Para qué sirve el ratio de endeudamiento en una hipoteca
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Per a què serveix la ràtio d'endeutament en una hipoteca

28/04/2022

Conèixer la ràtio d'endeutament és clau per saber quants diners es poden destinar al pagament de les quotes de la hipoteca cada mes

Qualsevol hipoteca es construeix sobre la base d'una sèrie d'elements fonamentals. Un d’ells és la capacitat d'endeutament, és a dir, la solvència econòmica que té una persona per afrontar els deutes i que es mesura tenint en compte la diferència entre els ingressos i les despeses. Dins de les despeses, cal valorar les de caràcter fix, així com les imprevistes. La capacitat d'endeutament expressada en percentatge es coneix com a ràtio d'endeutament.

Com calcular la ràtio d'endeutament

La capacitat d'endeutament d'una persona varia al llarg del temps, ja que també evoluciona la seva situació personal i financera. Els ingressos depenen dels canvis laborals i salarials, així com de si es compta amb un sol sou o si també està disponible el del cònjuge, en cas de tenir-lo, a més d'altres factors. Pel que fa a les despeses, no suposen el mateix esforç econòmic si es viu sol que si es tenen familiars a càrrec, per exemple. A més, cal tenir en compte altres despeses que no són fixes, com ara les activitats de lleure, o els possibles imprevistos.

Destacat: La ràtio d'endeutament màxim recomanable per al comprador d'un habitatge és del 35 %

En qualsevol cas, el Banc d’Espanya recomana per calcular l'endeutament d'una persona utilitzar la regla del 35 %. Això significa que la suma de tots els seus deutes mai no ha de superar el 35 % dels seus ingressos.

Per estimar la ràtio d'endeutament màxim d’una persona cal dividir les despeses entre els ingressos i multiplicar aquest resultat per 100.

Cas pràctic

Per exemple: La Marta i en Manuel guanyen entre els dos 4.000 euros nets al mes i tenen un préstec de 500 euros. A més, estan pagant una lletra del cotxe de 200, de manera que els seus deutes mensuals sumen 700 euros.

Per calcular la seva ràtio d'endeutament, cal dividir 700 entre 4.000 i multiplicar aquesta xifra per 100. Marta i Manuel tenen, doncs, una ràtio d'endeutament actual del 17,5 %.

Per contractar una hipoteca, han de tenir en compte que, atès que el nivell màxim d'endeutament és del 35 %, compten amb un 17,5 % de marge sobre els seus ingressos per anar pagant les quotes del préstec hipotecari.

Destacat: Com menor sigui la ràtio d'endeutament d'una persona, millor serà la seva salut financera i podrà destinar més diners a altres despeses o a l'estalvi

Pel que fa a la seva capacitat d'endeutament, cal restar les seves despeses (700 euros) als seus ingressos (4.000 euros) i multiplicar aquesta xifra per 0,35. El resultat és que la seva capacitat d'endeutament és de 1.155 euros. Atès que, actualment, les seves despeses sumen 700 euros, això significa que poden destinar 455 euros al pagament de les quotes mensuals d'una hipoteca.

Per tant, com menor sigui la ràtio d'endeutament d'una persona, millor serà la seva salut financera i podrà destinar més diners a altres despeses o a l'estalvi.

A l'hora de sol·licitar una hipoteca, el gestor aconsella sobre la quota màxima a pagar tenint en compte que la ràtio d'endeutament no superi aquest 35 % esmentat entre molts altres factors.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de Kindel Media a Pexels
-Temes relacionats-
up