Oportunitat d’or per a la reindustrialització | EDE
movi-image-oportunidad-reindustrializacion
Envia'ns suggerències
Competència i Mercats
4 min del teu temps

Oportunitat d’or per a la reindustrialització

18/06/2020

És el moment que el sector secundari deixi enrere els seus mals endèmics i ressorgeixi amb força en la nova normalitat.

S’ha parlat molt de la reindustrialització del país, els últims anys. I la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) ha insistit molt en les assignatures pendents que té el sector secundari a Espanya. De fet, al seu llibre blanc La industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones, publicat abans de la pandèmia, ja apuntava les rèmores que arrossega el sector 
–debilitat, dependència de l’exterior i rigidesa– i els desafiaments als quals s’enfronta.

Gairebé el 30 % de les indústries atribueixen la caiguda de la seva activitat, durant les setmanes de confinament per la crisi sanitària, a les dificultats per disposar de subministraments per a les seves cadenes productives, un factor que només superen la suspensió d’activitats per ordre governamental (45 %) i la disminució de la demanda (50 %), segons un informe del Banc d’Espanya. 

Però, abans d’aquesta crisi, la indústria tenia un paper fonamental en el PIB i l’ocupació. El sector secundari ocupa a Espanya una mica més de la setena part dels treballadors: 2,73 milions de 19,96, segons les dades de l’enquesta de població activa (EPA) referents al quart trimestre de l’any passat. La comptabilitat nacional d’Espanya li atribueix una producció de 647.583 milions d’euros, el 85 % de la qual de la manufacturera, i d’aquí en surt una aportació al PIB de 172.618 milions d’euros, desglossat de la manera següent: 80.440 en sous i cotitzacions, 1.013 en impostos i 91.095 en guanys bruts.

La seva aportació al PIB és del voltant del 20 %, i això vol dir que la cinquena part de la producció del país té un origen industrial. Pràcticament la meitat d’aquesta aportació del sector industrial s’atribueix al sector de l’automòbil, amb una facturació superior als 100.000 milions d’euros el 2018, segons la CEOE. 

Et pot interessar: Com s’està reinventant el sector de l’automòbil

La indústria espanyola té una alta presència als mercats internacionals i, segons dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el 2019 va exportar béns per valor de 290.000 milions d’euros, i els sectors amb més pes van ser: productes químics o metàl·lics, maquinària i equips electrònics, vehicles i components i alimentació i begudes.

Efectes de la COVID-19

El coronavirus ha impactat de ple en tots els sectors industrials, amb excepció dels subsectors que tenen un producte que forma part d’una o més d’una de les baules que integren la cadena de valor dels productes, béns i serveis considerats com a essencials, com és el cas de la indústria química, de paper i cartró o la siderúrgica. Però, llevat d’aquestes excepcions, la paralització en l’activitat productiva al sector industrial ha estat molt intensa. D’acord amb els resultats de l’enquesta que fa KPMG amb la CEOE en el marc de l’anàlisi de la crisi sanitària («La empresa española ante la COVID-19») feta entre el 13 i el 17 d’abril, un 27 % dels empresaris del sector industrial reconeix un impacte de la crisi en la seva activitat superior al 80 %.

Pel que fa a l’ocupació, un 46 % dels empresaris consultats va manifestar que creu que es mantindrà, davant d’un 44 % que pensa que es veurà seriosament afectada. Cal destacar que un 10 % dels entrevistats preveu algun creixement positiu en les plantilles de la nostra indústria. Respecte als plans d’inversió, un 27 % planteja mantenir-los, enfront d’un 54 % que creu que es reduiran com a conseqüència de la crisi post-COVID-19. Pel que fa a la presència internacional, els percentatges són similars entre els que pensen que la seva activitat exterior es reduirà (un 27 %) i els que creuen que creixerà (un 28 %).

Et pot interessar: Menys globalització i més digitalització: així serà la nova cadena de subministrament

Més enllà de les xifres, s’afronta una situació complexa en la qual s’entrellacen simultàniament dues crisis: una crisi d’oferta provocada per la reducció de l’activitat laboral a causa del tancament de la producció, i la pèrdua de productivitat a causa de la nova organització de la feina que exigeixen les normes sanitàries, que s’uneix a l’altra crisi de demanda, resultat de la reducció de les rendes d’empreses i famílies. Segons l’opinió dels empresaris, les àrees més afectades per aquesta crisi doble són: la cadena de subministrament, la falta de liquiditat, la redefinició de l’estratègia comercial, la gestió de les persones i la comunicació al conjunt de stakeholders de l’empresa. 

Mesures per a la recuperació del sector

És per això que la CEOE en el seu informe «Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19» assenyala que és urgent reactivar la indústria a través d’un paquet de mesures que es reforcin entre elles i apostin pel creixement d’alt valor:

 • Donar un impuls al sector, com a motor econòmic i tractor per a molts sectors auxiliars, i alhora font d’ocupació de qualitat. Per fer-ho, cal posar el focus en la indústria tradicional i en activitats pre- i postproducció que tinguin més valor afegit. 
 • Continuar amb la transició energètica, afavorint la progressiva descarbonització i fomentant les energies renovables i la millora de l’eficiència energètica.
 • Replantejar les polítiques d’ocupació amb l’objecte de detectar necessitats d’orientació i de formació que permetin la millora de l’ocupabilitat i satisfer les necessitats del mercat laboral. 
 • Promoure l’exportació i la inversió estrangera amb polítiques econòmiques de millora de competitivitat i amb programes d’ajuda a l’exportació.

Aliança per la competitivitat

Set patronals sectorials –ANFAC, d’automoció; AOP, de refinament; ASPAPEL, de paper; FEIQUE, de química i farmàcia; FIAB, d’alimentació i begudes; OFICEMEN, de ciment, i UNESID, de siderúrgia– han creat l’Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola. Aquest grup, el pes del qual en el PIB supera el 13 % i el 12 % de l’ocupació directa, ha presentat al Govern i als partits amb representació al Parlament un programa de mesures basat en deu propostes per impulsar de manera prioritària i urgent tant l’activitat industrial general com la de tots els sectors productius tractors, amb l’objectiu de rellançar com més aviat millor l’economia:

 1. Estimular els projectes d’inversió industrial.
 2. Impulsar la demanda nacional i internacional del sector de l’automoció.
 3. Impulsar l’activitat de la construcció i dels sectors auxiliars i de serveis connexos. 
 4. Dissenyar un pla d’obertura esglaonada del comerç minorista i de l’hostaleria.
 5. Reduir els costos energètics
 6. Promoure l’exportació i l’accés a mercats exteriors
 7. Incrementar l’eficiència en el transport de mercaderies i en la cadena logística
 8. Aplicar mesures financeres concretes.
 9. Fer una moratòria en la imposició de noves figures tributàries sobre la indústria.
 10. Facilitar la prevenció i el control de la COVID-19 en els centres de treball. 
 
 

 

 
Fotografia de Christopher Burns a Unsplash
-Temes relacionats-
up