Per què els estalviadors han de passar a la inversió | EDE
movi-image-eleconomista-ahorradores-salto-inversion-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Per què els estalviadors han de passar a la inversió

21/06/2021

Els tipus d'interès baixos obliguen a replantejar l'estratègia perquè la inflació no faci perdre el valor dels estalvis

Sens dubte, el 2020 ha estat un any de xifres rècord en molts sentits. Una de les més cridaneres des del punt de vista econòmic va ser la taxa d'estalvi de les llars espanyoles, que al conjunt de l'any es va situar en el 14,8 % de la renda disponible, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la taxa més alta des que es van iniciar els registres el 1999.

Segons un estudi del Banc d'Espanya, aquests diners es van materialitzar fonamentalment en un augment dels estalvis guardats en dipòsits bancaris. El flux net de dipòsits als països de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) va assolir un 18 % de la renda bruta disponible (RBD) el primer semestre del 2020 (que equival a uns 325 milions d'euros), molt per sobre del 13 % del mateix període de l'any anterior. Cal destacar que l'augment de l'acumulat en dipòsits va ser encara més pronunciat a Espanya i França.

I és que Espanya és un país d'estalviadors conservadors. A més de la preferència per productes com els dipòsits, la inversió en residències és una altra de les més escollides pels espanyols, com demostra el fet que al tancament de desembre del 2020 les famílies tenien una riquesa immobiliària de 5,6 bilions d'euros; la xifra més elevada des de l'estiu del 2011 segons el Banc d'Espanya.

En un context en què els tipus d'interès se situen en mínims a Europa —una situació que es preveu que continuï durant un llarg període de temps—, mantenir aquest tipus d'estructura d'estalvi no donarà resultats òptims. En aquest escenari, els diners dipositats en els instruments més tradicionals, com els comptes corrents i els dipòsits a termini fix amb prou feines donen rendibilitat. Això implica, per exemple, que si l'estalviador té 100 euros en un vehicle d'aquest tipus, al cap d'un temps seguirà amb els mateixos 100 euros; però el seu poder adquisitiu serà més baix, ja que podrà comprar menys coses amb aquesta quantitat de diners a causa de la inflació.

Pot interessar-te: Com evitar que l'interès zero resti valor als teus estalvis

A més d'oferir una rendibilitat pràcticament nul·la, Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, recorda que aquest tipus de productes té un preu: «Un cost directe relacionat amb el manteniment del compte corrent, al qual s’afegeix el cost de la pèrdua de valor del capital a causa de la inflació que ha entrat amb força el 2021 gràcies a la reactivació econòmica, la qual cosa provoca la disminució del poder adquisitiu de les famílies amb el pas el temps».

Finalment, Servetto adverteix el cost d'oportunitat que suposen aquests productes més conservadors, ja que es renuncia a generar retorns a llarg termini vinculats a la revaloració dels mercats financers. De fet, com més augmenta l’horitzó temporal, més elevat és el cost d'oportunitat assumit, cosa que pot tenir conseqüències molt importants en la construcció del patrimoni.

D'aquí la necessitat que els estalviadors facin el pas de convertir-se en inversors, coneixent les diferents alternatives disponibles al mercat i quin és el vehicle que millor s'adapta al perfil de cada un en funció de la seva aversió al risc, als seus objectius d'inversió i a les seves necessitats.

Pot interessar-te: Els teus estalvis estan perdent valor?

 

Com fer 'treballar' els diners

Com explica el director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, per començar a invertir el primer és haver aconseguit construir una base d’estalvi. «Per això, és important establir pautes d'estalvi constant que ajudin a disposar d'una part com a coixí per a imprevistos i poder destinar una altra part a invertir i obtenir rendiment. És fonamental reflexionar sobre quina quantitat podem invertir, durant quant de temps i especialment quin risc s'està disposat a assumir. Això, juntament amb els coneixements de l'inversor sobre la matèria, ajudarà a determinar el seu perfil com a inversor».

Hi ha una àmplia gamma de productes que es diferencien, entre altres coses, pel tipus d'actius en què inverteixen. Per als més conservadors, els productes que aportin una garantia total o parcial de la inversió inicial solen ser els més adients per començar a tenir exposició en els mercats financers.

Pot interessar-te: Conservador, moderat o agressiu: quin és el teu perfil com a inversor?

D'altra banda, cal destacar que les bones previsions econòmiques i de recuperació dels beneficis empresarials assenyalen un bon moment per a les borses, i s’esperen unes rendibilitats atractives. «La renda variable i les matèries primeres són actius d'inversió que es beneficien de l'actual context de recuperació, amb una inflació que tendeix a l'alça», sosté Servetto. Així mateix, les inversions temàtiques relacionades amb la sostenibilitat i la digitalització continuaran beneficiant-se dels canvis socials derivats de la pandèmia.

Una de les opcions que cada vegada té més popularitat són les megatendències, ja que la crisi sanitària actual no ha fet canviar la majoria de les preferències de la societat que ja s'estaven imposant. És més, les ha accelerat. Apropar-se a aquest món és sinònim de llarg termini, ja que estem parlant de forces transformadores que provoquen canvis estructurals en la societat i en l'economia, i això requereix anys, i per tant no és tard per invertir-hi.

Pot interessar-te: Invertir en megatendències per planificar els estalvis de cara a la jubilació

 

Pautes bàsiques per invertir

A l'hora de plantejar-se una inversió són tres les pautes que es podrien definir com a bàsiques: la paciència, la constància i la diversificació. En el cas de la primera, cal tenir en compte que, depenent del nivell de risc que s'estigui disposat a assumir, s'haurà d’esperar un temps perquè la inversió maduri. «Com més risc, més gran és l'horitzó òptim d'inversió a partir del qual la probabilitat que es pateixi una pèrdua es minimitza», indica l'expert de Banc Sabadell. Per la seva banda, la constància, «o el que és el mateix, les aportacions periòdiques als fons o plans», permet automatitzar les inversions sense haver de preocupar-se de quin és el moment perfecte per entrar al mercat.

En el cas de la diversificació, hi ha productes com els fons d'inversió que permeten tenir una exposició a diferents actius com accions, renda fixa o matèries primeres, entre d’altres, i a diferents geografies i empreses, el que ajuda a mitigar els riscos de mercat. Per a Servetto són interessants per diferents motius: «es pot començar a invertir des de 30 euros, són gestionats per experts, i la seva fiscalitat favorable permet a l'inversor moure’s entre diferents fons a través del traspàs; el que li permet gaudir de les inversions adequades en cada moment, sense tributar fins a la seva venda».

Pot interessar-te: Els fons d'inversió com a opció per invertir l'estalvi acumulat

Així mateix, és important comptar amb la figura de l'assessor financer perquè actuï com a guia en la presa de decisions. L'assessor analitza les coses amb una certa distància, el que li aporta perspectiva i l'ajuda a plantejar d’una manera racional les decisions financeres. A més, compta amb la formació i l'experiència específiques per a aquesta tasca.

Amb tot, «ningú no pot predir amb total exactitud l'evolució dels mercats i saber quant rendirà una inversió; però la veritat és que, en un context de tipus d'interès baixos, els comptes corrents i els dipòsits seguiran sense aportar rendibilitat a l'estalvi», conclou Servetto.

Pot interessar-te: Com evolucionen els mercats després d'un any amb la COVID-19

 

Fotografia de Kristopher Roller a Unsplash
-Temes relacionats-
up