movi-image-buen-momento-pedir-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Per què és un bon moment per demanar una hipoteca

18/11/2021

La recuperació després de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 juntament amb uns tipus d'interès baixos semblen indicar que és el context idoni per contractar una hipoteca

Per saber si és el moment adequat per demanar una hipoteca és important tenir en compte, sobretot, tres factors: els tipus d'interès (que determinaran si és més car o més barat demanar finançament), els preus del mercat i la solvència econòmica del futur propietari.

  1. Els tipus d’interès

L'Euríbor, l'índex de referència que afecta la majoria de les hipoteques a Espanya, s'ha mantingut en valors negatius durant els últims cinc anys. Això què vol dir? Les quotes de les hipoteques a tipus variable, que són les que depenen de l'evolució de l’Euríbor i que són revisades semestralment o anualment, pugen o baixen en funció de com canviï aquest índex. El fet que es mantinguin els nivells negatius suposa que encara que l'Euríbor hagi pujat una mica, les quotes d'aquestes hipoteques es mantindran baixes i sense grans canvis.

Resulta arriscat establir projeccions sobre l'evolució de l'Euríbor, però no sembla previsible que el Banc Central Europeu (BCE) pugi els tipus d'interès, com a mínim, a curt termini, sobretot perquè, encara que hi hagi un escenari de recuperació econòmica, Europa encara manté una situació d’incertesa.

Per això, les hipoteques a tipus variable poden ser una oportunitat en el moment actual, ja que suporten un interès més baix. A això cal sumar que solen oferir unes comissions menors que les hipoteques a tipus fix, sobretot en relació amb una possible amortització anticipada.

Tot i això, cal tenir en compte els riscos que suporten les hipoteques a tipus variable, principalment, que el preu de les mensualitats varia amb les revisions successives de l'Euríbor. En horitzons temporals llargs com és, per exemple, una hipoteca a 30 anys, és molt probable que, amb la situació actual de l'Euríbor, aquest acabi pujant, cosa que encareix les quotes mensuals.

Si el comprador de l'habitatge cerca seguretat i estabilitat, pot optar per una hipoteca a tipus fix, les quotes mensuals de la qual romanen sense canvis durant tota la vida del préstec. Això sí, ha de tenir en compte que les hipoteques a tipus fix solen tenir uns interessos més grans i uns terminis d'amortització més reduïts.

Per aconseguir la millor hipoteca el més aconsellable és tenir l'assessorament del gestor de l'entitat financera, que ajudarà el comprador a escollir l'opció que s'ajusti millor a les necessitats.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

El tipus d'hipoteca no és l'únic element important que s’ha de valorar abans de contractar un producte d'aquestes característiques. D'una banda, hi ha el tipus d'interès nominal (TIN), que és el preu que cobra el banc per prestar diners. D'altra, hi ha la taxa anual equivalent (TAE), que indica el cost real de la hipoteca, i que s'obté sumant al TIN les despeses i les comissions bancàries.

A més, en el cas de les hipoteques a tipus variable, cal analitzar detingudament l'interès fix inicial (que se sol aplicar al llarg del primer any) i el diferencial (que és el percentatge que romandrà fix durant tota la vida del préstec).

  1. Els preus del mercat

Després de l'esclat de la crisi sanitària i la paralització del sector immobiliari, els preus de l'habitatge s'han mantingut relativament estables i, tot i que han començat a pujar, ho fan de manera gradual i heterogènia segons el tipus d’habitatge i la seva ubicació.

Segons Tinsa, el preu de l'habitatge a Espanya va créixer un 6,1 % el tercer trimestre d'aquest any davant del mateix període del 2020, fins a 1.444 € per metre quadrat. Tot i així, aquest preu està molt lluny del màxim marcat el quart trimestre del 2007, quan es van arribar als 2.048 € per metre quadrat.

Per regions, les Illes Balears és la comunitat autònoma que ha experimentat un creixement més gran dels preus durant aquest període, amb una alça de l'11,9 %. Segueixen el País Basc (11,6 %), Castella-la Manxa (7,5 %), Regió de Múrcia (7,5 %) i Galícia (9,2 %). Per contra, dues autonomies han registrat caigudes en el preu: Navarra (-1,8 %) i La Rioja (-1,1 %).

  1. La solvència econòmica del futur propietari

El millor moment per demanar una hipoteca és determinat pel context econòmic, però també per la situació personal del comprador de l'habitatge. Abans de fer el pas de sol·licitar una hipoteca, la persona interessada haurà d'analitzar la solvència econòmica, els ingressos, les despeses i el nivell d'endeutament. Tots ells són requisits que el banc estudiarà abans de concedir la hipoteca.

Pel que fa als ingressos, el futur propietari ha de ser capaç de fer front al pagament de les quotes mensuals destinant-hi, com a màxim, el 30 % dels seus ingressos mensuals.

Pel que fa als estalvis, cal que el comprador tingui un 20 % del preu de l'habitatge, ja que les entitats bancàries concedeixen hipoteques, com a màxim, pel 80 % del valor de taxació de l'immoble. A més, ha de tenir entre un 10 % i un 15 % addicional per fer front a altres despeses associades a la compra, com ara els imposts o la notaria.

Calculadora: Descobreix quines són les despeses associades a la compra d'un habitatge

 

-Categories i etiquetes-
up