestes circumstàncies especials, cal tenir en compte que els autònoms que es vegin obligats a treballar des de casa seva tenen l’opció de deduir les factures (com ara el subministrament elèctric i la llum), entre les quals s’inclouen les despeses d’allotjament i restauració (amb un límit en territori nacional de 26,67 euros).

Et pot interessar: Com has de fer la declaració de la renda si ets autònom: les despeses deduïbles més importants


Altres dubtes

A partir del 7 de maig es podrà concertar una cita pel pla “Li truquem” o per telèfon. I si es prefereix o només es pot acudir de manera presencial, únicament es podrà fer mitjançant cita prèvia i a partir del 13 de maig.

Si l’any passat no es va presentar la declaració, el contribuent ha d’aportar un IBAN en el qual figuri com a titular. Per a la resta dels ciutadans, el número de referència es pot obtenir per telèfon o a través del web de l’Agència.

L’esborrany i les dades fiscals es troben al portal de l’Agència Tributària mitjançant el PIN, el número de referència o un certificat electrònic reconegut.

Per resoldre qualsevol altre dubte pel que fa a la Renda 2019, l’Agència Tributària atén el públic de dilluns a divendres de 9 a 19.00 h als telèfons 901 33 55 33 (de pagament) i 91 554 87 70 (gratuït).

Et pot interessar: Declaració de la Renda: saps quant tributen els teus estalvis?

 

Fotografia d'Anne Nygård a Unsplash
-Temes relacionats-
up