Obriré un negoci: quines assegurances necessito? | EDE
Movi-image-seguros-abrir-negocio-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Obriré un negoci: quines assegurances necessito?

07/10/2019

L’estalvi de costos és clau quan comences un negoci. Això fa que molts emprenedors vegin les assegurances com una despesa innecessària quan posen en marxa la seva empresa. Res més lluny de la realitat. D’entrada, hi ha certes assegurances per a empreses que són obligatòries per llei. A més, n’hi ha d’altres que, sense ser-ho, poden resultar molt útils.

Assegurances obligatòries per a noves empreses

Només hi ha una assegurança que totes les empreses han de tenir contractada. És la que afecta a la protecció dels seus treballadors. Les altres pòlisses només són obligatòries en funció del tipus de negoci o de si hi ha o no vehicles d’empresa.

Aquests són tots els tipus de pòlissa que pots necessitar per obrir un negoci:

  • Assegurança d’accidents. Totes les empreses amb treballadors a càrrec han de subscriure una pòlissa d’accidents d’acord amb el que marqui el seu conveni sectorial. Aquesta assegurança s’encarrega de cobrir i indemnitzar el treballador en cas de defunció o invalidesa per accident laboral. El conveni mateix és el que marca quines quantitats exactes han de cobrir en cada cas i, fins i tot, quines cobertures addicionals ha de tenir la pòlissa.
  •  Assegurança de responsabilitat civil general. Les assegurances de responsabilitat civil serveixen per cobrir l’empresa davant els danys que pugui ocasionar a terceres persones. No es tracta d’una assegurança obligatòria per a totes les empreses, però sí per a determinats col·lectius i empreses. Per exemple, si vols obrir un local d’espectacles, un centre d’oci, un bar, un gimnàs o un restaurant, necessitaràs aquesta assegurança. Serà l’encarregada d’indemnitzar una persona que, per exemple, caigui pel mal estat del terra.
  • Assegurança de responsabilitat civil professional. Actua de forma semblant a l’anterior, però cobreix els danys que puguis causar en el desenvolupament de la teva activitat. Un metge, per exemple, està obligat a contractar una assegurança de responsabilitat civil professional.
  • Assegurança de vehicles. El cotxe d’empresa ha d’estar assegurat, com qualsevol altre vehicle, amb una pòlissa que cobreixi almenys la responsabilitat civil obligatòria (el que es coneix com a assegurança a tercers). A més d’aquesta cobertura obligatòria, sol ser convenient afegir-hi la d’accidents del conductor (cobreix les despeses d’hospitalització, que no estan coberts per la Seguretat Social per a accidents de trànsit) i l’assistència en carretera (la grua). En el cas de flotes de vehicles, hi ha pòlisses especials amb preus a mida.

A aquestes assegurances cal afegir-hi les assegurances específiques. Per exemple, les empreses de transport i missatgeria estan obligades a assegurar el material que transporten amb una pòlissa que cobreixi unes quantitats mínimes per quilogram de càrrega. En aquesta línia, les empreses i empresaris de la construcció han de contractar sempre una assegurança decennal, que és la que actua com a garantia de 10 anys per als compradors de pisos i locals nous.  

Movi-image-seguros-abrir-negocio-2

Assegurances no obligatòries, però interessants

El sector assegurador té solucions per a tota mena de riscos de l’empresa. La primera assegurança recomanable per a qualsevol negoci o professional és una que ja hem vist: la de responsabilitat civil. Aquesta és la millor manera de protegir la teva empresa davant de danys imprevistos que pugui causar. És fàcil que molts d’aquests danys ara ni tan sols se t’acudeixin, però això no vol dir que no existeixin.

Aquesta responsabilitat civil es pot aplicar també a determinades àrees. Aquestes són algunes de les més recurrents:

  • Responsabilitat civil patronal. Cobreix davant de possibles perjudicis derivats de la relació de l’empresa amb els treballadors.
  • Responsabilitat civil de productes. La seva missió és protegir l’empresa davant dels possibles danys que el producte pugui causar a l’usuari.
  • Responsabilitat civil d’explotació. Està directament relacionada amb l’activitat professional de l’empresa.

A més, en cas de tenir un local o una nau comercial, pot ser interessant contractar una assegurança multirisc. Com el seu nom mateix indica, aquestes pòlisses cobreixen diferents tipus de risc (com les de llar) i serveixen per assegurar tant el local (continent), com el material que hi tinguis dins (contingut).

Si l’empresa es dedica a l’exportació, hi ha assegurances molt recomanables que cobreixen l’enviament de mercaderies, assegurances de crèdit a l’exportació davant de possibles impagaments o una assegurança de canvi de divises.

A aquestes s’hi poden afegir les assegurances de salut, tant per a tu com a emprenedor, com per als empleats. Un dels avantatges d’aquesta mena de pòlisses és que pots desgravar-les també a l’IRPF.  

Fotografia de Samuel Zeller a Unsplash
-Temes relacionats-
up