Passos que cal seguir per construir el nostre propi habitatge | EDE
movi-image-construir-propia-vivienda-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
2 min del teu temps

Passos que cal seguir per construir el nostre propi habitatge

06/01/2019

La compra d’un habitatge no és l’única opció per convertir-se en propietari. Una altra de les fórmules a les quals es pot recórrer és l’autopromoció, és a dir, construir-nos la nostra pròpia casa.

L’avantatge és que la podrem fer al nostre gust. Però a canvi, haurem d’ocupar-nos de molts tràmits amb els quals no estem familiaritzats i que no tenen a veure només amb la paperassa. L’elecció del terreny és el primer pas.

ABANS DE CONSTRUIR

 1. Compra, escriptura i registre del terreny
 2. Contractar un arquitecte que elabori el projecte en compliment de la normativa urbanística
 3. Amb el projecte emplenat, sol·licitar la llicència urbanística a l’ajuntament
 4. Visat del projecte d’execució d’un habitatge unifamiliar, que atorga el Col·legi Oficial d’Arquitectes de cada comunitat autònoma
 5. Realització de l’estudi geotècnic, per comprovar la qualitat del sòl i el tipus de fonamentació necessària
 6. Concessió de la llicència d’obres, necessària per iniciar els treballs

DURANT LA CONSTRUCCIÓ

 1. Signatura de l’acta de replanteig que certifica la viabilitat del projecte
 2. Comunicació d’obertura del centre de treball abans de l’execució de les obres

DESPRÉS DE LA CONSTRUCCIÓ

 1. Certificat final d’obra visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes. És aquí quan se salden els deutes pendents amb l’arquitecte
 2. Acta de recepció d’obra signada pel promotor i el constructor
 3. Llicència de primera ocupació o cèdula d’habitabilitat que atorga l’ajuntament
 4. Escriptura de declaració d’obra nova davant de notari
 5. Inscripció de l’immoble al registre de la propietat
 6. Alta de subministraments (llum, aigua)

 

Estardondeestés funciona en una àmplia varietat de navegadors, però el teu ha quedat una mica obsolet, actualitza'l a una versió más actual:

Fotografia de Bernard Hermant a Unsplash
-Temes relacionats-
up