compra vivienda notario
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Per a la compra d'un habitatge, quan cal anar al notari?

14/01/2022

Quan s’adquireix un immoble cal reunir-se amb el notari en dues ocasions: la primera, per revisar el contracte hipotecari i informar-se'n detalladament; i, la segona, per signar les escriptures

La signatura de les escriptures és un dels moments més esperats en el procés de compravenda d'un habitatge, ja que suposa l'adquisició de l’immoble en propietat. En aquest punt, la figura del notari és clau per garantir que l’operació es fa amb totes les garanties.

Segons recull la Llei de crèdit immobiliari, el comprador té la potestat de triar el notari que vol que estigui present a la signatura de l'escriptura de la hipoteca i de la compravenda de l'habitatge.

El futur propietari s'ha de reunir amb el notari dues vegades: abans de l'autorització i signatura de l'escriptura del préstec hipotecari (fase precontractual) i el dia de l'autorització i signatura (fase contractual).

Primera visita: revisió del contracte i signatura de l'acta notarial

Aquesta primera reunió entre el comprador de l’habitatge i el notari té com a objectiu revisar el contracte hipotecari. Per això, el banc fa entrega al futur propietari de les fitxes de la hipoteca —la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada (FEIN) i la Fitxa d'Advertències Estandarditzades (FiAE)—, de la simulació de les quotes periòdiques que ha de satisfer en diferents escenaris d'evolució dels tipus d'interès i del document sobre les despeses associades a l’escriptura pública del crèdit. També li realitza un qüestionari per assegurar-se que comprèn el contracte que signarà.

Amb tot això, el notari redacta l’acta notarial, amb què dona fe que el titular coneix tots els drets i els deures que suposa signar una hipoteca. Aquesta primera trobada ha de produir-se com a mínim 10 dies naturals abans que s'autoritzi i signi l'escriptura de la hipoteca.

Segona visita: autorització de les escriptures de la compravenda i del préstec hipotecari

La segona visita al notari es produeix el dia de la signatura de les escriptures. A més del notari i el comprador, també hi són presents el venedor i els representants de l’entitat bancària. Com a part de la seva tasca, el notari recorda i enumera les condicions del préstec hipotecari revisades a la primera visita, especialment tots els apartats recollits a la FEIN, com són el capital, els terminis, l'interès ordinari i la taxa anual equivalent (TAE), així com les comissions i les despeses que ha d'assumir cada part. Per assegurar que la informació coincideix, a l'escriptura cal adjuntar-hi una referència a l’acta notarial. També hi figuren la constitució de la hipoteca i les facultats o els poders que es confereixen al creditor per protegir el seu dret.

A més, el notari informa, a la vista de la documentació presentada, si pesa sobre l’immoble alguna càrrega registral i si la finca està al corrent de les despeses de comunitat. També comprova si el venedor ha lliurat el certificat deficiència energètica, així com els mitjans de pagament que es faran servir. A més, comunica als contractants les seves obligacions legals i els seus deures fiscals i sol·licita la referència cadastral de l'habitatge. Finalment, informa del repartiment de les despeses de l’operació entre les parts.

Després de la signatura, el notari lliura de forma gratuïta una còpia simple de l'escriptura. També s'encarrega de guardar-ne una còpia durant 25 anys. En qualsevol cas, s'hi pot acudir posteriorment per obtenir una nova còpia.

Pel que fa a les despeses de notaria, el banc ha de pagar l'aranzel notarial de l'escriptura del préstec hipotecari i les despeses d'inscripció de la hipoteca en el Registre de la Propietat. El nou propietari ha de pagar només en cas que sol·liciti una nova còpia de l'escriptura.

Pot interessar-te: Signar una hipoteca: qui hi intervé i què cal tenir en compte

Culminar l'adquisició d'un habitatge pot resultar complicat si no es disposa de l’assessorament adequat. Comptar amb un especialista de confiança serà clau per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir durant aquest procés. Per això mateix és fonamental escollir un notari de confiança i recolzar-se en el coneixement i l'experiència de l'especialista de l'entitat bancària.

Vols que un expert del banc t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar aquí.

-Temes relacionats-
up